KrigsskolenKrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_0562.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=987Lyst til å lede en styrke i felt, delta på internasjonale operasjoner eller sikte deg inn mot en karriere som yrkesoffiser? I så fall kan reisen begynne med en bachelorgrad ved Krigsskolen.
SjøkrigsskolenSjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sksk-landingsside2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=986Har du lyst til å bli en moderne og handlekraftig leder? En lederutdanning ved Sjøkrigsskolen gir deg tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.
Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forsvarets høgskole.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3100Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.
Forsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forsvarets ingeniørhøgskole.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9981Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.
LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D6520.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1032Har du lyst til å jobbe i et luftforsvar som i løpet av få år blir et av de aller mest avanserte i Europa?
Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20141204th_ 10785.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1965.

 Høgskolens avdelinger

 

 

Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/FM%20-%201-250%20(18%20of%2037).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets høgskoleForsvarets høgskole (FHS) tilbyr den høyeste fagmilitæreutdanningen i Norge. FHS har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole
Forsvarets stabsskole (FSTS)<img alt="" src="/media/PubImages/FM%20-%201-250%20(18%20of%2037).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets stabsskole (FSTS)Militær kjernekompetanse for bedre operativ evne.http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Om Forsvarets hogskole/Forsvarets stabsskole (FSTS)
Sjefskurs<img alt="" src="/media/PubImages/_Z7T4281.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjefskurs​​​​​Forsvarets høgskole avdeling sjefskurs tilbyr kurs som skal gi sivile og militære kursdeltakere bred innsikt i Forsvaret, samt viktige aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Om Forsvarets hogskole/Sjefskurs
Institutt for forsvarsstudier (IFS)<img alt="" src="/media/PubImages/IFS-logo%20ingressformat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Institutt for forsvarsstudier (IFS)IFS er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling. http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS
Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/landingsside_ks_hogskolene.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Krigsskolen​​​​​​​​​Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.http://forsvaret.no/hogskolene/krigsskolen
Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/SKSK_1b.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjøkrigsskolen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra Adenbukta til Afghanistan har offiserer utdannet på Sjøkrigsskolen møtt utfordringer og mestret dem. Under ekstreme forhold holdt de hodet kaldt, reddet liv og utførte jobben de var satt til. http://forsvaret.no/hogskolene/sjokrigsskolen
Luftkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/landingsside_lksk_hogskolene.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LuftkrigsskolenLuftkrigsskolen er Luftforsvarets høgskole. Her kan du få en komplett offisersutdannelse som gir godkjent bachelorgrad.http://forsvaret.no/hogskolene/Luftkrigsskolen
Forsvarets ingeniørhøgskole<img alt="" src="/media/PubImages/cyberingenior-2017.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskole utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Som cyberingeniør er jobben din å planlegge, etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer.http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-ingeniorhogskole

 Kommende aktiviteter

 

 

Russian Security and Defence in Putin's last term Russian Security and Defence in Putin's last term 5/29/2018 7:00:00 AM5/29/2018 10:00:00 AM2018-05-29T10:00:00Z2018-05-29T07:00:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/ifs/seminarer-og-konferanser/russia-security-defence
IFS conference: Joint Expeditionary Force (JEF)IFS conference: Joint Expeditionary Force (JEF)5/30/2018 6:30:00 AM5/30/2018 8:30:00 AM2018-05-30T08:30:00Z2018-05-30T06:30:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/ifs/seminarer-og-konferanser/seminar-joint-expeditionary-force-sweden-finland-uk
EU defence cooperation – implications for Norway and FinlandEU defence cooperation – implications for Norway and Finland5/30/2018 12:00:00 PM5/30/2018 2:00:00 PM2018-05-30T14:00:00Z2018-05-30T12:00:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/ifs/seminarer-og-konferanser/defence-cooperation-eu