KrigsskolenKrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_0562.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=987Lyst til å lede en styrke i felt, delta på internasjonale operasjoner eller sikte deg inn mot en karriere som yrkesoffiser? I så fall kan reisen begynne med en bachelorgrad ved Krigsskolen.
SjøkrigsskolenSjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sksk-landingsside2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=986Har du lyst til å bli en moderne og handlekraftig leder? En lederutdanning ved Sjøkrigsskolen gir deg tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.
Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forsvarets høgskole.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3100Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.
Forsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forsvarets ingeniørhøgskole.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9981Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine fagområder.
LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D6520.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1032Har du lyst til å jobbe i et luftforsvar som i løpet av få år blir et av de aller mest avanserte i Europa?
Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20141204th_ 10785.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1965.

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole har som hovedformål å drive utdanning, forskning og formidling innenfor sine respektive fagområder.

​Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. FHS utdanner alt befal og offiserer.

Offisersutdanning
Offisersutdanningen er på bachelor- og mastergradsnivå samt senere sjefskurs. Bachelorutdanningen gis i en kombinasjon av både felles undervisning på tvers av forsvarsgrenene samt spesialisering på de tre krigsskolene.

Mastergradsnivået gis i fellesskap for alle offiserer i Forsvaret. Dette studiet bygger videre på studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Mastergraden i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for Politiet.    

Befalsutdanning
Forsvarets høgskole leverer den nivådannende utdanningen for alt befal i Forsvaret. Dette er en ny type befalsutdanning fra 2019. Den er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær erfaring. Utdanningen består av en rekke kurs gjennom hele yrkeskarrieren. I tillegg har FHS en utdanning som kombinerer befalsutdanning med en bachelor i telematikk. 

Andre kurs og studier
Foruten akkrediterte studier og befalsutdanning, utvikler og gjennomfører Høgskolen kompetansehevende kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som gir kunnskap om norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

 Kommende arrangementer ved Forsvarets høgskole

 

 

Rødseth-seminaret 2018Rødseth-seminaret 201810/17/2018 6:30:00 AM10/18/2018 1:00:00 PM2018-10-18T13:00:00Z2018-10-17T06:30:00ZKonferanseBergen, Sjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/Sider/konferanser0131-7800.aspx
The New Battle of the Atlantic and Security in Northern EuropeThe New Battle of the Atlantic and Security in Northern Europe10/22/2018 7:00:00 AM10/22/2018 9:00:00 AM2018-10-22T09:00:00Z2018-10-22T07:00:00ZForedragOslohttp://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/northern-europe-security-atlanticism-continentalism
Book launch: The Handbook of European Defence Policies and Armed ForcesBook launch: The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces11/23/2018 8:00:00 AM11/23/2018 10:15:00 AM2018-11-23T10:15:00Z2018-11-23T08:00:00ZForedragOslohttp://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/launch-handbook-european-defence-policies-armed-forces
Save the date 26 November: Is NATO ready?Save the date 26 November: Is NATO ready?11/26/2018 11:00:00 AM11/26/2018 2:00:00 PM2018-11-26T14:00:00Z2018-11-26T11:00:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/sne-is-nato-ready

Publisert 18. mars 2015 08:33.. Sist oppdatert 25. september 2018 08:05.