Beredskapskonferansen 2018

Nasjonal beredskapskonferanse 2018 har tittelen "Samhandling i beredskaps-Norge – erfaringslæring og oppfølging av kriser og øvelser".

Nasjonal beredskapskonferanse arrangeres for andre gang i Oslo 6. april 2018. Konferansen er en nasjonal arena for nøkkelpersoner i det operative beredskaps-Norge og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole. Hovedtema for årets konferanse er erfaringshåndtering og læring etter øving og hendelser med vekt på samhandling i beredskaps-Norge.

Målgruppe for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, kommune og fylkeskommune, næringsliv, ledere i helsesektoren og studenter i beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. 

Påmelding  og oppdatert program.


Publisert 29. januar 2018 08:15.. Sist oppdatert 19. april 2018 13:12.