hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=76/media/PubImages/2018-09-21 Det uforutsette_ingress.jpg

Å forberede på det uforutsette

Fredag 21. september ble antologien "Interaction: ‘Samhandling’ under risk - a step ahead of the unforeseen" lansert i en fullsatt Kjellersal på Litteraturhuset i Oslo.

Hvordan kan vi som samfunn forberede oss på det uforutsette, hendelser og trusler i yttergrensene av det vi har trent på?

'Samhandling', 'samvirke' og 'samarbeid' er ord som ofte brukes som «løsning» for sikkerhet. Imidlertid brukes begrepene med uklart meningsinnhold. Spørsmålet er også hvordan grunnleggende relasjonelle prosesser (strukturer) for samhandling, som eksempelvis tillit, skjer hvis betingelsene er uforutsigbare og innebærer en risiko, der lite eller ingenting går etter planen?

  • Hvilken betydning har disse utfordringene for utdanning og trening, ledelses- og organisasjonsformer samt under operasjoner når alvorlige hendelser skjer?
  • På hva og hvordan bør det trenes for å bli bedre til å samhandle når det gjelder som mest?

32 forskere fra Forsvarets høgskole, en rekke andre høgskoler og universiteter i Norge, og med bidrag også fra Sverige og Japan, har i et grunnforskningsprosjekt og i samhandlingens ånd forsøkt å trenge inn i kjernen av problemene.

Det ledende forskningsspørsmålet har vært: Hva er grunnstrukturene i samhandlingsbegrepet under risiko – og hvordan kan samhandling skapes når betingelsene er uforutsigbare? Funnene er presentert i en kryssdisiplinær og tverrsektoriell vitenskapelig antologi.

 

 

hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=105Trygve Steiro/media/PubImages/Det uforutsette Trygve Steiro.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=87Bjørn Eidsvåg/media/PubImages/Det uforutsette_Bjørn Eidsvåg Ordstyrer.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=86Kjell Inge Bjerga/media/PubImages/Det uforutsette_Kjell Inge Bjerga.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=88Glenn-Egil Torgersen/media/PubImages/Det uforutsette_Glenn-Egil Torgersen.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=100Kjersti Halvorsen/media/PubImages/Det uforutsette KJERSTI HALVORSEN Lansering.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=101Kristian Firing/media/PubImages/Det uforutsette KRISTIAN FIRING.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=90Marius Herberg/media/PubImages/Det uforutsette MARIUS HERBERG.jpg


Tilgjengelighet og samhandling i forskningen

Lanseringen ble åpnet av forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademiske, Simon Aase, som blant annet orienterte om formatet Open Access og nye retningslinjer om at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for alle. Denne boken er et konkret eksempel på dette.

Deretter innledet direktør ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, professor Kjell Inge Bjerga, som også har vært sekretariatsleder i regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet. Han la vekt på viktigheten av tverrsektoriell samhandling både innenfor forskning og sikkerhetsarbeid.

Bokens redaktør, professor Glenn-Egil Torgersen, Institutt for Forsvarsstudier, orienterte deretter om prosjektets bakgrunn og teoretiske grunnlag og rammer, og understreket god tilretteleggelse fra FHS for dette prosjektet.  Hele 18 av bokens 32 forfattere hadde møtt frem, og 12 av de 28 kapitlene ble presentert av de enkelte forfatterne. Bokens hovedfunn ble kort oppsummert, med etterfølgende spørsmål og diskusjoner. Veien videre ble også diskutert, bokens budskap må omsettes i konkrete tiltak og handlinger. Kanskje også en praktisk håndbok?

Ordstyrer oberstløytnant (p) Bjørn Eidsvåg, som også hadde vært med i forskningsgruppene underveis i arbeidet med boka, var ordstyrer og sørget for at det hele gikk etter planen.

 

 

hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=93Berit Kristin Haugdal/media/PubImages/Det uforutsette BERIT KRISTIN HAUGDAL.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=94Carl Cato Wadel/media/PubImages/Det uforutsette CARL CATO WADEL.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=102Herner Sæverot og Gila Hammer Furnes/media/PubImages/Det uforutsette Gila og Herner.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=103Ingrid Nyhus/media/PubImages/Det uforutsette INGRID NYHUS.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=104Johan Bergh/media/PubImages/Det uforutsette Johan Bergh.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=99Raino Malnes/media/PubImages/Det uforutsette Raino Malnes.jpg
hogskolene_1024_beredskapdetuforutsehogskolene_1024_beredskapdetuforutsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=98Tore Listou/media/PubImages/Det uforutsette TORE LISTOU.jpg


Følgende forskere og institusjoner har bidratt:

Prof. dr. Glenn-Egil Torgersen (red.) (FHS) , prof. dr. Raino Malnes (UiO/FHS), prof. dr. Tobias Werler (HVL), oblt. dr. Tormod Heier (FHS) , prof. dr. Herner Sæverot (HVL), prof. dr. Brita Bjørkelo (PHS) , kval.leder, Berit Kristin Haugdal (FHS/KS), forsker/1. lekt. Trygve Steiro (NTNU), prof. dr. Ole Boe (USN/FHS), prof. dr. Torbjørn Rundmo (NTNU), 1.am. dr. Jan O. Jacobsen (FHS/SKSK), 1.am. dr. Irmelin Drake (Høyskolen Kristiania), forsker, Tone Cecilie Carlsten (NIFU), komkapt Johan Bergh (FHS), 1.am. dr. Kjersti Halvorsen (HVL), psykiater, Ann Christin Rivenes (Haukland Unv-syk), 1.am. dr. Leif Inge Magnussen (USN/KS) , 1.am. dr. Carl Cato Wadel (UiS) , prof. dr. Marianne Storm (UiS) , prof. dr. Siri Wiig (UiS), maj/jagerflyger Pål Fredriksen (LKSK) , 1.am. dr. Tore Listou (FHS), 1.am. dr. Olav Kjellevold Olsen (UiB), prof. dr. Hitoshi Kawano (NDA, Japan), rådg/ped Ingrid Nyhus (FHS), prof. dr. Eric Carlström (UiGøteborg/USN), hskl/Phd-kand Gila Hammer Furnes (NLA/HVL), oblt/PhD-kand Marius Herberg (FD/FHS), 1.am. dr.  Kristian Firing (NTNU/LKSK), prof. dr. Per Øystein Saksvik, NTNU, 1.am. dr. Odin Fauskevåg (NTNU), komkapt. dr. Tommy Krabberød (FHS/SKSK).

Publisert 21. september 2018 00:00.. Sist oppdatert 31. oktober 2018 08:33.