hogskolene_1061_detnyetotalforsvarethogskolene_1061_detnyetotalforsvarethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=173https://www.youtube.com/watch?v=HUZf-jB4EZY&feature=youtu.be

Det nye totalforsvaret

Onsdag 24. april ønsket Forsvarets høgskole og Den norske Atlanterhavskomité velkommen til Litteraturhuset og presentasjon av boken "Det nye totalforsvaret".

Lanseringen ble livestreamet og du kan se sendingen nedenfor.
 


70 år etter opprettelsen av NATO og i kjølvannet av fjorårets storøvelse Trident Juncture er Totalforsvaret igjen høyaktuelt. Vi rettet fokuset mot fremtidens Forsvar og vår totale beredskap. Medforfattere fra ulike avdelinger ved Forsvarets høgskole og fra andre forskningsinstitusjoner deltok.

Program

Velkommen v/Kate Hansen Bundt, Generalsekretær Den norske                  Atlanterhavskomité (DNAK) og Louise Dedichen, kontreadmiral/sjef                   Forsvarets høgskole 

Presentasjon av bokprosjektet v/redaktør Per M. Norheim-Martinsen,
                   Forsvarets høgskole (FHS)

Faglige drypp fra boken ved to av forfatterne:

  • Monica Endregard, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Anders Romarheim, FHS/Institutt for forsvarsstudier 

Kommentarer til boken ved:
  • Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør for Samordning og beredskap ved Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
  • Håkon Warø, oberst/stabssjef Heimevernet 
Panelsamtale med: 
  • redaktør, forfattere og kommentatorer v/ordstyrer Kate Hansen Bundt
Avsluttende kommentarer ved deltakerne og Ida Kyhring, forlagsredaktør                  Gyldendal Norsk Forlag
 


Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

ABONNÈR PÅ VÅRT NYHETSBREVPublisert 24. april 2019 19:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 12:36.