hogskolene_1061_detnyetotalforsvarethogskolene_1061_detnyetotalforsvarethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=173https://www.youtube.com/watch?v=HUZf-jB4EZY&feature=youtu.be

Det nye totalforsvaret

Onsdag 24. april ønsket Forsvarets høgskole og Den norske Atlanterhavskomité velkommen til Litteraturhuset og presentasjon av boken "Det nye totalforsvaret".
 

70 år etter opprettelsen av NATO og i kjølvannet av fjorårets storøvelse Trident Juncture er Totalforsvaret igjen høyaktuelt. Vi rettet fokuset mot fremtidens Forsvar og vår totale beredskap. Medforfattere fra ulike avdelinger ved Forsvarets høgskole og fra andre forskningsinstitusjoner deltok.

Program

0930-1000 Kaffe og registrering

1000-1010 Velkommen v/Kate Hansen Bundt, Generalsekretær Den norske
                   Atlanterhavskomité (
DNAK) og Louise Dedichen, kontreadmiral/sjef
                   Forsvarets høgskole 

1010-1020 Presentasjon av bokprosjektet v/redaktør Per M. Norheim-Martinsen,
                   Forsvarets høgskole (FHS)

1020-1040 Faglige drypp fra boken ved to av forfatterne:

  • Monica Endregard, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Anders Romarheim, FHS/Institutt for forsvarsstudier 

1040-1100 Kommentarer til boken ved:
  • Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør for Samordning og beredskap ved Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
  • Håkon Warø, oberst/stabssjef Heimevernet 
1100-1130 Panelsamtale med: 
  • redaktør, forfattere og kommentatorer v/ordstyrer Kate Hansen Bundt
1130-1133 Avsluttende kommentarer ved deltakerne og Ida Kyhring, forlagsredaktør
                  Gyldendal Norsk Forlag
 
1133-1200 Lett lunsj/forfriskninger med mulighet for å stille spørsmål og kjøpe boken i
                  bokhandelen.Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

ABONNÈR PÅ VÅRT NYHETSBREVPublisert 24. april 2019 19:00.. Sist oppdatert 20. august 2019 11:34.