hogskolene_1228_forsvartreningogutvihogskolene_1228_forsvartreningogutvihttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=268Olympiatoppen (her representert ved Frode Moen (til høyre) og Maria Hrozanova) hadde invitert med seg taekwondo-utøver Kaja Husby (til venstre) og bokser Anders Eggan./media/PubImages/Kaja Husby Hansen_deltaker_Treningogutvikling.jpg

Trening og utvikling gjennom kunnskap

Fredag 22. november 2019 inviterte FHS/Luftkrigsskolen til seminar om kjønnstilpasset trening. Forskere presenterte myter og fakta om kjønn, trening og prestasjon.

Et moderne Forsvar preges av mangfold. Hvordan kan vi tilrettelegge for kjønnstilpasset utvikling av robusthet i Forsvarets organisasjon?

Forsvaret har en uttalt ambisjon om å endre seg fra en tradisjonell, mannsdominert organisasjon til en organisasjon preget av mangfold. For å lykkes må grunnleggende antakelser i organisasjonen endres, og normer og krav tilpasses slik at Forsvaret blir en attraktiv arbeidsplass for begge kjønn. Fremtidens ledere må derfor riste av seg mytene om menn og kvinner i Forsvaret, og erstatte dette med forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra aktuelle organisasjonstiltak.

Militær Idrett og Trening (MIT) er en viktig del av Luftforsvarets kultur og historie. Faget spiller en sentral rolle i utdanningen ved FHS/Luftkrigskolen med å utvikle robuste offiserer og spesialister som kan lede seg selv og andre i fred, krise og krig.


Se Enkelte av presentasjonenene her:


Psykologisk robusthet og søvn

Frode Moen/Maria Hrozanova, ved Olympiatoppen/Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU).
 
----------------------------------


Ernæring 

Andrea Næss, ved Olympiatoppen.

----------------------------------

Menstruasjonssyklusens påvirkning på prestasjon

Ane Korsvold, ved St Olavs hospital.

-------------------------


Andre presentasjoner

Konsekvenser av ekstrembelastning 

Hilde Kristin Teien, ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Fysisk kapasitet, krav, kjønn og testing

Anders Aanstad, ved FHS/Stabsskolen.

Seleksjon av kvinner i militær luftfart 

Linn Elise Rølvåg, ved Luftforsvarets flygeskole.Vil du holde deg oppdatert på arrangementer
og andre FoU-aktiviteter?

Abonnér på Nyhetsbrev
fra Forsvarets høgskolePublisert 22. november 2019 09:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 12:21.