hogskolene_1213_forsvaretkompetansebhogskolene_1213_forsvaretkompetansebhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=216Foto: Forsvaret/Jakob Østheim/media/PubImages/2019-11-21_Klar til strid_Jakob Østheim_ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt21. november 2019 10:00

Klar til strid? Forsvarets kompetansebehov i en ny "kald krig"

21. november diskuterer forskere og praktikere sammenhengen mellom norsk forsvarsevne og Forsvarets personell- og kompetansebeholdning.For små land med liten forsvarsevne blir egne mannskaper den viktigste innsatsfaktoren. Ikke for å slå fienden sønder og sammen, men for å omsette dyre milliardinvesteringer i reell forsvarsevne. Bare slik kan Forsvaret gi myndighetene et politisk handlingsrom: en mulighet til å avskrekke samtidig som krisen ikke eskalerer unødig og kommer ut av kontroll. 

Ansatte med gode ferdigheter, dyp kunnskap og riktige holdninger er dermed ikke bare Forsvarets viktigste ressurs. Personellet er også det norske forsvarets komparative fortrinn i møte med allierte partnere og potensielle motstandere. 

Men ettersom amerikanske og russiske styrker blir mer synlig i egne nærområder må vi også spørre oss selv: Har vi kompetansen vi trenger? Er personellet beredt? 

Med andre ord: Er Forsvaret klar til strid?

På dette seminaret diskuteres sammenhengen mellom norsk forsvarsevne og Forsvarets egen evne til å ta vare på og videreutvikle kritisk kompetanse:

  • Har mannskapene instinktet som trengs for at avdelingen skal håndtere uforutsette hendelser og kriser?
  • Vil ny personellordning gjøre avdelingene bedre til å løse kriser i de norsk-russiske grenseområdene?
  • Hvilke utfordringer står avdelingene ovenfor når egne ansatte er den viktigste innsatsfaktoren i krise og krig?
Dato: 21. november
Tidspunkt: 10.00–13.30 (registrering fra 9.30, lunsj 12.10–12.25)
Sted: Oscarsborg, Akerhus festning, bygning 10. 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Forhåndspåmelding er obligatorisk. Husk legitimasjon.
Konferansen skjer i regi av FHS/Stabsskolen

Meld deg på: 
Klar til strid? Forsvarets kompetansebehov
i en ny "kald krig"Program

10.00   Velkommen ved oberstløytnant (PhD) Tormod Heier, FHS/Stabsskolen

DEL I Operativ innsats i egne nærområder

10.05   Er Forsvarets avdelinger forberedt på «det uforutsette»?  PhD-stipendiat Marius Herberg, FHS/Stabsskolen

10.25   Et FST/O-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Oberst Fred Arne Jacobsen, Forsvarsstabens operasjonsavdeling (FTS/O)

10.40   Spørsmål og svar fra salen

11.00   Pause med kaffe og frukt

DEL II Forsvarets krisehåndteringsevne etter personellreformene

11.10   Innledning ved Tormod Heier 

11.15   Vil ny personellordning gjøre Forsvaret bedre i nord? Kaptein Stein Helge Kingsrød, PhD-stipendiat, FHS/Stabsskolen

11.35   Et FST-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Sersjantmajor Ingar Lund, Forsvarsstaben (FST)

11.50   Spørsmål og svar fra salen

12.10   Lunsj

Sesjon III Kompetanseforvaltning i operative miljøer

12.25   Innledning ved Tormod Heier

12.30   Hvilke utfordringer står de operative avdelingene overfor? PhD-kandidat Aina Slinning, FHS/Stabsskolen. Sikkerhetsrådgiver, Aker ASA

12.50   Et FST/HR-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Direktør Tom Simonsen, Forsvarsstabens HR-avdeling (FST/HR)

13.05   Spørsmål og svar fra salen

13.25  Oppsummering og konklusjon: Er Forsvaret klar til strid?  Tormod Heier 

13.30  Slutt


Følg med på våre seminarer, konferanser og andre aktiviteter

Abonnér på nyhetsbrev
fra Forsvarets høgskole


Publisert 8. oktober 2019 14:48.. Sist oppdatert 10. desember 2019 15:17.