hogskolene_1131_forsvaretledelsekonfhogskolene_1131_forsvaretledelsekonfhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=152Soldater under områdetrening i HV-12. Foto: Forsvaret/Ole B. Garbo/media/PubImages/2019-09-16_Forsvarets lederkonferanse - ingress foto_Ole B Garbo.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt16. september 2019 10:00

Forsvarets ledelseskonferanse 2019: Kan Forsvaret bli bedre på ledelse?

Mandag 16. september har vi invitert innledere og debattanter fra Forsvaret, næringslivet og akademia til å diskutere om Forsvaret får samfunnets beste ledere.

Hva er en god (militær) leder? Forsvarssjefen vil at Forsvaret skal ha samfunnets beste ledere. Får Forsvaret det? 

Spørsmålene vil vekke følelser blant de mange som gjennom tidene har betraktet både Forsvarets ledere og lederutdanning som et flaggskip.  

Samtidig opplever vi at ledelsesfaget er i rivende utvikling for å holde tritt med samtidens krav til innovativ og effektiv ledelse. Har Forsvaret noe å lære av denne utviklingen, eller er vi i kraft av vår særegenhet best tjent med at ledelsesfaget og våre fremtidige ledere utvikles innenfor egne rekker? Tør vi utfordre oss selv?

Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO) ved Forsvarets høgskole (FHS) ønsker med denne konferansen å sette utvikling av militær ledelse på dagsorden. En målsetting er at Forsvarets ledelseskonferanse skal bli en sentral arena for debatt rundt, og utvikling av, ledelse som fag og praksis i Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Dato og tid: 16. september 2019, klokken 10.00–14.35 (kaffe og registrering fra 9.30)
Sted: Høymagasinet, Myntgata 7, 0151 Oslo

Konferansen er gratis og åpen for alle, men krever forhåndspåmelding.

Meld deg på "Forsvarets ledelseskonferanse 2019"Program

09.30–10.00 Kaffe og registrering

10.00–10.05 Velkommen. Kontreadmiral Louise K. Dedichen, Sjef Forsvarets høgskole (FHS)

10.05–10.15 Åpning. Forsvarsledelsen v/generalløytnant Rune Jakobsen, Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

10.15–10.35 Keynote speaker. «Norges beste leder – uavhengig av kontekst?» Professor Jan Ketil Arnulf, Handelshøyskolen BI

10.35–11.25 Sesjon I: Hvor gode er egentlig militære ledere?

  • «Norske militære ledere – et kvalitetstegn?» Kommandørkaptein/PhD Rino Bandlitz Johansen, FHS/Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO)
  • «Videreutvikling av ledelse I Forsvaret – noe å hente fra andre sektorer?» Generalmajor (p)/Vice President Stein Erik Nodeland, Nammo
  • «Hvor attraktive er egentlig militære ledere utenfor Forsvaret?» Country Manager Harald Kringlebotn, Russell Reynolds Associates 

11.25–11.30 Minipause – kort benstrekk

11.30–12.00 Paneldebatt 

12.00–12.30 Pause – lett lunsj

12.30–13.45 Sesjon II: Fremtidens militære ledere                   

  • «Militær lederutdanning på anbud?» Professor Dag Ingvar Jacobsen, Unversitetet i Agder (UiA)
  • «Er det overføringsverdi mellom sivil og militær ledelse?» Konsernsjef Kristin Skogen Lund, Schibstedt
  • "Hvordan utvikler vi lederskap?» Utviklingsdirektør Beate Karlsen, Solstrandprogrammet, AFF
  • «Kan Forsvaret lære ledelse av andre?» Brigader Ingrid Gjerde, Forsvarsdepartementet 

13.45–14.00 Pause – kaffe og te

14.00–14.30 Paneldebatt 

14.30–14.35 Avslutning/oppsummering


Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

Abonnér på vårt nyhetsbrevPublisert 18. juni 2019 10:16.. Sist oppdatert 5. juli 2019 09:18.