hogskolene_1210_forsvaretsledelseskohogskolene_1210_forsvaretsledelseskohttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=212Konsernsjef Kristin Skogen Lund, Schibsted Norge (foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken)/media/PubImages/Kristin Skogen Lund.jpg
hogskolene_1210_forsvaretsledelseskohogskolene_1210_forsvaretsledelseskohttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=213Kommandørkaptein/PhD Rino Bandlitz Johansen, FHS/Stabsskolen (foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Rino Johansen.jpg
hogskolene_1210_forsvaretsledelseskohogskolene_1210_forsvaretsledelseskohttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=214Professor Jan Ketil Arnulf, Handelshøyskolen BI (foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Arnulf.jpg

Forsvarets ledelseskonferanse 2019

Mandag 16. september inviterte Stabsskolen ved Forsvarets høgskole til diskusjon med temaet:
Får Forsvaret samfunnets beste ledere?

Innlederne kom fra Forsvaret, næringslivet og akademia.

FHS/Stabsskolen ønsket å sette utvikling av militær ledelse på dagsorden, og stilte spørsmålene:

  • Hva er en god (militær) leder? 
  • Får Forsvaret samfunnets beste ledere? 

Nedenfor kan du se de ulike presentasjonene. 

Kontreadmiral Louise K. Dedichen, Sjef Forsvarets høgskole (FHS), ønsket velkommen.


Forsvarslede
lsen ved/generalløytnant Rune Jakobsen, Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), holdt åpningsinnlegg.

Professor Jan Ketil Arnulf, fra Handelshøyskolen BI, holdt presentasjonen: 
«Norges beste leder – uavhengig av kontekst?»Sesjon I: Hvor gode er egentlig militære ledere?


Kommandørkaptein/PhD Rino Bandlitz Johansen, FHS/Stabsskolen, holdt presentasjonen:
«Norske militære ledere – et kvalitetstegn?»


Generalmajor (p)/divisjonsdirektør Stein Erik Nodeland, fra Nammo, holdt presentasjonen:
«Videreutvikling av ledelse I Forsvaret – noe å hente fra andre sektorer?»


Landansvarlig Harald Kringlebotn, fra Russell Reynolds Associates, holdt presentasjonen:
«Hvor attraktive er egentlig militære ledere utenfor Forsvaret?»


Første paneldebatt.


Sesjon II: Fremtidens militære ledere      


Professor Dag Ingvar Jacobsen, fra Unversitetet i Agder, holdt presentasjonen:
«Militær lederutdanning på anbud?»


K
onsernsjef Kristin Skogen Lund, fra Schibsted Norge, holdt presentasjonen:
«Er det overføringsverdi mellom sivil og militær ledelse?»


U
tviklingsdirektør Beate Karlsen, Solstrandprogrammet - AFF, holdt presentasjonen:
"Hvordan utvikler vi lederskap?»


Brigader Ingrid Gjerde, fra Forsvarsdepartementet, holdt presentasjonen:
«Kan Forsvaret lære ledelse av andre?»


Andre paneldebatt.INNLEDERNE

Jan Ketil Arnulf er dekan for videreutdanning ved Handelshøyskolen BI. Han er professor i organisasjonspsykologi med en doktorgrad i ledergrupper fra Universitetet i Oslo, samt spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. 

Arnulf har mange års erfaring med forskning, undervisning og konsulentvirksomhet innenfor lederutvikling for både offentlige og private organisasjoner. Han har skrevet lærebøker om ledelse og kommunikasjon. I de senere år har han forsket og skrevet om tverrkulturell ledelse og bruk av digitale algoritmer i ledelsesforskning.

--------------------

Generalløytnant Rune Jakobsen er siden 2015 sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Før det var han generalinspektør for Hæren og mellom 2010 og 2013 sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. I årene 2007 til 2010 tjenestegjorde Jakobsen som stabssjef i Hærstaben og 2006–2007 som kontingentsjef (NCC) for International Security Assistance Force i Afghanistan.

Jakobsen ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1985. Han er videreutdannet ved Forsvarets stabsskole, Furungsakademie der Bundeswehr i Hamburg og NATO Defence College i Roma. Han er infanterist og har hatt en rekke stillinger i Brigade Nord. Han har tjenestegjort som sjef for Krigsskolen, bataljonssjef for Telemarksbataljon og studieleder ved Forsvarets stabsskole.

--------------------

Kommandørkaptein/PhD Rino Bandlitz Johansen er hovedlærer i militær ledelse ved Forsvarets høgskole (FHS) og har bred operativ erfaring fra marinen. Rino Bandlitz har variert og tung erfaring fra organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutviklingsarbeid i Forsvaret og har en doktorgrad i operativ psykologi fra Universitetet i Bergen. 

I perioden etter 2013 har han utviklet og gjennomført delemnet militær ledelse på mastergradsnivå og etablert forskningsgruppen Styring, organisasjon og lederskap ved FHS. Han driver for øvrig FoU-prosjektene «Forsvarets medarbeiderundersøkelse» i samarbeid med Forsvarsstaben, og «Stabsskolestudien» ved FHS’ masterstudium. 

Johansen har publisert flere vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider og er medredaktør for boken Militær ledelse, som ble utgitt i august 2019.

--------------------

Stein Erik Nodeland er direktør for Aerospace Propulsion, en divisjon i NAMMO AS, hvor han har vært ansatt siden 2017. Han har en meget bred ledererfaring som har blant annet omfattet: direktør for Luftfartstilsynet (2012) i fem år, direktør for det norske Kampflyprogrammet F-35 i FD (2010) i to år og en bred karriere i Luftforsvaret/Forsvaret frem til han i 2004 ble utnevnt som generalmajor og Generalinspektør for Luftforsvaret, hvor han var sjef i sju år. 

Nodeland fullførte militær flygerutdanning i 1980, Luftkrigsskolen i 1984, Forsvarets Stabsskole 1 og 2 i 1994, og Forsvarets totalforsvarskurs (sjefskurs) i 2000.  I tillegg har en mastergrad i offentlig økonomi og ledelse fra Norges handelshøyskole.

--------------------

Harald Kringlebotn er partner i Russell Reynolds Associates, med ansvar for aktiviteten i Norge. Selskapet utfører ledelsesrådgivning, inkludert direktør- og styrerekruttering samt ledergruppe- og styreevalueringer. Globalt har selskapet 170 partnere og totalt 1 300 ansatte, hvorav 14 i Norge.
 
Kringlebotn kom inn i Russell Reynolds gjennom oppkjøpet av selskapet Amrop AS, som han startet og bygget opp 2011–2016. Han har over 20 års erfaring innenfor ledelses- og styreevalueringer i norske og internasjonale selskaper. Kringlebotn har også vært senior konsulent i Cap Gemini, hvor han jobbet med organisasjonsendring og endringsledelse.

Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen, tilbrakte åtte år i Sjøforsvaret, og avsluttet som adjutant i Forsvarets overkommando.
 
--------------------

Dag Ingvar Jacobsen er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Agder (Kristiansand). Han har forsket på endringsledelse, forskjeller mellom privat og offentlig ledelse, og forholdet mellom politisk og administrativ ledelse. 

Jacobsen er forfatter av en rekke artikler i både norske, skandinaviske og internasjonale tidsskrifter, samt flere bøker, blant dem Organisasjonsendring og endringsledelse (2018), Ledelse og den offentlige dimensjon (2019), og sammen med Jan Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer (5. utgave 2019).

--------------------

Kristin Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted. Hun kom til Schibsted fra stillingen som administrerende direktør i NHO. Blant hennes tidligere stillinger er konserndirektør i Telenor, administrerende direktør i Schibsted-selskapene Aftenposten, Scanpix og Scandinavia Online, samt stillinger hos Coca-Cola Company, Unilever og den norske ambassaden i Madrid. 

Lund har også vært NHO-president og medlem av styret i blant annet Ericsson og Orkla. Hun er styreleder i Oslo-Filharmonien. Siden 2015 er hun medlem av Global Commission on the Economy and Climate, og ILOs Global Commission on the Future of Work. Hun har en MBA fra INSEAD og en bachelorgrad i internasjonale studier og bedriftsøkonomi fra University of Oregon.

--------------------

Beate Karlsen er direktør for utvikling i konsulentselskapet AFF og en etterspurt foredragsholder. Hun har 15 års konsulenterfaring og ti års ledererfaring fra ulike roller i AFF. Hun har forsket og undervist på universitetsnivå. Karlsen har vært en del av Solstrandprogrammets stab siden 2006, og var programdirektør og ansvarlig i årene 2009 til 2017. 

Karlsens kjernekompetanse er design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer i komplekse virksomheter og utvikling av toppledegrupper. Hun har hovedfag i organisasjonspsykologi og doktorgrad fra UiO, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

--------------------

Brigader Ingrid M. Gjerde er nestleder for kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet og rådgiver for forsvarssjefen. Hun har omfattende ledererfaring på tropps-, kompani og bataljonsnivå både nasjonalt og i utenlandsoperasjoner. Hun har også vært sjef for Krigsskolen, kontigentsjef for de norske styrkene i Afghanistan og sjef for Hærstaben. I tillegg har hun erfaring fra langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. 

Gjerde avsluttet sin krigsskoleutdanning i 1992 og har siden tatt hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og mastergrader ved US Army Command and General staff college og US Army War college. 


Publisert 16. september 2019 12:00.. Sist oppdatert 14. oktober 2019 13:38.