hogskolene_1180_hvordanforsvarenorgehogskolene_1180_hvordanforsvarenorgehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=184Foto: Forsvaret/Bendik Skogli/media/PubImages/2019-09-23 LTP forsvarskonsepter_ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt23. september 2019 09:00

Hvordan skal vi forsvare Norge?

Institutt for forsvarsstudier inviterer til nytt seminar 23. september i anledning arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Vi spør hvordan norsk og alliert militærmakt best kan anvendes for å forsvare Norge i møte med utfordringene vi står overfor.

Regjeringens nye langtidsplan må ta stilling til mange krevende utfordringer. Økende grad av stormaktsrivalisering og vilje til bruk av militærmakt etablerer en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Russisk aktivitet i norske nærområder understreker alvoret i utviklingen.

Når norsk forsvarsevne skal utvikles og tilpasses den nye situasjonen, er det nødvendig å diskutere det konseptuelle grunnlaget for forsvaret av Norge. 

  • Hva er den grunnleggende og styrende idéen for militærmaktens rolle? 
  • Hva bør være retningsgivende for Forsvarets utvikling? 
  • Hva kan være en konseptuell tilnærming til arbeidet med å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet i møte med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsutfordringer?

Gjennom en rekke på tre seminarer inviterer Institutt for forsvarsstudier (IFS) ved FHS til åpen debatt om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger for å gi innspill til den nye langtidsplanen. I dette seminaret, som er nummer to i rekken, ser vi nærmere på hva et forsvarskonsept kan og bør inneholde.

Ressurspersoner fra embetsverk, militærmakten og forskningsinstitusjoner er invitert til å belyse temaet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men det er krav om forhåndspåmelding.

MELD DEG PÅ "HVORDAN SKAL VI FORSVARE NORGE?"


PROGRAM

Dato: mandag 23. september
Tid: 09.00–11.30 (kaffe og registrering fra 08.30, lett lunsj fra 11.30)
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

08.3009.00 Kaffe og registrering

09.00 Velkommen ved Seniorforsker Gjermund Forfang Rongved, leder for Planprogrammet, IFS

Innledninger 

  • «Ny sikkerhetspolitisk situasjon og konsekvenser for forsvaret av Norge, Keith Eikenes, avdelingsdirektør, Avdeling for sikkerhetspolitikk, Forsvarsdepartementet
  • «Russland som regional utfordrer», Kristin Ven Bruusgaard, postdoktor, Oslo Nuclear Project, Universitetet i Oslo
  • «Luftmakt og forsvarskonsept», oberstløytnant Ole Marius Tørrisplass, Nasjonalt luftoperasjonssenter
  • «Landmakt og forsvarskonsept», rittmester Philip Matlary, Krigsskolen og Stratagem
  • «Forsvarskonsept – retorikk og realitet», professor Kjell Inge Bjerga, direktør IFS

Ca. 10.30 Paneldiskusjon. Ordstyrer: Silje Kampesæter, Forsvarets forum

11.30 Lett lunsj

Arrangementet skjer i regi av FHS/Institutt for forsvarsstudier

Følg med på våre seminarer, konferanser og andre aktiviteter

Abonnér på nyhetsbrev fra
Forsvarets høgskole


Publisert 9. september 2019 13:48.. Sist oppdatert 29. november 2019 10:14.