hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=262https://youtu.be/wDASuIkaMKY

Klar til strid? Forsvarets kompetansebehov i en ny "kald krig"

Torsdag 21. november inviterte FHS/Stabsskolen til seminar med teamet: Er Forsvaret klar til strid?

Forskere og praktikere diskuterte sammenhengen mellom norsk forsvarsevne og Forsvarets personell- og kompetansebeholdning.


PROGRAMMET VAR DELT INN I:

  • OPERATIV INNSATS I EGNE NÆROMRÅDER
  • FORSVARETS KRISEHÅNDTERINGSEVNE ETTER PERSONELLREFORMENE
  • KOMPETANSEFORVALTNING I OPERATIVE MILJØER

 

 

hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=250Seminaret ble ledet av oberstløytnant (PhD) Tormod Heier, FHS/Stabsskolen. Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken /media/PubImages/Tormod Heier_2.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=251Er Forsvarets avdelinger forberedt på «det uforutsette»? PhD-stipendiat Marius Herberg, FHS/Stabsskolen. Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Marius Herberg.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=252Et FST/O-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Oberst Fred Arne Jacobsen, Forsvarsstabens operasjonsavdeling (FTS/O). Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Fred Arne Jacobsen.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=254Vil ny personellordning gjøre Forsvaret bedre i nord? Kaptein Stein Helge Kingsrød, PhD-stipendiat, FHS/Stabsskolen. Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Stein Helge Kingsrød.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=253Et FST-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Sersjantmajor Ingar Lund, Forsvarsstaben (FST). Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Ingar Lund.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=256Hvilke utfordringer står de operative avdelingene overfor? PhD-kandidat Aina Slinning, FHS/Stabsskolen. Sikkerhetsrådgiver, Aker ASA. Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Aina Slinning.jpg
hogskolene_1242_klartilstridforsvarehogskolene_1242_klartilstridforsvarehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=255Et FST/HR-perspektiv: Hvor er det «skoen trykker»? Direktør Tom Simonsen, Forsvarsstabens HR-avdeling (FST/HR). Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken/media/PubImages/Tom Simonsen.jpg

For små land med liten forsvarsevne blir egne mannskaper den viktigste innsatsfaktoren. Ikke for å slå fienden sønder og sammen, men for å omsette dyre milliardinvesteringer i reell forsvarsevne. Bare slik kan Forsvaret gi myndighetene et politisk handlingsrom: en mulighet til å avskrekke samtidig som krisen ikke eskalerer unødig og kommer ut av kontroll. 

Ansatte med gode ferdigheter, dyp kunnskap og riktige holdninger er dermed ikke bare Forsvarets viktigste ressurs. Personellet er også det norske forsvarets komparative fortrinn i møte med allierte partnere og potensielle motstandere. 

Men ettersom amerikanske og russiske styrker blir mer synlig i egne nærområder må vi også spørre oss selv: Har vi kompetansen vi trenger? Er personellet beredt? 

Med andre ord: Er Forsvaret klar til strid?

På seminaret diskuterte man sammenhengen mellom norsk forsvarsevne og Forsvarets egen evne til å ta vare på og videreutvikle kritisk kompetanse:

  • Har mannskapene instinktet som trengs for at avdelingen skal håndtere uforutsette hendelser og kriser?
  • Vil ny personellordning gjøre avdelingene bedre til å løse kriser i de norsk-russiske grenseområdene?
  • Hvilke utfordringer står avdelingene ovenfor når egne ansatte er den viktigste innsatsfaktoren i krise og krig?

Se seminaret i sin helhet her.
Publisert 21. november 2019 13:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 12:22.