hogskolene_1265_luftkrigsskolenslufthogskolene_1265_luftkrigsskolenslufthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=291/media/PubImages/2020-02-4-6_Luftmaktseminaret_ingress_1.jpg

Luftmaktseminaret 2020

4.–6. februar gjennomførte FHS/Luftkrigsskolens sitt årlige luftmaktseminar, med tema: Norwegian Joint Air Operations: strategy-to-task or task-to-strategy?

Luftmaktseminaret 2020 ønsket å belyse om det er behov for en militær strategi i et fellesoperativt perspektiv, i tillegg til tema som vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk, Forsvaret og Luftforsvaret i fremtiden. Spørsmålene som ble stilt i forkant var:


  • Om vi ikke har et militært konsept eller en tydelig militær strategi, kan vi da si at vi har en god strategisk kultur som gjør at vi kan ta kloke militære valg når situasjonen krever det? 
  • Eller er det snarere slik at bruken av militærmakt/luftmakt i større grad er begivenhetsstyrt og et resultat av de kapasitetene vi har til rådighet på et gitt tidspunkt, snarere enn styrt av en gjennomtenkt strategi? 
  • Forsvaret får nye kraftfulle kapasiteter som F-35 og P-8. Hvordan skal disse benyttes? 


Tittelen i år var: 

Norwegian Joint Air Operations. Strategy-to-task or task-to-strategy? 

Nedenfor kan du se de ulike presentasjonene.

STRATEGI OG FORSVARSKONSEPT – ET NORSK BEHOV?

Offisiell åpning av Luftmaktseminaret 2020

Generalmajor Tonje Skinnarland


Introduksjon til seminaret

Professor Karl Erik Haug


Langtidsplanen: innhold, retning og begrunnelse

Statssekretær Tone Skogen


Mot 2%-målet: Hvilke konseptuelle alternativer har vi?

Avdelingssjef Espen Skjelland


Er det forskjell på et forsvarskonsept og en strategi? 

Oberstløytnant Terje Bruøygard


Trenger vi et norsk forsvarskonsept?

Professor Kjell Inge Bjerga


Paneldiskusjon

Major/dr. Steinar Skaar ledet diskusjonen


Is the Liberal World Order as we know it collapsing? 

Dr. Dana Allin


LUFTMILITÆRE FELLESOPERASJONER: STRATEGISKE FØRINGER?


Innledende perspektiv 

Major Steinar Sanderød


Norsk militær strategi – visjon eller virkelighet?

Generalmajor Yngve OdloLuftforsvaret i krisehåndtering og forsvar av Norge? 

Oberstløytnant Ole Marius Tørrisplass


Maritime luftoperasjoner:
task-to-strategy eller strategy-to-task?

Oberst/dr. Gjert Lage Dyndal


Det strategiske spillet mellom USA og Iran:
aktører, stormaktspolitikk, og president Trumps «Amerika først»-strategi 

Seniorforsker Sverre Lodgaard


LUFTFORSVARETS UTFORDRINGER UNDER DEBATT


Hva er Luftforsvarets største utfordring sett fra fremtidens ledere i Luftforsvaret? Ved kadettene Markus Sydnes Lampe, Nicolai Sebastian Nikolaisen MyrbakkIngrid Heksem Olsen og Live Braaten Eikemo 

Foredrag I: 

Kadettene Markus Sydnes Lampe og Nicolai Sebastian Nikolaisen Myrbakk 


Foredrag II: 

Kadettene Ingrid Heksem Olsen og Live Braaten Eikemo


"Fem påstander" om Luftforsvarets mest 
sentrale utfordringer 

Oberstløytnant/professor Dag Henriksen


Konsekvenser av manglende militær strategi: The British Fiasco in Norway, 1940 

Generalløytnant (p) John Kiszely


STRATEGY-TO-TASK ELLER TASK-TO-STRATEGY?


Opening remarks

Major/hovedlærer luftmakt Freddy Moland


F-35 og defensive kontraluftoperasjoner: en anakronisme, eller fortsatt relevant?

Oberstløytnant Ivar Magne Stene


Hva betyr «bekjempelse» i en landoperativ kontekst? 

Brigader Lars Lervik


Hva betyr «bekjempelse» i det maritime domenet? 

Flaggkommandør Kyrre Haugen


Norsk avskrekking og sikkerhets-dilemmaet

Direktør Tuva Raanes Bogsnes


Avslutning 

Ved Tonje Skinnarland


Andre presentasjoner


Hvorfor trenger vi flere og mer langtrekkende luftvernsystem?

Oberst Laila Kvammen Lie


«Bekjempelse»: Hva/hvordan og hvem avgjør/bestemmer (K2)? F-35 miljøet

Oberstløytnant Ståle Nymoen


 Om innlederne

 

 

Gjert Lage DyndalGjert Lage Dyndal<p>Oberst ved det nasjonale Luftoperasjonssenteret (NAOC) i Bodø. Han har vært avdelingssjef og nestkommanderende ved Forsvarets stabsskole. Dyndal har operativ luftmilitær bakgrunn og tradisjonell militær utdannelse. Han har i tillegg sivil M.Phil. i krigsstudier og PhD i moderne historie fra Centre for War Studies, University of Glasgow.<br></p>
Sverre LodgaardSverre Lodgaard<p>Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Sverre Lodgaards ekspertområder er geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, kontroll med og nedrustning av atomvåpen og Irans og Nord-Koreas atomprogrammer. Lodgaard var direktør for NUPI i perioden 1997–2007.<br></p>
Steinar SanderødSteinar Sanderød<p>​Major og hovedlærer i Luftmakt ved Luftkrigsskolen. Sanderød har bakgrunn fra kontroll- og varslingsbransjen i Luftforsvaret og har militær utdanning fra Luftkrigsskole I og II samt Forsvarets stabsskole I. Sanderød har en mastergrad i historie fra NTNU, der han skrev om prosessen rundt Luftforsvarets inntreden i NATOs integrerte luftforsvarssystem under den kalde krigen. <br></p>
Freddy MolandFreddy Moland<p>​Major og hovedlærer i Luftmakt ved Luftkrigsskolen. Moland har bakgrunn fra kontroll­ og varslingsbransjen i Luftforsvaret og har militær utdanning fra Luftkrigsskole I og II, samt Forsvarets stabsskole (masterstudiet). <br><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=0fc28af8-9764-4cff-a98c-e41748130d4b"><strong>Mer om Freddy Moland</strong></a><br></p>
Steinar SkaarSteinar Skaar<p>​Major og hovedlærer i Luftmakt ved Luftkrigsskolen. Skaar har bakgrunn som luftvernartillerist, og har blant tre tjenestegjøringer i Afghanistan. Han har militær utdanning fra Luftkrigsskole I og II, og en doktorgrad innen War Studies fra University of Glasgow.<br><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=dc5ea695-fcaf-47a2-9326-e778be96b99d"><strong>Mer om Steinar Skaar</strong></a><br></p>
Dana AllinDana Allin<p>​Dr <span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">Dana H. Allin is editor of <em>Survival: Global Politics and Strategy </em>and a senior fellow at the International Institute for Strategic Studies, based in London.  </span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">He comments and writes widely on the strategic challenges and historical, political and social roots of US foreign policy. Dana was a professorial lecturer at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington, DC and is currently ajunct professor of European Studies at the SAIS Bologna Center in Italy. He was previously a newspaper reporter covering Maryland state government, a financial journalist in London, and deputy director of the Aspen Institute Berlin where he was also deputy director of the International Commission on the Balkans. He holds an MA and Ph.D. from Johns Hopkins-SAIS, and a BA in English from Yale.</span><br></p>
Tuva Raanes BogsnesTuva Raanes Bogsnes<p>Direktør for kommunikasjon og politikk i Flyktninghjelpen. Bogsnes er utdannet journalist (m.m.) og har blant annet vært innom Dagbladet, Klassekampen, og TV 2. Etter ti år i TV 2 – hvorav fem som utenrikssjef – byttet hun over til Flyktninghjelpen.<br></p>
Karl Erik HaugKarl Erik Haug<p><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">Historiker og professor ved Luftkrigsskolen hvor han har vært ansatt siden 1999. Dr.philos fra NTNU (2012). Haug var dekan ved Luftkrigsskolen 2012–2018, og han gikk Forsvarets Sjefskurs høsten 2019.</span><br><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=2af69f25-23b7-4833-bf25-5e3c19bfe4c4"><strong>Mer om Karl Erik Haug</strong></a><br></p>
Terje BruøygardTerje Bruøygard<p>​Oberstløytnant, Faculty Advisor USMC Command and Staff College i USA, og tidligere sjef for Telemark bataljon (2016–2018).<br></p>
Kjell Inge BjergaKjell Inge Bjerga<p>​Professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen. Bjerga var dekan ved Forsvarets høgskole (2014–2017), og er nå direktør ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS).<br><a href="/ifs/bjerga_kjell_inge"><strong>Mer om Kjell Inge Bjerga</strong></a><br></p>
Espen SkjellandEspen Skjelland<p>Avdelingssjef ved avdeling Analyse ved <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)</span>. Han er Cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder sikkerhetspolitikk, økonomi og operasjonsanalyse. Espen Skjelland har arbeidet ved FFI siden 1990. I perioden 1995<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">–</span>2002 var han i Forsvarsdepartementet, der han blant annet hadde stillinger som rådgiver og prosjektleder, avdelingsdirektør og hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg. Fra 2003 var Skjelland forskningssjef ved avdeling Analyse før han ble leder for avdelingen i 2009.<br></p>
Dag HenriksenDag Henriksen<p>Oberstløytnant og professor i moderne historie. Han har en PhD i War Studies fra Glasgow (2006), og er seksjonssjef for luftmakt og luftmilitær ledelse ved FHS/Luftkrigsskolen.<br><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=790c1f28-717c-45dc-b993-7a4d1452700d" target="_blank"><strong>Mer om Dag Henriksen</strong></a><br></p>
Yngve OdloYngve Odlo<p><span style="color:transparent;"></span><span style="color:transparent;"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">Sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben fra 2015, og var Sjef Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter 2013–2015. Odlo har tjenestegjort to ganger i Afghanistan, vært sjef for Situasjonssenteret i Forsvarsstaben, sjef for Brigade Nord-Norge og sjef for Panserbataljonen.</span></span><br></p>
Ole Marius Tørrisplass Ole Marius Tørrisplass <p>​Oberstløytnant og har bakgrunn som jagerflyger. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Nord universitet, og mastergrad i militære studier fra Stabsskolen i Oslo. Han jobber nå ved Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC). <br></p>
Tone SkogenTone Skogen<p>Statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 2017, da hun kom fra en tilsvarende posisjon i Utenriksdepartementet (2015–2017). Hun har lang fartstid fra Olje- og energidepartementet hvor hun i 2013 ble kst. ekspedisjonssjef. I 2004–2005 var Skogen statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.<br></p>
John KiszelyJohn Kiszely<p>​Tidligere direktør for det britiske forsvarsakademiet (2005–2008) og Senior British Military Representative and Deputy Commanding General, Multinational Force, Iraq (2004). Han publiserte i 2017 boken <em>Anatomy of a Campaign: The British Fiasco in Norway, 1940</em> (Cambridge University Press).<br></p>
Ivar Magne SteneIvar Magne Stene<p>Oberstløytnant og jobber ved 132 Luftving på Ørland. Stene er tidligere F-16 flyger, har jobbet ved Forsvarets operative hovedkvarter, og har konseptuell og praktisk erfaring med F-35.<br></p>
Laila Kvammen LieLaila Kvammen Lie<p>Oberst i Luftforsvaret og leder Luftvernprosjekter i Luftforsvarsstaben (A-10). Lie var Norges forsvarsattaché i Baltikum (Riga) fra 2014 til 2018. Hun har også vært stabssjef i Luftforsvarets utdanningsinspektorat (2011–2014).<br></p>
Lars LervikLars Lervik<p>Brigader i Hæren og sjef Brigade Nord. Lervik kom da fra en stilling i Forsvarsdepartementet, men han har en lang og variert operativ og administrativ karriere bak seg i Forsvaret. I 2014 ble han tildelt den svenske fortjenstmedaljen Försvarsmaktens förtjänstmedalj i sølv for sin gode ledelse og støtte til Sverige i Afghanistan.<br></p>
Kyrre HaugenKyrre Haugen<p>Flaggkommandør og leder for operasjonskontoret i Sjøforsvarsstaben. Har lang operativ erfaring fra MTB-våpenet som skipssjef og skvadronssjef. Har også vært sjef Taktikksenteret ved KNM Tordenskjold, MA sjef FST og N5 i Sjøforsvaret. Internasjonal tjeneste fra UNIFIL II og Combined Maritime Forces (CMF) ved 5th Fleet i Bahrin. Haugen har sin militære utdanning fra Sjøkrigsskolen, og han har blant annet også gått Stabsskolen og Sjefskurset.</p><p><br></p>
Tonje SkinnarlandTonje Skinnarland<p class="forsvaretElement-p">Generalmajor. Startet sin karriere i Luftforsvaret i 1987, og har siden innehatt en mengde ulike stillinger både i Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet (FD). Hun ble 3. februar 2017 Sjef for Luftforsvaret etter å ha fungert i stillingen siden oktober 2016. <br></p><div><br></div>Publisert 4. februar 2020 12:00.. Sist oppdatert 14. april 2020 12:06.