hogskolene_1063_natoognorgei70århogskolene_1063_natoognorgei70århttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=123Utenriksminister Halvard Lange undertegner Atlanterhavspakten den 4. april 1949. Foto: NATO/media/PubImages/NATO sign 1949_internett.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt1. april 2019 17:00

NATO og Norge i 70 år

Den 1. april inviterte IFS og NUPI til diskusjon om sentrale tema i NATOs historie og aktuelle utfordringer.

Anledningen var 70-årsjubileet og lanseringen av et spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal Politikk, som i sin helhet var viet sentrale problemstillinger fra NATOs historie med særlig vekt på samspillet mellom NATO og Norge.

Nummerets gjesteredaktør, førsteamanuensis Johannes Gullestad Rø ved IFS, innledet med en aktualisering av kollektivt sikkerhetssamarbeid.

Deretter utfordret han hver enkelt bidragsyter til å formidle det mest vesentlige fra sin artikkel.
Rolf Tamnes, Nina Græger, Helge Danielsen, Paal Sigurd Hilde og Ida Maria Oma (Karsten Friis meldte forfall) bidro til en innholdsmettet odyssé i ulike aspekter ved NATOs fortid. 

Videre ble panelet utvidet med Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, som fikk spørsmål knyttet til den aktuelle politikkutformingens dilemmaer. Svarene illustrerte både at dagens diskusjon om NATO har klare paralleller til fortiden, men også hvordan samtidens utfordringer reiser helt nye strategiske problemstillinger. 

Seansen ble avsluttet med spørsmål og kommentarer fra salen. 

Oppsummert av Johannes Gullestad Rø. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

--------------------------------
Se diskusjonen i sin helhet her:


Den 4. april 2019 er det 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet og NATO stiftet. I den anledning lanseres et spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal PolitikkSpesialnummeret er hverken et festskrift eller protestskift, men byr på analyser av problemstillinger som har preget samspillet mellom NATO og Norge i 70 år:

  • Hvordan har Norge som småstat forholdt seg til NATO? 
  • Hva har Norge bidratt med, og hva har Norge fått igjen? 
  • Hvor bærer det hen?  

Under seminaret hørte vi fra bidragsytere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og fikk siste nytt fra den praktiske politikkutformingen.  

Program 

1700-1715 Introduksjon: Gjennomgangstema i NATOs historie og aktuelle                  utfordringer. 

Johannes G. Rø, gjesteredaktør fra IFS 

1715-1745 Panelinnspill: Ett spørsmål til besvær til hver: 

  • Rolf Tamnes
  • Nina Græger
  • Paal Sigurd Hilde
  • Ida Maria Oma
  • Helge Danielsen
  • Karsten Friis 

1745-1800 Det tidløse møter det presserende: Norsk sikkerhetspolitikk i en    brytningstid. 

Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, i samtale med Johannes G. Rø. 

1800-1830 Spørsmål og diskusjon

Spesialnummeret og seminaret er organisert innenfor rammene av IFS' forskningsprogram Security in Northern Europe.

Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

abonnEr på vårt nyhetsbrevPublisert 1. april 2019 17:00.. Sist oppdatert 4. juli 2019 14:27.