hogskolene_1063_natoognorgei70århogskolene_1063_natoognorgei70århttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=123Utenriksminister Halvard Lange undertegner Atlanterhavspakten den 4. april 1949. Foto: NATO/media/PubImages/NATO sign 1949_internett.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt1. april 2019 17:00

NATO og Norge i 70 år

NATO fyller 70 år, og mandag 1. april inviterer IFS og NUPI til diskusjon på Litteraturhuset om sentrale tema i NATOs historie og aktuelle utfordringer for Norge i alliansen.

Meld deg på her


Tid:
1. april 2019, klokken 17.00-18.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo 

Den 4. april 2019 er det 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet og NATO stiftet. I den anledning lanseres et spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal PolitikkSpesialnummeret er hverken et festskrift eller protestskift, men byr på analyser av problemstillinger som har preget samspillet mellom NATO og Norge i 70 år:

  • Hvordan har Norge som småstat forholdt seg til NATO? 
  • Hva har Norge bidratt med, og hva har Norge fått igjen? 
  • Hvor bærer det hen?  

Under seminaret hører vi fra bidragsytere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og får siste nytt fra den praktiske politikkutformingen.  

Program 

1700-1715 Introduksjon: Gjennomgangstema i NATOs historie og aktuelle                  utfordringer. 

Johannes G. Rø, gjesteredaktør fra IFS 

1715-1745 Panelinnspill: Ett spørsmål til besvær til hver: 

  • Rolf Tamnes
  • Nina Græger
  • Paal Sigurd Hilde
  • Ida Maria Oma
  • Helge Danielsen
  • Karsten Friis 

1745-1800 Det tidløse møter det presserende: Norsk sikkerhetspolitikk i en    brytningstid. 

Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, i samtale med Johannes G. Rø. 

1800-1830 Spørsmål og diskusjon

Spesialnummeret og seminaret er organisert innenfor rammene av IFS' forskningsprogram Security in Northern Europe.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her


Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

abonnEr på vårt nyhetsbrevPublisert 8. mars 2019 15:09.. Sist oppdatert 15. mars 2019 13:09.