hogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=155Video fra arrangementet 20. juni på Kulturhusethttps://youtu.be/qVS8CNIyNTA

Seminar: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Torsdag 20. juni møttes akademikere, beslutningstakere og publikum til en åpen diskusjon om forsvarsplanlegging og innspill til ny langtidsplan.

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) er i gang og vil vurdere hvordan Norge skal innrette sitt forsvar i en omskiftelig og krevende sikkerhetssituasjon. Gjennom en rekke på tre seminarer inviterte Institutt for forsvarsstudier (IFS) ved Forsvarets høgskole (FHS) til åpen debatt om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger i dette arbeidet. 

Det første seminaret ble avholdt i samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og tok for seg sentrale problemstillinger for neste LTP, problemer med å finne en balanse mellom egenevne og alliert forsterkning, viktige dilemmaer på operasjonelt nivå samt hva vi kan forvente av en ny LTP. 

DELTAKERE:

  • Professor Kjell Inge Bjerga, direktør FHS/IFS
  • Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet
  • Seniorforsker Håkon Lunde Saxi, FHS/IFS
  • Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde, FHS/IFS
  • Kontreadmiral Sverre Nordahl Engeness, sjef for operasjonsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter
  • Forsker Thea Kristine Larsen, FHS/Sjøkrigsskolen

 

 

hogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=245Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet. Foto: Therese Klingstedt/media/PubImages/Tone Skogen_FD.png
hogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=248Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde, FHS/Institutt for forsvarsstudier. Foto: Therese Klingstedt/media/PubImages/Paal Hilde_IFS.png
hogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=247Kontreadmiral Sverre Nordahl Engeness, sjef for operasjonsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Therese Klingstedt/media/PubImages/Sverre N. Engeness.png
hogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahogskolene_1134_nylangtidsplanforsvahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=246Forsker Thea Kristine Larsen, FHS/Sjøkrigsskolen. Foto: Therese Klingstedt/media/PubImages/Thea Larsen_SKSK.png


STRØMMING

Seminaret ble strømmet og er lagret på IFS' YouTube-kanal. 

 


Publisert 20. juni 2019 09:00.. Sist oppdatert 5. desember 2019 13:24.