hogskolene_1058_omstillingskonferanshogskolene_1058_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=115Foto: Forsvarets mediesenter/media/PubImages/Internasjonale operasjoner_2.JPG

Hva må Forsvaret gjøre?

Tema for Omstillingskonferansen 2019 var endringene i militære kjerneoppgaver: Hva må Forsvaret gjøre selv? Og hvilke av dagens oppgaver kan andre gjøre?
Militære kjerneoppgaver forandres. Dette skyldes endringer i trusselbildet og i synet på den militære profesjon, nye former for organisering av offentlig sektor, og et vedvarende press på Forsvaret om å effektivisere virksomheten.

Velkommen ved kontreadmiral Louise Dedichen, sjef Forsvarets Høgskole (FHS)


Hovedtale ved generalløytnant Erik Gustavson, sjef Forsvarsstaben


Sesjon I: Hva må forsvarsgrenene selv gjøre? 

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret


Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Sjøforsvaret


Generalmajor Odin Johannessen, sjef Hæren


Første paneldebatt.
Ordstyrer: førsteamanuensis Per Martin Norheim-Martinsen, FHS


Sesjon II: Hva kan andre gjøre for Forsvaret? 

Flaggkommandør Nils Helle, nestkommanderende Forsvarets Logistikkorganisasjon


Linn Herning, leder av For Velferdsstaten


Sverre Strandhagen, kommentator Dagens Næringsliv


Hanne Hanson, underdirektør Forsvarsdepartementet og Sverre Kvalvik, forskningsleder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)


Andre paneldebatt.
Ordstyrer: professor Kjell Inge Bjerga, direktør IFS


Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

abonnèr på vårt nyhetsbrev
Publisert 13. mars 2019 16:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 12:41.