hogskolene_1058_omstillingskonferanshogskolene_1058_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=115Foto. Forsvarets mediesenter/media/PubImages/Internasjonale operasjoner_2.JPG

Kalenderhendelse
Starttidspunkt13. mars 2019 09:00

Hva må Forsvaret gjøre?

Tema for Omstillingskonferansen 2019 er endringene i militære kjerneoppgaver. Hva må Forsvaret gjøre selv? Og hvilke av dagens oppgaver kan andre gjøre?


Meld deg på konferansen her


Militære kjerneoppgaver forandres. Dette skyldes endringer i trusselbildet og i synet på den militære profesjon, nye former for organisering av offentlig sektor, og et vedvarende press på Forsvaret om å effektivisere virksomheten.

Til Omstillingskonferansen 2019 kommer sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt en rekke andre eksperter, for å definere hvor grensene for de militære kjerneoppgavene går. Når inneværende langtidsplan legger til grunn at Forsvaret skal realisere store summer i varige økonomiske gevinster, vil det kreve kraftfulle grep fra en omstillingstrett sektor.

Hvor ligger mulighetene for å ta ytterligere omstillingsgrep for å møte både operative og økonomiske krav? Finnes det områder og funksjoner som i dag ligger innenfor tradisjonelle militære kjerneoppgaver, som heller bør overlates til andre? Kan private aktører løse oppgaver billigere og bedre?

Kort sagt: Hva må Forsvaret gjøre?

Institutt for forsvarsstudier (IFS) vil med Omstillingskonferansen 2019 diskutere funksjoner og områder som kan og bør åpnes opp for nye omstillingsgrep.

Arrangementet finner sted på Oslo Militære Samfund og vil bli livestreamet.

Program:

0830  Kaffe og registrering

0900  Velkommen ved professor Kjell Inge Bjerga, direktør Institutt
            for 
forsvarsstudier (IFS)

0915  Hovedtale ved generalløytnant Erik Gustavson, sjef Forsvarsstaben

0945  Sesjon I: Hva må forsvarsgrenene selv gjøre? 
           Ordstyrer: førsteamanuensis Per Martin Norheim-Martinsen, Forsvarets
           Høgskole (FHS)

  • Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret
  • Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Sjøforsvaret
  • Generalmajor Odin Johannessen, sjef Hæren

1100 Kaffe

1115  Sesjon II: Hva kan andre gjøre for Forsvaret? 
         Ordstyrer: TBC

  • Flaggkommandør Nils Helle, nestkommanderende Forsvarets Logistikkorganisasjon (TBC)
  • Linn Herning, leder av For Velferdsstaten
  • Sverre Strandhagen, kommentator Dagens Næringsliv
  • Representant for Forsvarsdepartementet FDIII (TBC)

1230 Oppsummering

1245 Lett lunsj/forfriskninger

Meld deg på konferansen her


Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

abonnèr på vårt nyhetsbrev
Publisert 4. februar 2019 16:24.. Sist oppdatert 14. februar 2019 15:15.