hogskolene_1058_omstillingskonferanshogskolene_1058_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=115Foto: Forsvarets mediesenter/media/PubImages/Internasjonale operasjoner_2.JPG

Kalenderhendelse
Starttidspunkt13. mars 2019 09:00
StedOslo Militære Samfund

Hva må Forsvaret gjøre?

Tema for Omstillingskonferansen 2019 var endringene i militære kjerneoppgaver: Hva må Forsvaret gjøre selv? Og hvilke av dagens oppgaver kan andre gjøre?

Militære kjerneoppgaver forandres. Dette skyldes endringer i trusselbildet og i synet på den militære profesjon, nye former for organisering av offentlig sektor, og et vedvarende press på Forsvaret om å effektivisere virksomheten.

Til Omstillingskonferansen 2019 kommer sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt en rekke andre eksperter, for å definere hvor grensene for de militære kjerneoppgavene går. Når inneværende langtidsplan legger til grunn at Forsvaret skal realisere store summer i varige økonomiske gevinster, vil det kreve kraftfulle grep fra en omstillingstrett sektor.

Hvor ligger mulighetene for å ta ytterligere omstillingsgrep for å møte både operative og økonomiske krav? Finnes det områder og funksjoner som i dag ligger innenfor tradisjonelle militære kjerneoppgaver, som heller bør overlates til andre? Kan private aktører løse oppgaver billigere og bedre?

Kort sagt: Hva må Forsvaret gjøre?

Institutt for forsvarsstudier (IFS) vil med Omstillingskonferansen 2019 diskutere funksjoner og områder som kan og bør åpnes opp for nye omstillingsgrep.

Arrangementet finner sted på Oslo Militære Samfund og vil bli livestreamet.

Program:

0830  Kaffe og registrering

0900  Velkommen ved kontreadmiral Louise Dedichen, sjef Forsvarets Høgskole
           (FHS)

0915  Hovedtale ved generalløytnant Erik Gustavson, sjef Forsvarsstaben

0945  Sesjon I: Hva må forsvarsgrenene selv gjøre? 
           Ordstyrer: førsteamanuensis Per Martin Norheim-Martinsen, FHS

  • Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret
  • Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Sjøforsvaret
  • Generalmajor Odin Johannessen, sjef Hæren

1100 Kaffe

1115  Sesjon II: Hva kan andre gjøre for Forsvaret? 
         Ordstyrer: professor Kjell Inge Bjerga, direktør ved
         FHS/Institutt
 for forsvarsstudier

  • Flaggkommandør Nils Helle, nestkommanderende Forsvarets Logistikkorganisasjon
  • Linn Herning, leder av For Velferdsstaten
  • Sverre Strandhagen, kommentator Dagens Næringsliv
  • Frode Halgunset, avdelingsdirektør ved Forsvarsdepartementet og Sverre Kvalvik, forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1230 Oppsummering ved professor Kjell Inge Bjerga, direktør FHS/IFS

1245 Lett lunsj/forfriskninger

Følg med på FHS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter

abonnèr på vårt nyhetsbrev
Publisert 4. februar 2019 16:24.. Sist oppdatert 15. mars 2019 13:10.