hogskolene_1321_russiskestatenenergihogskolene_1321_russiskestatenenergihttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=330Russlands og Tyrkias presidenter, Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan, da ferdig offshore-del av gassledningen TurkStream ble markert i november 2018. Foto: kremlin.ru/media/PubImages/2020-10-07_rus stat og energi_ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt7. oktober 2020 09:00

Den russiske staten og energiselskapene

Onsdag 7. oktober inviterer vi til boklansering på Litteraturhuset. Forfatter Ingerid M. Opdahl presenterer boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018, og seniorforsker Arild Moe (FNI) kommenterer.

I overkant av 20 prosent av den norske statens inntekter kommer fra petroleumssektoren. Til sammenligning står olje og gass for 40 prosent av den russiske statens inntekter og energi er særlig viktig for relasjonene til stater som tidligere var en del av Sovjetunionen. 

Energiforbindelser og sikkerhetspolitikk er tett sammenvevd i Russlands utenrikspolitikk, spesielt overfor land som Hviterussland og Ukraina. Ringvirkningene sees også i forholdet til andre europeiske land og land som Tyrkia. Men de lange linjene i denne delen av utenrikspolitikken blir lett oversett.

I boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018 belyser førsteamanuensis Ingerid Opdahl forholdet mellom russiske energiselskaper og russisk utenrikspolitikk i det tidligere Sovjetunionen. 

Hvilke roller har energiselskaper tatt i utenrikspolitikken, og hva er forbindelsen til hjemlig politikk? 

I boken analyserer Opdahl gassindustrien og selskapet Gazproms rolle på lik linje med selskap fra oljeindustrien, kjernekraft og elektrisitet.


Dato:
7. oktober
Tid: 9.00 til 10.00 (registrering og kaffe fra 8.30)
Sted: Litteraturhuset – Amalie Skram
Streaming: Vi oppdaterer med lenke.
Arrangementet skjer i regi av Institutt for forsvarsstudier
Meld deg på "Den russiske staten og energiselskapene"


Program


Velkommen, 

ved Katarzyna Zysk, professor og leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved IFS/FHS

Innledning

  • Hvordan har Russlands hjemlige politiske økonomi påvirket forholdet til postsovjetiske land?  
  • Hva er konsekvenser for Russlands internasjonale posisjon? 

ved Ingerid Opdahl, førsteamanuensis ved IFS/FHS

Kommentarer til boken

ved Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt


Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?

Meld deg på nyhetsbrevet fra FHSPublisert 9. september 2020 09:29.. Sist oppdatert 15. september 2020 15:20.