hogskolene_1164_sjefluftforsvaretslehogskolene_1164_sjefluftforsvaretslehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=181Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret/media/PubImages/Sjef Luftforsvaret.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt30. oktober 2019 18:00
Sluttidspunkt1. november 2019 12:00
StedTrondheim, Luftkrigsskolen
Type hendelseKonferanse

Sjef Luftforsvarets lederskapskonferanse 2019

Luftkrigsskolen arrangerer på vegne av Sjefen for Luftforsvaret, sin årlige lederskapskonferanse i månedsskiftet oktober/november 2019, og tema er:

Oppdragsbasert ledelse – i spenningsfeltet mellom operative krav og overordnet styring.

Lederskapskonferansen har de siste årene samlet stadig flere deltakere med en interesse for ledelse og lederskap, både fra Forsvaret, departementene og samfunnet for øvrig.

Det som har preget tidligere lederskapskonferanser og som vi håper vil fortsette å prege konferansen i framtida, er en stor grad av åpenhet og vilje til fritt å diskutere temaene som tas opp. Formålet har vært å bidra til ny kunnskap og ny forståelse gjennom å diskutere relevante problemstillinger for utvikling av lederskap i Luftforsvaret. Gjennom faglige diskusjoner og sosialisering på tvers av bransjer, alder og grad, er Sjefen for Luftforsvarets lederskapskonferanse en viktig arena for å opprettholde og videreutvikle åpenhetskulturen i Luftforsvaret. Les mer om tema for årets konferanse.

Meld deg på her


PROGRAM FOR KONFERANSEN

Onsdag 30. oktober 

STRATEGISK PERSPEKTIV PÅ OPPDRAGSBASERT LEDELSE


1800 Åpning
Luftforsvarets musikkorps

1805 Velkommen
Gunhild Foss Heggem, Høgskolelektor

1820 Åpningsord
Generalmajor Tonje Skinnarland, Sjef Luftforsvaret

1840 Oppdragsbasert ledelse i forsvarssjefens nye plan. Endringer for lederskap og styring?
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (TBC)

1900 Oppdragsbasert ledelse fra et politisk perspektiv
 Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (TBC)

2000 Baråpning og lett servering


Torsdag 31. oktober 

ULIKE PERSPEKTIV PÅ OPPDRAGSBASERT LEDELSE


0830 Revelje
Luftforsvarets musikkorps 

0840 Hva vil vi med oppdragsbasert ledelse?
Oberstløytnant Dag Henriksen 

0900 Er oppdragsbasert ledelse en sannhet eller en illusjon?
Robert Mood

0920 Styring vs. Lederskap – hva slags ledere genereres med et overordnet fokus på styring?
Oberstløytnant Anne-Margrete Bollmann

0940 Pause

1000 Fungerer oppdragsbasert ledelse i en norsk kultur?
Jörn Plischke 

1020 TBC

1040 Implementering av oppdragsbasert ledelse i en operativ kontekst – muligheter og begrensninger
Tommy Krabberød (Seksjonssjef Sjømakt og sjømilitær ledelse ved FHS/Sjøkrigsskolen)

1100 Lunsj

1200 Gruppediskusjon

1430 Oppsummering av gruppediskusjon

Perspektiver på operativ gjennomføring


1500 Erfaringer fra F35-miljøet.
Oberstløytnant Thomas Harlem (TBC)

1520 Pause

1540 Hvordan fungerer oppdragsbasert ledelse i driften av en luftving?
Oberst Eirik Guldvog

1600 Oppdragsbasert ledelse. Fra ord til handling i lederskapet
Brigader Rolf Folland

1900 Baråpning

2000 Tapasaften (Antrekk: Jakke eller dress. Slips er valgfritt)


Fredag 1. november

Perspektiv på utdanning, øving og styrkebygging


0830 Revelje
Luftforsvarets musikkorps

0830 Kadettenes "femminutt"

0850 Hvorfor læringskultur er nødvendig for at oppdragsbasert ledelse skal fungere
Christian Moldjord, førsteamanuensis ved FHS/Luftkrigsskolen

0910 TBC

0930 Pause

0950 Motivasjon for å krige – fri vilje vs. styrt handling
Major Pål Fredriksen

1010 Doktrine for Luftoperasjoner – Hvordan skal vi etterleve doktrinen?
Ole Jørgen Maaø, førsteamanuensis ved FHS/Luftkrigsskolen

1030 Sluttord
Generalmajor Tonje Skinnarland, Sjef Luftforsvaret

1040 Epilog
(TBC)

1100 Takk for nå!
Oberst Rune Gaustad, Skolesjef FHS/Luftkrigsskolen

1105 Musikalsk avslutning
Luftforsvarets musikkorps

1115 Lunsj

1215 Buss til Værnes 


​Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Meld deg på herFølg med på våre seminarer, konferanser og andre aktiviteter

ABONNÉR PÅ NYHETSBREV FRA 
FORSVARETS HØGSKOLE
Publisert 4. september 2019 16:06.. Sist oppdatert 10. september 2019 13:48.