hogskolene_1076_verdensførstedisputahogskolene_1076_verdensførstedisputahttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=130Feltstudie med eye tracking briller ombord på Korvett. Foto: Forsvaret./media/PubImages/2019 april disputas sjokrigsskolen Hareide Eye tracking_ingress.jpg

Verdens første disputas i operasjoner til sjøs

Fredag 5. april ble verdens første disputas i nautiske operasjoner gjennomført på Sjøkrigsskolen. Se arrangementet i sin helhet nedenfor.

Odd Sveinung Hareide, FHS/Sjøkrigsskolen, disputerte med avhandlingen «The Use of Eye-Tracking Technology in Maritime High-Speed Craft Navigation».

KORT OM AVHANDLINGEN

Forsvaret har siden 2014 faset ut bruken av papirkart og gått over til digital navigasjon. Hareide har sett på samspillet mellom menneske og teknologi ved å studere øyebevegelsene til navigatøren i simulatortrening. Funnene gir ny innsikt i navigatørens oppmerksomhet og kan benyttes til å diskutere den videre utviklingen av digitale navigasjonssystemer til sjøs. 

Avhandlingen er en del av ph.d.-programmet i nautiske operasjoner som ble opprettet i 2017. Det er et samarbeidsprosjekt mellom UiT – Norges arktiske universitet, NTNU, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge. 

Om kandidaten:

Odd Sveinung Hareide (f. 1984) har arbeidet i Sjøforsvaret siden 2003, og har sin operative tjeneste som navigatør på korvett. Han jobber for tiden som Fagleder Elektronisk Navigasjon på Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter, og har utdanning fra Sjøkrigsskolen, Universitetet i Stavanger og University of Nottingham med spesialisering innenfor posisjons og navigasjonsteknologi. 

Om veilederne:

  • Førsteamanuensis Runar Ostnes, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU. 
  • Professor Egil Pedersen, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT.

Hold deg oppdatert om Forsvarets høgskoles arrangementer og andre aktiviteter 

Abonnér på FHS-nyhetsbrevet


Publisert 5. april 2019 00:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 12:37.