For ansatte

 

 

hogskolene_961_foransattehogskolene_962_emneansvarlig/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/emneansvarligEmneansvarligInformasjon om pensumlitteratur og BOLK til emneansvarlige ved FHS.hogskolene_961_foransattehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=469
hogskolene_961_foransattehogskolene_948_kvalitetssikringavut/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningenKvalitetssikring av utdanningenEt godt kvalitetssikringssystem bidrar til god studiekvalitet i alle ledd. Systemet bidrar til at utdanningen styrker Forsvarets evne til å løse oppdraghogskolene_961_foransattehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=470
hogskolene_961_foransattehogskolene_91_kvalitetssikring/hogskolene/forsvarets-hogskole/KvalitetssikringKvalitetssikringMaster i militære studier (stabs- og masterstudiet) kvalitetssikres i henhold til de krav som følger av lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 § 1-6.og tilhørende forskrifter. hogskolene_961_foransattehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=471

Publisert 26. april 2018 11:19.. Sist oppdatert 11. mai 2018 14:01.