Seminar om krigens regler<img alt="" src="/media/PubImages/2020-09-04%20Seminar%20om%20krigens%20regler,%20nettet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Seminar om krigens regler4. september arrangerer Forsvarsdepartementet, Forsvarets Høgskole og Norges Røde Kors sitt årlige fordypningsseminar på Litteraturhuset. http://forsvaret.no/hogskolene/seminar-om-krigens-regler
Rø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%206_2020%20bilde%20oppdatert.jpg" width="400" style="BORDER:0px solid;" />Rø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defenceViews from the United States, the United Kingdom, Germany and NorwayViews from the United States, the United Kingdom, Germany and NorwayRø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defencehttp://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/rø_bjur_eggen_allers_global_pandemic_transatlantic_security_national_defence
Altinius: Har R2P endret folkeretten?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%205_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Altinius: Har R2P endret folkeretten?I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten
Necesse: spesialnummer fra Korona-fronten<img alt="" src="/media/PubImages/Forside_Korona%20spesial_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Necesse: spesialnummer fra Korona-frontenI dette spesialnummeret beskriver og drøfter praktikere og akademikere hvordan de ulike sidene ved Korona-pandemien berører oss. http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona
Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen
Bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og konflikt<img alt="" src="/media/PubImages/FN_Mali_7.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og konfliktEn manual utviklet ved Forsvarets høgskole er til godkjenning av NATOs militærkomité.http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/ny-norskutviklet-metode-for-å-bekjempe-seksualisert-og-kjønnsbasert-vold-i-krig-og-konflikt

 Vitenskapelige artikler

 

 

Carsten Rønnfeldt. 2020. Norway's Strategic Lieutenants. The US Army War College Quarterly Parameters. Contemporary Strategy & Landpower.Carsten Rønnfeldt. 2020. Norway's Strategic Lieutenants. The US Army War College Quarterly Parameters. Contemporary Strategy & Landpower.<p>​This article argues for the efficacy of a recently implemented method for teaching strategic mindedness to cadets at the Norwegian Military Academy. The method fuses the Lykke model of military strategy with the Toulmin model of argumentation, consumes less time than other teaching methods in the field of strategic thinking, and could be used to educate military officers in other nations.<br></p><p>Read the article here: <a href="https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3724.pdf?fbclid=IwAR3mn7dHg3ibaRF7EFNCvF9smV0id-c3egwV6s-4Bj8QrQjHWpxIgAjwnzg">https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3724.pdf?fbclid=IwAR3mn7dHg3ibaRF7EFNCvF9smV0id-c3egwV6s-4Bj8QrQjHWpxIgAjwnzg</a> <br></p>
Kåre Dahl Martinsen. 02/2020. Knefallet for Kina. Nytt Norsk TidsskriftKåre Dahl Martinsen. 02/2020. Knefallet for Kina. Nytt Norsk Tidsskrift<p>​<span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:merriweather, serif;font-size:18px;">Tittelen «Knefallet for Kina» er en reprise fra 2017. Ingerid Opdahl og jeg skrev da en kronikk om avtalen Norge hadde inngått med Kina året før. Avtalen skulle bedre forbindelsene etter fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 (Martinsen og Opdahl 2017). Slik vi så det, innebar den et knefall. Ingen ting tyder på at vi har reist oss. Derfor vil jeg forsøke å forstå hvordan Norge så raskt og ubemerket har tilpasset seg Kina, og konsekvensene det har hatt. Dette er ikke første gang Norge forholder seg til en stat med et autoritært politisk system. Sovjetunionen/Russland er det beste og lengstvarende eksempelet. Forskjellene er likevel store. Alle sider av naboskapet med Russland omtales kontinuerlig, i og utenfor Stortinget. Det er temmelig langt fra den positive omtalen politikere har gitt Kina siden avtalen ble undertegnet i 2016. Og politikerne er ikke alene. Vektleggingen av Kina som en økonomisk og politisk stormakt Norge må tilpasse seg, har bred tilslutning i næringslivet og blant forskere. Det har betydd at en kritisk debatt i stor grad har manglet. De bidragene som er kommet, har ofte fokusert på enkelte sektorer som handel, forskning eller politikernes manglende påtale av kinesiske overgrep (Færøvik 2019; Bøckman 2019; Stanghelle 2019). Så langt har ingen forsøkt å se hele tilpasningen under ett.</span><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:merriweather, serif;font-size:18px;">Les hele artikkelen her: <a href="https://www.idunn.no/nnt/2020/02/knefallet_for_kina">https://www.idunn.no/nnt/2020/02/knefallet_for_kina</a></span></p>
Vikmoen, Olav, Anders Aandstad, Magnhild Skare and more. 2020. Sex differences in the physiological response to a demanding military field exercise. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.Vikmoen, Olav, Anders Aandstad, Magnhild Skare and more. 2020. Sex differences in the physiological response to a demanding military field exercise. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.<section class="article-section__content" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;margin:0px;color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;background-color:#ffffff;"><p class="forsvaretElement-p"><strong>Purpose<br></strong><span style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">To investigate sex differences in the effect of a military field exercise on physical performance, body composition, and blood biomarkers.</span></p></section><section class="article-section__content" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;margin:0px;color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;background-color:#ffffff;"><p class="forsvaretElement-p"><strong>Methods<br></strong><span style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">Measurements were done in 23 male and 12 female conscripts before, and 0, 1, 3, 7, and 14 days after a 6‐day military field exercise.</span></p></section><section class="article-section__content" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;margin:0px;background-color:#ffffff;"><p class="forsvaretElement-p"><b style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">Results</b><font color="#1c1d1e" face="open sans, icomoon, sans-serif"><b><br></b></font><span style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">During the field exercise, body mass decreased more in men (−6.5 ± 1.1 kg) than in women (−2.7 ± 0.7 kg), and muscle mass decreased only in men (−2.7 ± 1.0 kg). Body composition recovered within one week. Performance decreased, with no differences between men and women for countermovement jump (CMJ,‐19 ± 8 vs. −18 ± 11%), medicine ball throw (MBT, −11 ± 7 vs. −11 ± 7%), and an anaerobic performance test (EVAC, −55 ± 22 vs. −47 ± 31%, men and women, respectively). MBT and EVAC performance recovered within two weeks, whereas CMJ performance was still reduced in men (−17 ± 6%) and women (−9 ± 8%) after two weeks recovery, with a larger reduction in men. Both men and women decreased [IGF‐1] (−28 ± 9 vs. −41 ± 8%) and increased [cortisol] (26 ± 26 vs. 66 ± 93%, men and women, respectively) during the exercise. Most biomarkers returned to baseline values within one week.</span></p></section><section class="article-section__content" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;margin:0px;background-color:#ffffff;"><p class="forsvaretElement-p"><b style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">Conclusions</b><font color="#1c1d1e" face="open sans, icomoon, sans-serif"><b><br></b></font><span style="color:#1c1d1e;font-family:"open sans", icomoon, sans-serif;">Men lost more body mass and muscle mass than women during a field exercise, but these differences did not lead to sex differences in changes in explosive strength and anaerobic performance. However, women recovered explosive strength in the legs faster than men.</span></p></section><p>Read the article here: <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13689">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13689</a> (open access)<br></p>
Enstad, Johannes Due and Håvard Bækken. 2020. Identity under Siege: Selective Securitization of History in Putin's Russia. JSTOR.Enstad, Johannes Due and Håvard Bækken. 2020. Identity under Siege: Selective Securitization of History in Putin's Russia. JSTOR.<p>​<span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:arial, "helvetica neue", helvetica, sans-serif;font-size:14px;">This article explores state efforts to safeguard national history and identity in Putin's Russia. It is argued that a process of selective securitization has been taking place, whereby elite actors have defined certain (but not all) aspects of Russia's history and identity as vital and existentially threatened interests that need to be forcefully defended. This has paved the way for wide-reaching state policy on the Great Patriotic War and given security actors an important role in its formulation. While the narrative of victory and unity surrounding the Great Patriotic War has become subject to securitization, state policy on the more contentious issue of Stalin's dictatorship has been much more ambiguous. When it comes to Stalin, the state has not sought to unify the population behind a common narrative, but rather to accommodate the value pluralism present among Russian elites and in society at large.</span><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:arial, "helvetica neue", helvetica, sans-serif;font-size:14px;">Download the article here: <a href="https://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.98.2.0321?seq=1">https://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.98.2.0321?seq=1</a></span></p>
Lene Ekhaugen. 2020. Whole-of-government coordination for complex operations: Symbolic politics or coordination failure? Journal of Strategic StudiesLene Ekhaugen. 2020. Whole-of-government coordination for complex operations: Symbolic politics or coordination failure? Journal of Strategic Studies<p>​<span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Whole-of-government coordination has produced meagre results if measured against declared aims. However, an assessment of such coordination efforts should include also unstated aims. Based on an in-depth study of the primary high-level coordination body for Norway’s Afghanistan engagement, this article finds that the body was successful in pursuing symbolic politics. Showcasing was an underlying but non-declared aim of the body in question. These findings are significant because they provide an explanation why governments continue to pursue this kind of coordination efforts despite their apparent lack of success. Improved coordination was achieved mostly in terms of information sharing.</span><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Link to the article: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1730819">https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1730819</a></span></p>

 Kommende aktiviteter ved FHS

 

 

Seminar om krigens reglerSeminar om krigens regler9/4/2020 6:30:00 AM9/4/2020 1:30:00 PM2020-09-04T13:30:00Z2020-09-04T06:30:00ZKonferansehttp://forsvaret.no/hogskolene/seminar-om-krigens-regler
Utsatt: Omstillingskonferansen 2020Utsatt: Omstillingskonferansen 202010/1/2020 8:00:00 AM10/1/2020 10:00:00 AM2020-10-01T10:00:00Z2020-10-01T08:00:00ZKonferansehttp://forsvaret.no/hogskolene/omstillingskonferansen-2020-opprustningskonferansen
POSTPONED: The Future of NATOPOSTPONED: The Future of NATO10/1/2020 6:15:00 PM10/1/2020 7:15:00 PM2020-10-01T19:15:00Z2020-10-01T18:15:00Zhttp://forsvaret.no/hogskolene/en/events/the-future-of-nato

​​​