Pedagogikk for det uforutsette

1. fase i et forskningsprogram for å finne mestringsstrategier for uforutsette hendelser

​Det er viktig å klarlegge hva som ligger i uttrykket ”uforutsette hendelser”. Trening og læring på uforutsette hendelser vil være nødvendig for å mestre slike situasjoner.

Dette forskningsprogrammet har foreløpig to faser og tilnærminger, hvor forskningsresultatene rapporteres i hver sine vitenskapelige antologier . Den første - Pedagogikk for det uforutsette - ble utgitt i 2015.

Neste fase: Fase 2: Ny samhandlingsteori –samhandling under risiko (2015-2017)

Symposium 2014

Symposiet hadde til hensikt å presentere et utsnitt av den pedagogiske grunnforskningen på nevnte problemområder, med utgangspunkt i deltakernes forskningsarbeid og erfaringer fra tilsvarende forskningsprosjekter, med påfølgende diskusjon og utveksling av tanker og ideer for videre studier, nettverk og forskningsdesign knyttet til problemfeltet.

Publisert 27. april 2016 10:56.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.