FHS med foredrag om nettbasert læring på militær trenings- og utdanningskonferanse i USA

To FHS-ansatte deltok like før jul på en konferanse arrangert av det amerikanske forsvaret om nettbasert læring. De bidro med foredrag om høgskolens arbeid på feltet.

​​Orlogskaptein (OK) Geir Isaksen og seniorrådgiver Ramin Darisiro deltok like før jul på Interservice/Industry Training, Simulation & Education Conference (IITSEC), en konferanse arrangert av det amerikanske forsvaret. Den er en av de største i sitt slag, med rundt 20 000 deltagere fra hele verden.

IITSEC består av en stor utstilling, der organisasjoner og leverandører viser fram sine erfaringer og opplæringsløsninger, og en foredragsdel, der fagfolk fra hele verden deler sine erfaringer og forskingsresultater. OK Isaksen holdt tre foredrag under årets konferanse.

​NORDEFCO-nettverket på ADL-nettverket utstillingsplass.

​Som medlem det internasjonale ADL nettverket fikk ADL-seksjonen tilgang til en felles NATO/ADL-utstillingsplass under arrangementet. Dette ble ett møtested som ble brukt til demonstrasjoner av digitale løsninger og diskusjoner om fremtidens digitale utdanningsløsninger. NATO ACT har delfinansiert utviklingen av e-læringskursene «Funker det digitalt da» på engelsk, og brigader A. Tsouganatos, Assistant Chief of Staff, JETE, NATO ACT, fikk se igjennom eksempler fra kurset. 

«Ignite»-formatet er en krevende formidlingsform

Ignite-formatet går ut på at foredragsholderen skal presentere sitt budskap med 20 «slides» på 5 minutter. Hver slide byttes automatisk hvert 15. sekund. Dette er en mer krevende formidlingsform enn en vanlig Power Point presentasjon.

OK Isaksen holdt tre foredrag i løpet av konferansen:

  • Advanced Distributed Learning: A Global Perspective. Sammen med Bill Railer (CAN) og Dr Sae Schatz (USA).
  • IGNITE presentasjon (20 slides på 5 min): «Will it work online»
  • How to Evaluate Student Motivation &Engagement in E-learning. Basert på et paper skrevet sammen med Siren Hole fra Transform, som forsvaret har en rammeavtale med om utvikling av digitale verktøy.  
OK Isaksen presenterer e-lærings-kursprosjektet "Funker det digital da" i Ignite-format. 
ADL Directors Meeting

I forbindelse med IITSEC, gjennomfører ADL nettverket hvert år sitt årlige Directors meeting. Hensikten er å enes om hvilke områder som skal ha hovedfokus det kommende året. I 2017 vil nettverket fokusere mest på Training Learning Architecture (TLA), den nye spesifikasjonen for logging av læringsaktiviteter på nett (X-API) og pedagogisk utvikling av digitale opplæringsformer.

Blant annet vil det under årets NORDEFCO ADL Conference​ være en egen workshop om bruken av X-API for utviklere og pedagogisk utvikling av den digitale skolen.

Nye tilskudd til nettverket er Arizona State University, som har ett stort forskningsmiljø rundt pedagogikk og læring. Dette kan kommer FHS til gode, når vi nå skal bevege oss mot den digitale skolen.

FHS benyttet også årets Directors meeting til å presentere Mobile Lab (MLAB), som er ett program som lar deg produsere og publisere egne APP`er. MLAB er kommet ett stykke på vei og er nå klar til bruk og videreutvikling. Flere av landene fikk med seg MLAB hjem, for testing og videreutvikling.

Nye funksjoner og versjoner av MLAB vil være tilgjengelig for Forsvaret uten kostnader.​​

Publisert 31. januar 2017 13:42.. Sist oppdatert 31. januar 2017 14:38.