Bruk av videoleksjoner frigir tid og reduserer kostnader

Vi har investert i en mer gjennomtenkt tilnærming til bruk av videoleksjoner. Erfaringen så langt viser at forhåndsinnspilte filmer gir mer tid til diskusjon og fordypning i klasserommet

FHS har satset på videoproduksjon ved å etablere et eget studio for innspilling og bruke spesialister fra vår egen seksjon for avansert distribuert læring, ADL, som kan hjelpe lærerne i planlegging, design, produksjon og implementering av nye videoleksjoner. 

En ny artikkel, skrevet av ADLs Geir Isaksen, beskriver hvordan høgskolen nå søker å redusere lange forelesninger og sikter mer mot studioopptak og multimedieleksjoner, gjerne under 10 minutter. Artikkelen ble først presentert på fagkonferansen IItsec høsten 2017.

Tilbakemeldinger fra studentene viser at effektive forelesninger avhenger av forelesernes engasjement, pedagogisk bruk av bilder og tekst og variasjon. 

En viktig forutsetning for den videre satsing på digitalisering av utdanningen er tilstrekkelig faglig støtte til lærerne og fagansatte.

Vil du lese mer om innspilte forelesninger, kan også denne artikkelen være av interesse:


Publisert 11. februar 2018 14:00.. Sist oppdatert 13. februar 2018 14:36.