Funker det da trailerFunker det da trailerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=212https://youtu.be/LnoiqdOrecUFunker det da?

Funker det digitalt, da? Nye e-læringskurs

E-læringskurs for lærere og instruktører som skal utvikle og ta i bruk digitale opplæringsmetoder i Forsvaret

​«Funker det digitalt, da?» skal øke kompetansen innen digitale opplæringsmetoder og nettbasert undervisning. Målgruppen for kursene er lærere, instruktører, opplæringsansvarlige, HR-medarbeidere og HR-ledere i Forsvaret. Hensikten er å øke bruken av digital opplæring i Forsvaret. Det første kurset er allerede tilgjengelig på opplæringsplattformen ItsLearning.

Kursene utviklet i et bredt samarbeid

«Funker det digitalt, da?» er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets Høgskole, Difi, Norsk jernbaneskole, Kriminalomsorgens Utdanningssenter og Politihøgskolen og er finansiert gjennom Tariffavsatte kompetansemidler for Statlig sektor. ADL-seksjonen ved FHS er faglig ansvarlig for innholdet.

Samarbeid gir lavere kostnader

Ved å jobbe tett med både nasjonale og internasjonale nettverk om utvikling og finansiering, får Forsvaret for en rimelig penge to topp moderne e-læringskurs som vil gjøre Forsvarets høgskole og Forsvaret bedre i stand til å lykkes med innføringen av Digital skole og nettbasert undervisning.

Fakta om «Funker det digitalt da?»

 • Kurs 1 omhandler grunnleggende læringsteorier, pedagogikk og didaktikk
 • Kurs 2 er mer praktisk rettet og tar for seg den praktiske tilnærmingen til hvordan man bruker teknologiske hjelpemidler og internett som læringsarena
 • Viktige elementer i kursene er formidling av fagstoff, undervisning på nett og veiledning og samhandling på nett.
 • I kurs 1 må man starte med Introduksjonsmodulen, deretter er det fri navigering.
 • Kurs 1 tar 30-60 minutter å gjennomføre

Modulene i kursene:

Kurs 1:

 • Modul 1: Innledning
 • Modul 2: Foregår læring på utsiden eller innsiden av individet?
 • Modul 3: Hva er kunnskap, og hvor lærer vi den?
 • Modul 4: Motivasjon
 • Modul 5: Læringsstrategier
 • Modul 6: Den didaktiske relasjonsmodell/undervisning i praksis
 • Modul 7: Arbeidsformer og undervisningsmetoder
 • Modul 8: Vurdering

Kurs 2:

 • Modul 1: Innledning
 • Modul 2: Digitale deltakere
 • Modul 3: Undervisningsmetoder
 • Modul 4: Interaksjonsformer på nett
 • Modul 5: Virkemidler og multimedier
 • Modul 6: Nettbasert vurdering

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på PC og Mac, som har en nettleser av nyere dato, slik at den støtter HTML 5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internett Explorer, versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari. 

Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over såkalte tynnklientløsninger, som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som å ta kurset hjemmefra. 

Kurset krever pålogging og studentkonto på Forsvarets ugraderte opplæringsportal, ItsLearning.

Spørsmål?

Kontakt orlogskaptein Geir O. Isaksen
gisaksen@fhs.mil.no
Mobil: 9909 2264

Publisert 31. oktober 2016 10:32.. Sist oppdatert 31. januar 2017 14:39.