Kalenderhendelse
Starttidspunkt21. november 2016 09:30
StedOslo
Type hendelseKonferanse

Håndhevelse av brudd på krigens regler–rettferdighet eller seierherrejustis

Seminar om håndhevelse av krigens regler, i regi av Norges Røde Kors, Forsvarsdepartementet og FHS/Forsvarets stabsskole.

70 år etter rettsoppgjøret i Nürnberg er det fortsatt store utfordringer knyttet til håndhevelse av krigens regler. Vi har invitert eksperter innenfor juss, etikk og militærhistorie til å gi sine perspektiver på hvorfor det er slik.

Tid: Mandag 21. november, 0930-1500

Sted: Henri Dunant-salen, Norges Røde Kors, Hausmansgate 7

Påmelding og eventuelle spørsmål: jsannem@fhs.mil.no

Program (foreløpig):

0930-1000: Kaffe og registrering

1000-1005: Åpning - president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv 1005-1015: Innledning - statssekretær Øystein Bø

1015-1045: «Nürnberg-prosessen i et historisk perspektiv» - tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl

1045-1100: Pause

1100-1140: «Hvorfor er det så vanskelig å håndheve krigens folkerett?» - representant for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC)hnj

1140-1220: «Seierherrejustis – hvorfor blir noen forbrytelser straffeforfulgt og andre ikke?» - professor Harald Høiback, Forsvarets stabsskole

1220-1300: LUNSJ

1300-1340: «Etikk versus juss» - Nils Terje Lunde, fagsjef i Feltprestkorpset

1340-1355: Pause

1355-1430: «Represalier i stedet for rettsoppgjør?» - Jørgen Skjold, phd-kandidat på Universitetet i Oslo

1430-1500: «Arven etter Nürnberg – innvirkningen på dagens rettstilstand» - konstituert generaladvokat Lars Morten Bjørkholt

Moderator: Oblt. (ph.d.) Tor Arne Berntsen, FHS/Forsvarets stabsskole

Publisert 10. november 2016 13:13.. Sist oppdatert 10. november 2016 13:52.