Krigens vitenskap

Er krig en vitenskap? Boka Krigens vitenskap innbyr til å reflektere rundt slike spørsmål. Kan utfordringer vi har møtt i utenlandsoperasjoner skyldes at offiserer tenker og skriver for jordnært og kortsiktig?

Er krig en vitenskap?

I 1993 skrev Generalinspektøren for Sjøforsvaret at “Sjøoffiserer flest er mer praktisk enn teoretisk interessert fordi de har et praktisk yrke. Dersom de skriver, er det gjerne jordnært og har normalt et kortsiktig siktemål. Glødende interesse for å sette strategiske problemstillinger under debatt, hører derfor ikke til de mest fremtredende trekk ved den norske sjøoffisersstand.” Kontreadmiral Prytz hadde mye rett da han skrev dette, og det gjelder formodentlig langt flere enn sjøoffiserer.

Spørsmålet er: Bør og må det være slik?

illustrasjonsbilde Krigens vitenskap

Krigens vitenskap – en innføring i militærteori innbyr til å reflektere rundt slike spørsmål. Kan noen av de utfordringene vi har møtt i våre utenlandsoperasjoner spores tilbake til at offiserer tenker og skriver for jordnært og kortsiktig? Er gapet mellom krig i teorien og krig i praksis for stort?

Boka er utgitt av abstrakt forlag

Publisert 6. mai 2013 14:59.. Sist oppdatert 12. desember 2016 13:31.