Om konsept for militær beskyttelse av sivile

Hva kan militære styrker gjøre for å beskytte sivile i ulike situasjoner? Et nytt konsept forsøker å svare på dette.

Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utviklet et konsept for militær beskyttelse av sivile.  FNs hovedkvarter er meget positive.

Publikasjonen «A Threat-Based Approach to Protection of Civilians in UN Peace Operations» (2016) baserer seg på forskning ved FFI, i samarbeid med ansatte ved Forsvarets høgskole/NODEFIC. Spørsmålet vi har stilt er: Hva kan (eller kan ikke) militære styrker gjøre for å beskytte sivile i ulike situasjoner? For å besvare dette har vi utviklet åtte scenarier – fra folkemord til voldelige opptøyer – som både beskriver de vanligste og de mest ekstreme situasjoner der sivile blir angrepet som en del av væpnede gruppers strategi.

Praktisk verktøy for militære planleggere

Hensikten har vært å utvikle et enkelt verktøy for å planlegge og gjennomføre militære operasjoner der målet er å beskytte sivile. Trusselanalysen kartlegger (i) type trusselaktør, (ii) motivasjon for å angripe sivile, (iii) strategi og taktikk, (iv) kapabiliteter/militær yteevne og (v) mulige utfall dersom angriperen lykkes. Analysen gir grunnlag for å kategorisere trusselen i generiske scenarier, som igjen benyttes til å se på hvilke typer militær respons som vil virke – eller ikke virke – i de ulike scenariene.

Konseptet bygger også på FNs policy for beskyttelse av sivile og dens taktiske responsmodell, og setter denne inn i de ulike scenariene, noe som igjen gir indikasjoner på hvilke taktiske tiltak som kan gi ønsket effekt i ulike situasjoner. Det foreslår også hvordan man kan evaluere og monitorere om tiltakene virker eller ikke i forskjellige typer scenarier.

Publikasjonen bygger på velkjente prinsipper for militær analyse, og er tilpasset FN-operasjoner, der ulik kompetanse, varierende treningsnivå og ulike kulturer krever enkle, men fleksible og robuste løsninger.

Påvirkning i FN, NATO og USA

FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) vurderer nå å inkludere hele konseptet som standard treningsmateriale for alle FN-operasjoner og deler er allerede reflektert i FNs eksisterende retningslinjer for militære bidragsytere til FN-operasjoner.

Scenariotilnærmingen har også hatt stor innflytelse på NATOs policy for beskyttelse av sivile som ble lansert under Warszawa-toppmøtet i juni 2016. Et tilsvarende konsept utviklet av FFI tilpasset NATO (2014) ble nylig testet av Rapid Reaction Corps – France, som en del av forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Jaguar (TRJR) i 2017.

USA vurderer å inkludere konseptet i sin treningstilnærming til afrikanske troppebidragsytere til FN og AU-operasjoner.  

Utprøving i praksis

Konseptet har så langt vært testet på Joint Operations Centre (JOC) og Joint Mission Analysis Centre (JMAC)-kurs ved NODEFIC. Det ble også testet ved Forsvarets høgskoles øvelse Joint Effort mai 2016.

​Spørsmål? Kontakt

Forsker Stian Kjeksrud, FFI, tlf 6380 7750, eller

Oberst Petter Lindqvist ved NODEFIC, tlf 9166 9970

Publisert 25. oktober 2016 14:54.. Sist oppdatert 2. juni 2017 12:22.