Program for personell- og kompetansestyring i forsvarssektoren

Forskningsprogrammet skal bidra til å styrke Forsvaret som en moderne kompetanseorganisasjon.

​​​​​​Forsvarets operative evne er sterkt knyttet opp til Forsvarets evne til å rekruttere, ta vare på og videreutvikle dyrekjøpt kompetanse. Med finansiering fra Forsvarsdepartementet, skal programområdet fremskaffe mer kunnskap på doktorgrads- og mastergradsnivå om ulike forhold som fremmer og hemmer kompetanseutvikling i Forsvaret.

På denne siden finner du to programområder. Det ene er «Innføring av ny personellordning i Forsvaret». Det andre er «Strategisk kompetanseledelse i forsvarssektoren». På denne siden legges det fortløpende ut produkter som er utviklet av prosjektets medarbeidere, samt nyttige lenker og annen relevant faglitteratur på tematikken.

Under «Workshops» finner du presentasjoner fra halvårlige presentasjoner fra ulike aktører i Forsvaret og i sektoren for øvrig.

Publikasjoner og avhandlinger om temaet, fra FHS og andre høgskoler/universitet:


Publisert 15. juni 2016 09:14.. Sist oppdatert 26. juni 2019 14:38.