hogskolene_656_personellogkompetanshogskolene_656_personellogkompetanshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=145Personell- og kompetansestyringFoto: Forsvaret/media/PubImages/studenter ved FHS_2.jpg

Personell- og kompetansestyring i forsvarssektoren

Forskningsprogrammet ønsker å bidra til å styrke Forsvaret som en moderne kompetanseorganisasjon.

​​​​​​Forsvarets operative evne er sterkt knyttet opp til Forsvarets evne til å rekruttere, ta vare på og videreutvikle dyrekjøpt kompetanse. Med finansiering fra Forsvarsdepartementet, skal programområdet fremskaffe mer kunnskap på doktorgrads- og mastergradsnivå om ulike forhold som fremmer og hemmer kompetanseutvikling i Forsvaret.

Pågående prosjekter i programmet er:

På denne siden legges det også fortløpende ut produkter som er utviklet av prosjektets medarbeidere, samt nyttige lenker og annen relevant faglitteratur på tematikken.

Under finner du presentasjoner fra halvårlige presentasjoner fra ulike aktører i Forsvaret og i sektoren for øvrig.

Publikasjoner og avhandlinger om temaet, fra FHS og andre høgskoler/universitet:


Publisert 15. juni 2016 09:14.. Sist oppdatert 28. august 2019 14:49.