Kina utfordrer USA: geopolitisk spenning i Sørøst-Asia

At Kina utfordrer USA er kanskje den viktigste geopolitiske spenningen vi har i dag.

I denne episoden lærer du mer om sikkerhetspolitikk i Sørøst-Asia.

Kina vokser og er ambisiøse, og kan sies å ha utviklet seg til en stormakt. Dette har resultert til mye spenning i regionen. Fra et norsk ståsted er kanskje den geopolitiske konfrontasjon med USA det mest interessante. Hva har det å si for oss at USA, vår sikkerhetsgarantist, dreier oppmerksomheten østover?

Forskeren Øystein Tunsjø mener at vi nå befinner oss i startgropen av et nytt bipolart internasjonalt system konsentrert rundt USA og Kina. Landmakten Kina utfordrer sjømakten USA, og Tunsjø belyser flere av de mange spenningene og konfliktene i Sørøst-Asia: Alt fra Japan til Taiwan.


Publisert 11. september 2018 14:26.. Sist oppdatert 17. september 2018 08:46.