Publikasjoner fra Forsvarets høgskole

Publikasjoner utgitt av høgskolen eller skrevet av ansatte.


artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Liste over FHS-artikler i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin. 

2013| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 


Kapitler i bøker utgitt av vitenskapelige forlag

FHS-kapitler i antologier i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019| 2020


bøker utgitt av vitenskapelige forlag

FHS-bøker i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 20192020 Siste utgaver fra våre serier

 

 

Necesse nr. 1, 2020 "Sjømilitær utvikling i Russland og Kina. Grunnlag for bekymring?"<img alt="" src="/media/PubImages/Necesse%20VOL%205_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Necesse nr. 1, 2020 "Sjømilitær utvikling i Russland og Kina. Grunnlag for bekymring?"I denne utgaven ønsker forfatterne å gi noen svar på hvilke faktorer som påvirker Norges behov for sjømakt i fremtiden. http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-2020-1
Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen

 Utgitte bøker på forlag

 

 

Bøker utgitt i 2019Bøker utgitt i 2019<h2 class="forsvaretElement-H2">NATo Rules of engagement. On ROE, Self-Defence and the Use of Force during Armed Conflict</h2><p class="forsvaretElement-p">Camilla Guldahl Cooper. 2019. <a href="https://brill.com/view/title/55119">BRILL</a> ISBN: <span style="color:#7d7d7d;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">978-90-04-40168-6</span> <br></p><p class="forsvaretElement-p"><img src="https://brill.com/cover/covers/9789004401679.jpg?width=300" alt="Cover NATO Rules of Engagement" style="margin:5px;width:180px;height:274px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">In </span><em>NATO Rules of Engagement</em><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">, </span><strong>Camilla Guldahl Cooper</strong><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"> offers clarity on a topic prone to confusion and misunderstanding. NATO rules of engagement (ROE) are of considerable political, strategic and operational importance, yet many of its concepts lack clarity. The resulting ambiguity may be detrimental for people involved and for mission accomplishment. </span><br style="box-sizing:inherit;color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:inherit;color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">Through a thorough analysis of the concept, purpose, development and use of NATO ROE, </span><strong>Cooper</strong><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"> contributes to improved understanding and implementation of NATO ROE. The book covers all use of force categories and relevant law relating to the use of force during armed conflicts, including the complex concepts of hostile act and hostile intent, direct participation in hostilities, and the increasing reliance on self-defence during armed conflict.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">The Military Commander's Necessity. The Law of Armed Conflict and its Limits</h2><p class="forsvaretElement-p">Sigrid Redse Johansen. 2019. <a href="https://www.cambridge.org/core/books/military-commanders-necessity/9572CBC40921E702DA2400EA768B587F" target="_blank"><strong>Cambridge University Press</strong></a> ISBN <span class="a-size-base a-color-base" style="box-sizing:border-box;color:#111111;font-family:"amazon ember", arial, sans-serif;background-color:#ffffff;line-height:19px !important;">978-1108493925</span><br></p><p><img src="https://assets.cambridge.org/97811087/13610/cover/9781108713610.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">The idea of military necessity lies at the centre of the law of armed conflict and yet it is less than fully understood. </span></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">This book analyses which legal limits govern the commander's assessment of military necessity, and argues that military necessity itself is not a limitation. Military necessity calls for a highly discretionary exercise: the assessment. Yet, there is little guidance as to how this discretionary process should be exercised, apart from the notions of 'a reasonable military commander'. </span></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">A reasonable assessment of 'excessive' civilian losses are presumed to be almost intuitive. Objective standards for determining excessive civilian losses are difficult to identify, particularly when that 'excessiveness' will be understood in relative terms. The perpetual question arises: are civilian losses acceptable if the war can be won? The result is a heavy burden of assessment placed on the shoulders of the military commander.</span><br></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">LUftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander</h2><p class="forsvaretElement-p">Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø. (2019) <a href="https://www.cappelendamm.no/_luftforsvarets-historie-fortalt-gjennom-75-gjenstander-harald-hoiback-ole-jorgen-maao-9788202653965"><strong>Cappelen Damm</strong></a><strong> </strong>ISBN 9788202653965<br></p><p><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Luftforsvarets%20historie.PNG" alt="Luftforsvarets historie.PNG" style="margin:5px;width:182px;height:237px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander er en annerledes og langt mer underholdende jubileumsbok enn vi er vant til. Gjennom å ta utgangspunkt i 75 ulike gjenstander og fenomener kaster ikke boka bare lys over Luftforsvarets 75 år som selvstendig forsvarsgren, men også over et norsk etterkrigssamfunn i stor endring.</p><p class="forsvaretElement-p">Gjenstandene som er valgt ut, er store og små, konkrete og abstrakte, vakre eller helt alminnelige. Til sammen forteller de om hverdag og fest, om opp- og nedturer, om tragedier og triumfer. Enhver som har hatt tilknytning til, eller befatning med Luftforsvaret eller med det norske samfunnet for den del, vil nikke gjenkjennende til mye av det som beskrives i boka. Noen overraskelser dukker også garantert opp.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Et farligere Norge?</h2><p>Tormod Heier. (2019) <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Et-farligere-Norge/I9788245024692"><strong>Fagbokforlaget</strong></a><strong> </strong>ISBN <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245024692</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Et%20farligere%20Norge.PNG" alt="Et farligere Norge.PNG" style="margin:5px;width:180px;height:244px;" /><br></span></p><p class="forsvaretElement-p">Et farligere Norge? er et tankevekkende og nyttig bidrag til diskusjonen om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gir det som skjer på dette området, grunn til bekymring eller ikke? Er det noe vi kan lære, slik at vi kan ta klokere valg i fremtiden? Forfatterens svar på det siste spørsmålet er ja, og denne boken er en oppsummering av ti års forskning på norsk og alliert maktbruk hjemme og ute.</p><p class="forsvaretElement-p">Forfatterens originale innfallsvinkel er å se Norge utenfra, for kanskje er det vi som er farlige, ikke bare Russland, og muligens er vi farlige for USA og oss selv også? Forfatterens utgangspunkt er at en sak har flere sider enn dem som kommuniseres fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Derfor settes det spørsmålstegn ved måten Norge selv forvalter statens mest voldelige, dramatiske og kontroversielle virkemiddel på. Er det verdt å stå last og brast med en alliert storebror som selv må ta hovedansvaret for mange av de krigene som har preget 2000-tallet? <br></p><p class="forsvaretElement-p">I denne boken peker forfatteren på interessante problemstillinger som er underkommunisert, som balansen mellom åpenhet og hemmelighold, betydningen av etterretning og spesialstyrker, og ikke minst det vedvarende overforbruket av norske styrker, som uten tvil har gått på bekostning av den nasjonale forsvarsevnen. Det siste har på systematisk vis blitt nedtonet og underkommunisert av norske myndigheter, rett og slett fordi det er en del av den norske forsvarsstrategien, en strategi det ikke er vanskelig å være enig i så lenge Russland er partner og venn. Men hva nå hvis Russland vender tilbake til en mer selvhevdende rolle i nord, USA taper flere kriger enn de vinner, og Norge står i spagat mellom å være en god alliert i vest og en god nabo i øst?<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Libya: Krigens uutholdelige letthet<br></h2><p style="box-sizing:border-box;color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;">Tormod Heier, Rune Ottesen og Terje Tvedt (red.) (2019). </span><a href="https://www.cappelendamm.no/_libya-krigens-uutholdelige-letthet-9788202634421">Cappelen Damm</a><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;">.</span><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;"> ISBN 9788202634421</span></p><p class="forsvaretElement-p"><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Libya_Krigens%20uutholdelige%20letthet.PNG" alt="Libya_Krigens uutholdelige letthet.PNG" style="margin:5px;width:180px;height:256px;" /></p><p class="forsvaretElement-p">Hvilke lærdommer kan vi trekke av bombingen av Libya i 2011? Var krigføringen i tråd med krigens folkerett? Brøt norske myndigheter grunnloven i forbindelse med krigsdeltagelsen? Levde media opp til sitt samfunnsoppdrag så lenge krigføringen i Libya pågikk? Ble det norske folk holdt for narr om de egentlige årsakene til krigen? Og hva ble konsekvensene av Libya-krigen for nasjonen Libya, regionen og verdenssamfunnet?</p><p class="forsvaretElement-p">Libya: Krigens uutholdelige letthet setter et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og professorer i journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er spørsmålet om hva norske politikere, militære og det norske folk kan og bør lære av Norges første krig i Afrika.<br></p><p><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Militær ledelse<br></h2><p>Rino B. Johansen, Thomas H. Fosse og Ole Boe (red.) 2019. <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Milit%C3%A6r-ledelse/I9788245033052" target="_blank">Fagbokforlaget</a>. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245033052</span></p><p><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/2019-08-23_Militær%20ledelse%20cover%20Johansen%20et%20al.jpg" alt="2019-08-23_Militær ledelse cover Johansen et al.jpg" style="font-size:1rem;margin:5px;" /><br></p><div><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Begrepet ledelse er tett knyttet til Forsvaret og den militære profesjon. Evnen til å utøve god ledelse har stor betydning for hvordan Forsvaret utøver sin virksomhet i fredstid og kan være avgjørende i krisesituasjoner og under militære operasjoner.</p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Denne boken beskriver og diskuterer noen av de grunnleggende aspektene ved militær ledelse. Den tar for seg hva militær ledelse er, hva vi kan lære av de historiske linjene og hvordan vi selekterer fremtidens militære ledere. Sentralt i boken er hva som er effektiv ledelse i en militær kontekst, hva som motiverer, betydningen av makt, og hva som er årsaker og konsekvenser av uønsket og destruktiv ledelse. Videre vektlegger boken noen tema som er særlig viktige for militære organisasjoner, som profesjonsidentitet, karakterstyrker og evne til å håndtere stress, og ser på hvordan dette innvirker på utøvelsen av ledelse. Til slutt presenteres de juridiske rammene, noe som er særlig interessant i en tid der militære sjefer må balansere politiske, etiske og juridiske forhold.</p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Boken frembringer ny kunnskap om militær ledelse og er skrevet av militære fageksperter og ledende forskere fra Forsvarets høgskole og sivile universiteter og høyskoler i Norge. Dette bidrar til at kunnskap om og forståelse for den militære profesjon forenes med den fremste forskningen for øvrig.</span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Militær ledelse er aktuell for studenter ved militære utdanningsinstitusjoner og øvrig militært og sivilt personell, forskere, politikere og andre som er interessert i militær og operativ ledelse. Gjennom dette originale bidraget er hensikte</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">n å skape et grunnlag for å diskutere, problematisere og reflektere over eget lederskap og militær ledelse generelt.</span><br></p></div><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;"><br></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;">Det nye totalforsvaret<br></span>Per M. Norheim-Martinsen (red.) 2019. <a href="https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Det-nye-totalforsvaret" target="_blank" style="font-size:1rem;">Gyldendal akademisk. </a>ISBN/EAN: 9788205516427</p><p><img src="https://www.gyldendal.no/var/ezwebin_site/storage/images/gyldendal/faglitteratur/jus/juridiske-fag/det-nye-totalforsvaret/13570098-2-nor-NO/Det-nye-totalforsvaret_productimage.jpg" alt="" style="font-size:1rem;margin:5px;width:180px;height:269px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">I denne boken belyser ledende eksperter fra ulike disipliner sentrale spørsmål og problemstillinger rundt omstillingen til det nye totalforsvaret. Blant temaene som tas opp, er Forsvarets og sivilsamfunnets gjensidige bistand, totalforsvarets forhold til politiet, kriseberedskap og koordinering, samt lovgivningen rundt dette.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Geopolitiske endringer, fremveksten av såkalte hybride trusler, terrorisme og cyberangrep har gjort det nødvendig å modernisere det norske totalforsvaret, blant annet for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, mat- og vannforsyning, transport- og kommunikasjonssystemer. I november 2016 opprettet derfor regjeringen Totalforsvarsprogrammet, med mål om å utvikle et samtidstilpasset totalforsvar – det nye norske totalforsvaret.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Forfatterne viser gjennom konkrete eksempler hvordan et modernisert totalforsvarskonsept vil preges av de samme utfordringene som annet sektoroverskridende sikkerhetsarbeid i staten. Fremstillingen gir også et historisk tilbakeblikk på totalforsvaret under den kalde krigen, på hvordan det endret seg etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og på hvordan det på nytt ble aktualisert på 2000-tallet.<br></p><p class="forsvaretElement-p"> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">​The Modernisation of the Republic of Korea Navy: Seapower, Strategy and Politics<span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> </span></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"> <span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">Ian Bowers. <a href="https://www.palgrave.com/gp/book/9783319922904" target="_blank">Palgrave Macmillan</a></span><span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"><em>.</em> <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">2019.</span> ISBN: 978-3-319-92290-4</span><span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> </span> <br></span></h2><p> <img src="https://proxy-eu.hosted.exlibrisgroup.com/exl_rewrite/books.google.com/books/content?id=nKpoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=5&edge=curl" alt="" style="margin:5px;width:178px;height:252px;" /> </p><h2 class="forsvaretElement-H2"> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">This book sheds light on one of the most under-studied but powerful navies in the world. Using a multifaceted approach, it examines how the Republic of Korea Navy (ROKN) has sought to transform itself from a coastal naval force focused solely on deterring North Korea to a navy capable of operating in the blue waters of East Asia and beyond. The project argues that peninsular and regional security dynamics, technological developments, the US-South Korea alliance and internal politics combine to inform and shape ROKN modernisation.</span></span></h2><p> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">NATO and the Crisis in the International Order: The Atlantic Alliance and Its Enemies </h2><p>Magnus Petterson. <a href="https://www.routledge.com/products/search?keywords=NATO+and+the+Crisis+in+the+International+Order:+The+Atlantic+Alliance+and+Its+Enemies" target="_blank">Routledge</a>. <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span> <span> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">2019.</span></span></span> ISBN: 9780815360384 <br></span></p><p> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline;"> <img src="https://images.tandf.co.uk/common/jackets/agentjpg/978081536/9780815360384.jpg" alt="NATO and the Crisis in the International Order: The Atlantic Alliance and Its Enemies, 1st Edition (Hardback) book cover" style="margin:5px;width:150px;" /> <br></span></p><p> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> </p><div></div><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">The main objectives of this book are to analyse the risks and dangers NATO faces in the current strategic environment and to discuss how the alliance can readjust to those challenges.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">How can NATO adapt to the dangerous combination of a revisionist Russia, a reluctant United States, and a Europe in crisis? NATO’s relevance and ability to survive have been challenged many times before, and it has not only survived but also has proven highly adaptable to change. This has been good for Western cohesion and for the consolidation of the liberal-democratic, rules-based world order. The main argument of this book is that NATO can overcome this latest set of challenges as well and retain its central role as a cornerstone of the European and transatlantic security order. NATO is different from other alliances because its members share not only interests but values as well, codified in the preamble of the North Atlantic Treaty as allied support for democracy, individual liberty, and the rule of law. The greatest enemy of the alliance is the forces that challenge the common norms and values of NATO’s member states, and – in a larger perspective – the liberal-democratic, rules-based world order, and Western civilisation itself. The book makes an original contribution to the existing literature on NATO and transatlantic relations and discusses the latest developments within NATO since the Trump administration took office.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">The book will be of much interest to students of NATO, geopolitics, security studies, and International Relations in general.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sino-Russian Relations in the 21st Century</h2><p>Jo Inge Bekkevold and Bobo Lo<span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;">. <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> <a href="https://www.palgrave.com/gp/book/9783319925158" target="_blank">Palgrave Macmillan.</a> 2019. ISBN: <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">978-3-319-92515-8</span><br></span></p><p> <span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;"><img src="https://images.springer.com/sgw/books/medium/9783319925158.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"><br></span></span></p><p> <span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;"><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">This book examines how recent fundamental changes influence Sino-Russian relations and the wider long-term implications of the revolving Sino-Russian dynamic on international affairs. It brings together leading scholars to examine recent developments across the whole relationship – from grand strategy and global governance, to bilateral energy and military ties, and regional interaction in Central Asia, Northeast Asia, and the Middle East. The Sino-Russian relationship boasts major achievements, but also reveals important differences and latent tensions. The project is intended for policy-makers, academics and students of strategic studies, diplomacy studies, Chinese politics, Russian politics and foreign policy.</span> <span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:transparent;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">Chapters by FHS authors:</span><span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:transparent;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"><br></span></span></p><ul><li>Allers, Robin M.<span> </span><span style="background-color:transparent;">Whom to Call? In Search of a European Policy on Russia and China.</span><br></li><li> <span style="background-color:transparent;">Bekkevold, Jo Inge. Conclusion: Sino-Russian Relations in the 21st Century<span> </span><span style="font-weight:bold;">and<span> </span></span><span>China, Russia and the Great Power Contest in the Middle East.</span></span></li><li>Grønning, Bjørn.<span> </span><span style="background-color:transparent;">The Japan–China–Russia Triangle and Security in North East Asia.</span><br></li><li>Røseth, Tom and Christopher Hsiung. The Arctic Dimension in Sino-Russian Relations.</li></ul><p><br></p>
Bøker utgitt i 2018Bøker utgitt i 2018<h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">LAW AND POWER IN RUSSIA<br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Håvard Bækken. <span style="font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;color:#000000;"><a href="https://www.routledge.com/Law-and-Power-in-Russia-Making-Sense-of-Quasi-Legal-Practices/Baekken/p/book/9781138570887" style="text-decoration-line:underline;">Routledge</a>. 2018. ISBN: 9781351335355</span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;color:#000000;background-color:#ffffff;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Law_and_power_in_Russia.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;color:#000000;background-color:#ffffff;">This book explores the issue of selective law enforcement, arguing that the manipulation of the legal system by powerful insiders is a distinctive feature of Putinism, reflecting both its hybrid authoritarianism and Russian legal culture. Based on extensive research including interviews with the victims of selective law enforcement, the book analyses how selective law enforcement works in Russia, discusses the link between law and power, and relates the Russian situation to examples from elsewhere and to general legal theories and ideas of political hybridity.</span></p><p>​</p><p><span style="font-size:1.125rem;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;font-weight:bold;text-transform:uppercase;"><br></span></p><p><span style="font-size:1.125rem;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;font-weight:bold;text-transform:uppercase;">The Retur</span><span style="font-size:1.125rem;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;"><span style="text-transform:uppercase;"><b>n of Bipolarity in World Politics<br></b></span></span>Øystein Tunsjø. <a href="https://cup.columbia.edu/book/the-return-of-bipolarity-in-world-politics/9780231176545" style="font-size:1rem;">Columbia University Press</a>, 2018. ISBN: 978-0231176545</p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Tunsjø%20-%20The%20return%20of%20bipolarity%20in%20world%20politics.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /><br></span></span><p class="forsvaretElement-p">​THE RETURN OF BIPOLARITY IN WORLD POLITICS shows why the international system has entered a new US-China bipolar system that differs from the previous US-USSR Cold War bipolar system.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sino-Russian Relations in the 21st Century<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Jo Inge Bekkevold & Bobo Lo (eds.) Pelgrave macmillan, 2018. ISBN: <span style="color:#666666;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">978-3-319-92515-8</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#666666;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bekkevold%20and%20Lo%20-%20Sino-Russian%20Relations%20in%20the%2021st%20Century.jpg" alt="" style="width:155px;height:234px;" /><br></span></span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;font-size:16px;line-height:1.625;margin-top:1em;background-color:#ffffff;"><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;box-sizing:content-box;font-size:14px;">This book examines how recent fundamental changes influence Sino-Russian relations and the wider long-term implications of the revolving Sino-Russian dynamic on international affairs. It brings together leading scholars to examine recent developments across the whole relationship – from grand strategy and global governance, to bilateral energy and military ties, and regional interaction in Central Asia, Northeast Asia, and the Middle East. The Sino-Russian relationship boasts major achievements, but also reveals important differences and latent tensions. The project is intended for policy-makers, academics and students of strategic studies, diplomacy studies, Chinese politics, Russian politics and foreign policy.</span><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif">​<br></font><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Go to </span><a href="https://www.palgrave.com/us/book/9783319925158#aboutAuthors" style="color:#877040;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">"Pelgrave macmillan"</a><br></p>
Bøker utgitt i 2017Bøker utgitt i 2017<h2 class="forsvaretElement-H2">Kompetanseforvaltning i Forsvaret<br></h2><p>Tormod Heier (red.) <a href="http://www.fagbokforlaget.no/Kompetanseforvaltning-i-Forsvaret/I9788245021172" style="text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Fagbokforlaget</a><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">, 2017. </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">ISBN: 978-82-450-2117-2</span><br></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Kompetanseforvaltning%20i%20Forsvaret%20forside.jpg" alt="" style="width:280px;height:155px;" /></span></span></span></p><p>Har Forsvaret riktige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier – eller kompetanse, til å klare seg på en moderne slagmark? Denne boka diskuterer måten det norske forsvaret forbereder seg til krig på. <br></p><p></p><p><em>Kompetanseforvaltning i Forsvaret</em> plasserer seg i forskningsfeltet «reformer i offentlig sektor». Det norske forsvaret er godt kjent med slike reformer, blant annet gjennom store omstillinger på 1990- og 2000-tallet. Sammenlignet med resten av Europa har derfor Norge en liten, men relativt god forsvarsevne. Men «god forsvarsevne» er mer enn reformer og soldater klare til kamp. Reformene gjør også at militære avdelinger blir stadig dyrere, og færre i antall. Dermed blir styrkene først og fremst kompetanseorganisasjoner, ikke kamporganisasjoner. Milliardinvesteringer i avanserte jagerfly, ubåter og stridsvogner gjør ikke Norge tryggere, med mindre mannskapene som skal betjene dem også lærer gjennom langsiktig og systematisk kompetanseforvaltning. <br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Bjørn Terjesen og Roald Gjelsten (red.) <a href="http://bodoniforlag.no/butikk/bedrifts-og-organisasjonshistorie/sjomilitaer-kompetanse-og-lederutvikling-i-200-ar/">Bodoni forlag</a>. 2016. ISBN: 978-82-7128-925-6<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Terjesen%20og%20Gjelsten%20-%20Sjømilitær%20kompetanse%20og%20lederutvikling%20i%20200%20år.jpg" alt="" style="width:155px;height:221px;" /></span></span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Historiske og dagsaktuelle artikler om ulike temaer og fagfelt knyttet til Sjøkrigsskolens utvikling gjennom 200 år i et sjømilitært, maritimt og samfunnsmessig perspektiv.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Robert S. Ross and Øystein Tunsjø (eds.) <a href="http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100394100">Cornell University Press</a>. 2017. ISBN: 9781501709180<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Ross%20and%20Tunsjø%20-%20Strategic%20Adjustment%20and%20the%20rise%20of%20China.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><em>Strategic Adjustment and the Rise of China</em><span style="color:#333333;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13.3056px;background-color:#ffffff;"> demonstrates how structural and domestic variables influence how East Asian states adjust their strategy in light of the rise of China, including how China manages its own emerging role as a regional great power. The contributors note that the shifting regional balance of power has fueled escalating tensions in East Asia and suggest that adjustment challenges are exacerbated by the politics of policymaking. International and domestic pressures on policymaking are reflected in maritime territorial disputes and in the broader range of regional security issues created by the rise of China.Adjusting to power shifts and managing a new regional order in the face of inevitable domestic pressure, including nationalism, is a challenging process. Both the United States and China have had to adjust to China's expanded capabilities. China has sought an expanded influence in maritime East Asia; the United States has responded by consolidating its alliances and expanding its naval presence in East Asia. The region's smaller countries have also adjusted to the rise of China. They have sought greater cooperation with China, even as they try to sustain cooperation with the United States. As China continues to rise and challenge the regional security order, the contributors consider whether the region is destined to experience increased conflict and confrontation</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">USAs ledervilje svikter<br></h2><p>Svein Melby. <a href="https://www.fagbokforlaget.no/USAs-ledervilje-svikter/I9788245021707">Fagbokforlaget.</a> 2017. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245021707</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Melby%20-%20USAs%20ledervilje%20svikter.jpg" alt="" style="width:155px;height:196px;" /><br></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">USAs ledervilje svikter er en bredt anlagt analyse av amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Siktemålet er å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om de overordnede sidene ved USAs politikk og internasjonale rolle. Melby trekker historiske linjer tilbake til dannelsen av den amerikanske staten. Han forklarer bakgrunnen for den amerikanske eksepsjonalismen, selvbildet der USA anses som en unik stat med helt spesielle egenskaper og forpliktelser til å fremme utbredelsen av det verdigrunnlaget USA er fundert på. Dette selvbildet er nå i endring.<br></p>

Publisert 23. juni 2015 12:23.. Sist oppdatert 1. april 2020 10:46.