Bøker fra Forsvarets stabsskole

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Her presenteres bøker skrevet av ansatte ved Forsvarets stabsskole.​​

 

 

 

Bøker utgitt i 2019Bøker utgitt i 2019<h2 class="forsvaretElement-H2">NATo Rules of engagement. On ROE, Self-Defence and the Use of Force during Armed Conflict</h2><p class="forsvaretElement-p">Camilla Guldahl Cooper. 2019. <a href="https://brill.com/view/title/55119">BRILL</a> ISBN: <span style="color:#7d7d7d;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">978-90-04-40168-6</span> <br></p><p class="forsvaretElement-p"><img src="https://brill.com/cover/covers/9789004401679.jpg?width=300" alt="Cover NATO Rules of Engagement" style="margin:5px;width:180px;height:274px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">In </span><em>NATO Rules of Engagement</em><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">, </span><strong>Camilla Guldahl Cooper</strong><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"> offers clarity on a topic prone to confusion and misunderstanding. NATO rules of engagement (ROE) are of considerable political, strategic and operational importance, yet many of its concepts lack clarity. The resulting ambiguity may be detrimental for people involved and for mission accomplishment. </span><br style="box-sizing:inherit;color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:inherit;color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">Through a thorough analysis of the concept, purpose, development and use of NATO ROE, </span><strong>Cooper</strong><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"> contributes to improved understanding and implementation of NATO ROE. The book covers all use of force categories and relevant law relating to the use of force during armed conflicts, including the complex concepts of hostile act and hostile intent, direct participation in hostilities, and the increasing reliance on self-defence during armed conflict.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#414141;font-family:brill, georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">The Military Commander's Necessity. The Law of Armed Conflict and its Limits</h2><p class="forsvaretElement-p">Sigrid Redse Johansen. 2019. <a href="https://www.cambridge.org/core/books/military-commanders-necessity/9572CBC40921E702DA2400EA768B587F" target="_blank"><strong>Cambridge University Press</strong></a> ISBN <span class="a-size-base a-color-base" style="box-sizing:border-box;color:#111111;font-family:"amazon ember", arial, sans-serif;background-color:#ffffff;line-height:19px !important;">978-1108493925</span><br></p><p><img src="https://assets.cambridge.org/97811087/13610/cover/9781108713610.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">The idea of military necessity lies at the centre of the law of armed conflict and yet it is less than fully understood. </span></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">This book analyses which legal limits govern the commander's assessment of military necessity, and argues that military necessity itself is not a limitation. Military necessity calls for a highly discretionary exercise: the assessment. Yet, there is little guidance as to how this discretionary process should be exercised, apart from the notions of 'a reasonable military commander'. </span></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">A reasonable assessment of 'excessive' civilian losses are presumed to be almost intuitive. Objective standards for determining excessive civilian losses are difficult to identify, particularly when that 'excessiveness' will be understood in relative terms. The perpetual question arises: are civilian losses acceptable if the war can be won? The result is a heavy burden of assessment placed on the shoulders of the military commander.</span><br></p><p><span style="color:#595959;font-family:"noto sans", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">LUftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander</h2><p class="forsvaretElement-p">Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø. (2019) <a href="https://www.cappelendamm.no/_luftforsvarets-historie-fortalt-gjennom-75-gjenstander-harald-hoiback-ole-jorgen-maao-9788202653965"><strong>Cappelen Damm</strong></a><strong> </strong>ISBN 9788202653965<br></p><p><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Luftforsvarets%20historie.PNG" alt="Luftforsvarets historie.PNG" style="margin:5px;width:182px;height:237px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander er en annerledes og langt mer underholdende jubileumsbok enn vi er vant til. Gjennom å ta utgangspunkt i 75 ulike gjenstander og fenomener kaster ikke boka bare lys over Luftforsvarets 75 år som selvstendig forsvarsgren, men også over et norsk etterkrigssamfunn i stor endring.</p><p class="forsvaretElement-p">Gjenstandene som er valgt ut, er store og små, konkrete og abstrakte, vakre eller helt alminnelige. Til sammen forteller de om hverdag og fest, om opp- og nedturer, om tragedier og triumfer. Enhver som har hatt tilknytning til, eller befatning med Luftforsvaret eller med det norske samfunnet for den del, vil nikke gjenkjennende til mye av det som beskrives i boka. Noen overraskelser dukker også garantert opp.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Et farligere Norge?</h2><p>Tormod Heier. (2019) <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Et-farligere-Norge/I9788245024692"><strong>Fagbokforlaget</strong></a><strong> </strong>ISBN <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245024692</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Et%20farligere%20Norge.PNG" alt="Et farligere Norge.PNG" style="margin:5px;width:180px;height:244px;" /><br></span></p><p class="forsvaretElement-p">Et farligere Norge? er et tankevekkende og nyttig bidrag til diskusjonen om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gir det som skjer på dette området, grunn til bekymring eller ikke? Er det noe vi kan lære, slik at vi kan ta klokere valg i fremtiden? Forfatterens svar på det siste spørsmålet er ja, og denne boken er en oppsummering av ti års forskning på norsk og alliert maktbruk hjemme og ute.</p><p class="forsvaretElement-p">Forfatterens originale innfallsvinkel er å se Norge utenfra, for kanskje er det vi som er farlige, ikke bare Russland, og muligens er vi farlige for USA og oss selv også? Forfatterens utgangspunkt er at en sak har flere sider enn dem som kommuniseres fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Derfor settes det spørsmålstegn ved måten Norge selv forvalter statens mest voldelige, dramatiske og kontroversielle virkemiddel på. Er det verdt å stå last og brast med en alliert storebror som selv må ta hovedansvaret for mange av de krigene som har preget 2000-tallet? <br></p><p class="forsvaretElement-p">I denne boken peker forfatteren på interessante problemstillinger som er underkommunisert, som balansen mellom åpenhet og hemmelighold, betydningen av etterretning og spesialstyrker, og ikke minst det vedvarende overforbruket av norske styrker, som uten tvil har gått på bekostning av den nasjonale forsvarsevnen. Det siste har på systematisk vis blitt nedtonet og underkommunisert av norske myndigheter, rett og slett fordi det er en del av den norske forsvarsstrategien, en strategi det ikke er vanskelig å være enig i så lenge Russland er partner og venn. Men hva nå hvis Russland vender tilbake til en mer selvhevdende rolle i nord, USA taper flere kriger enn de vinner, og Norge står i spagat mellom å være en god alliert i vest og en god nabo i øst?<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Libya: Krigens uutholdelige letthet<br></h2><p style="box-sizing:border-box;color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;">Tormod Heier, Rune Ottesen og Terje Tvedt (red.) (2019). </span><a href="https://www.cappelendamm.no/_libya-krigens-uutholdelige-letthet-9788202634421">Cappelen Damm</a><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;">.</span><span style="color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;"> ISBN 9788202634421</span></p><p class="forsvaretElement-p"><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Libya_Krigens%20uutholdelige%20letthet.PNG" alt="Libya_Krigens uutholdelige letthet.PNG" style="margin:5px;width:180px;height:256px;" /></p><p class="forsvaretElement-p">Hvilke lærdommer kan vi trekke av bombingen av Libya i 2011? Var krigføringen i tråd med krigens folkerett? Brøt norske myndigheter grunnloven i forbindelse med krigsdeltagelsen? Levde media opp til sitt samfunnsoppdrag så lenge krigføringen i Libya pågikk? Ble det norske folk holdt for narr om de egentlige årsakene til krigen? Og hva ble konsekvensene av Libya-krigen for nasjonen Libya, regionen og verdenssamfunnet?</p><p class="forsvaretElement-p">Libya: Krigens uutholdelige letthet setter et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og professorer i journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er spørsmålet om hva norske politikere, militære og det norske folk kan og bør lære av Norges første krig i Afrika.<br></p><p><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Militær ledelse<br></h2><p>Rino B. Johansen, Thomas H. Fosse og Ole Boe (red.) 2019. <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Milit%C3%A6r-ledelse/I9788245033052" target="_blank">Fagbokforlaget</a>. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245033052</span></p><p><img src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/2019-08-23_Militær%20ledelse%20cover%20Johansen%20et%20al.jpg" alt="2019-08-23_Militær ledelse cover Johansen et al.jpg" style="font-size:1rem;margin:5px;" /><br></p><div><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Begrepet ledelse er tett knyttet til Forsvaret og den militære profesjon. Evnen til å utøve god ledelse har stor betydning for hvordan Forsvaret utøver sin virksomhet i fredstid og kan være avgjørende i krisesituasjoner og under militære operasjoner.</p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Denne boken beskriver og diskuterer noen av de grunnleggende aspektene ved militær ledelse. Den tar for seg hva militær ledelse er, hva vi kan lære av de historiske linjene og hvordan vi selekterer fremtidens militære ledere. Sentralt i boken er hva som er effektiv ledelse i en militær kontekst, hva som motiverer, betydningen av makt, og hva som er årsaker og konsekvenser av uønsket og destruktiv ledelse. Videre vektlegger boken noen tema som er særlig viktige for militære organisasjoner, som profesjonsidentitet, karakterstyrker og evne til å håndtere stress, og ser på hvordan dette innvirker på utøvelsen av ledelse. Til slutt presenteres de juridiske rammene, noe som er særlig interessant i en tid der militære sjefer må balansere politiske, etiske og juridiske forhold.</p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Boken frembringer ny kunnskap om militær ledelse og er skrevet av militære fageksperter og ledende forskere fra Forsvarets høgskole og sivile universiteter og høyskoler i Norge. Dette bidrar til at kunnskap om og forståelse for den militære profesjon forenes med den fremste forskningen for øvrig.</span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Militær ledelse er aktuell for studenter ved militære utdanningsinstitusjoner og øvrig militært og sivilt personell, forskere, politikere og andre som er interessert i militær og operativ ledelse. Gjennom dette originale bidraget er hensikte</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">n å skape et grunnlag for å diskutere, problematisere og reflektere over eget lederskap og militær ledelse generelt.</span><br></p></div><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;"><br></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;">Det nye totalforsvaret<br></span>Per M. Norheim-Martinsen (red.) 2019. <a href="https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Det-nye-totalforsvaret" target="_blank" style="font-size:1rem;">Gyldendal akademisk. </a>ISBN/EAN: 9788205516427</p><p><img src="https://www.gyldendal.no/var/ezwebin_site/storage/images/gyldendal/faglitteratur/jus/juridiske-fag/det-nye-totalforsvaret/13570098-2-nor-NO/Det-nye-totalforsvaret_productimage.jpg" alt="" style="font-size:1rem;margin:5px;width:180px;height:269px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">I denne boken belyser ledende eksperter fra ulike disipliner sentrale spørsmål og problemstillinger rundt omstillingen til det nye totalforsvaret. Blant temaene som tas opp, er Forsvarets og sivilsamfunnets gjensidige bistand, totalforsvarets forhold til politiet, kriseberedskap og koordinering, samt lovgivningen rundt dette.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Geopolitiske endringer, fremveksten av såkalte hybride trusler, terrorisme og cyberangrep har gjort det nødvendig å modernisere det norske totalforsvaret, blant annet for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, mat- og vannforsyning, transport- og kommunikasjonssystemer. I november 2016 opprettet derfor regjeringen Totalforsvarsprogrammet, med mål om å utvikle et samtidstilpasset totalforsvar – det nye norske totalforsvaret.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Forfatterne viser gjennom konkrete eksempler hvordan et modernisert totalforsvarskonsept vil preges av de samme utfordringene som annet sektoroverskridende sikkerhetsarbeid i staten. Fremstillingen gir også et historisk tilbakeblikk på totalforsvaret under den kalde krigen, på hvordan det endret seg etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og på hvordan det på nytt ble aktualisert på 2000-tallet.<br></p><p class="forsvaretElement-p"> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">​The Modernisation of the Republic of Korea Navy: Seapower, Strategy and Politics<span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> </span></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"> <span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">Ian Bowers. <a href="https://www.palgrave.com/gp/book/9783319922904" target="_blank">Palgrave Macmillan</a></span><span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"><em>.</em> <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">2019.</span> ISBN: 978-3-319-92290-4</span><span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> </span> <br></span></h2><p> <img src="https://proxy-eu.hosted.exlibrisgroup.com/exl_rewrite/books.google.com/books/content?id=nKpoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=5&edge=curl" alt="" style="margin:5px;width:178px;height:252px;" /> </p><h2 class="forsvaretElement-H2"> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">This book sheds light on one of the most under-studied but powerful navies in the world. Using a multifaceted approach, it examines how the Republic of Korea Navy (ROKN) has sought to transform itself from a coastal naval force focused solely on deterring North Korea to a navy capable of operating in the blue waters of East Asia and beyond. The project argues that peninsular and regional security dynamics, technological developments, the US-South Korea alliance and internal politics combine to inform and shape ROKN modernisation.</span></span></h2><p> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">NATO and the Crisis in the International Order: The Atlantic Alliance and Its Enemies </h2><p>Magnus Petterson. <a href="https://www.routledge.com/products/search?keywords=NATO+and+the+Crisis+in+the+International+Order:+The+Atlantic+Alliance+and+Its+Enemies" target="_blank">Routledge</a>. <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"> <span> <span> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">2019.</span></span></span> ISBN: 9780815360384 <br></span></p><p> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline;"> <img src="https://images.tandf.co.uk/common/jackets/agentjpg/978081536/9780815360384.jpg" alt="NATO and the Crisis in the International Order: The Atlantic Alliance and Its Enemies, 1st Edition (Hardback) book cover" style="margin:5px;width:150px;" /> <br></span></p><p> <span style="color:#000000;font-family:"source sans pro", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#fafafa;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> </p><div></div><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">The main objectives of this book are to analyse the risks and dangers NATO faces in the current strategic environment and to discuss how the alliance can readjust to those challenges.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">How can NATO adapt to the dangerous combination of a revisionist Russia, a reluctant United States, and a Europe in crisis? NATO’s relevance and ability to survive have been challenged many times before, and it has not only survived but also has proven highly adaptable to change. This has been good for Western cohesion and for the consolidation of the liberal-democratic, rules-based world order. The main argument of this book is that NATO can overcome this latest set of challenges as well and retain its central role as a cornerstone of the European and transatlantic security order. NATO is different from other alliances because its members share not only interests but values as well, codified in the preamble of the North Atlantic Treaty as allied support for democracy, individual liberty, and the rule of law. The greatest enemy of the alliance is the forces that challenge the common norms and values of NATO’s member states, and – in a larger perspective – the liberal-democratic, rules-based world order, and Western civilisation itself. The book makes an original contribution to the existing literature on NATO and transatlantic relations and discusses the latest developments within NATO since the Trump administration took office.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">The book will be of much interest to students of NATO, geopolitics, security studies, and International Relations in general.</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 16px;max-width:680px;color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> <br> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sino-Russian Relations in the 21st Century</h2><p>Jo Inge Bekkevold and Bobo Lo<span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;">. <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"></span> <a href="https://www.palgrave.com/gp/book/9783319925158" target="_blank">Palgrave Macmillan.</a> 2019. ISBN: <span style="color:#424242;font-family:"pt sans", sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">978-3-319-92515-8</span><br></span></p><p> <span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;"><img src="https://images.springer.com/sgw/books/medium/9783319925158.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;"><br></span></span></p><p> <span title="Redaktør ved Ukjent institusjon " style="box-sizing:border-box;"><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:#ffffff;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline !important;">This book examines how recent fundamental changes influence Sino-Russian relations and the wider long-term implications of the revolving Sino-Russian dynamic on international affairs. It brings together leading scholars to examine recent developments across the whole relationship – from grand strategy and global governance, to bilateral energy and military ties, and regional interaction in Central Asia, Northeast Asia, and the Middle East. The Sino-Russian relationship boasts major achievements, but also reveals important differences and latent tensions. The project is intended for policy-makers, academics and students of strategic studies, diplomacy studies, Chinese politics, Russian politics and foreign policy.</span> <span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:transparent;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;">Chapters by FHS authors:</span><span style="color:#333333;font-family:verdana;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:transparent;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"><br></span></span></p><ul><li>Allers, Robin M.<span> </span><span style="background-color:transparent;">Whom to Call? In Search of a European Policy on Russia and China.</span><br></li><li> <span style="background-color:transparent;">Bekkevold, Jo Inge. Conclusion: Sino-Russian Relations in the 21st Century<span> </span><span style="font-weight:bold;">and<span> </span></span><span>China, Russia and the Great Power Contest in the Middle East.</span></span></li><li>Grønning, Bjørn.<span> </span><span style="background-color:transparent;">The Japan–China–Russia Triangle and Security in North East Asia.</span><br></li><li>Røseth, Tom and Christopher Hsiung. The Arctic Dimension in Sino-Russian Relations.</li></ul><p><br></p>
Bøker utgitt i 2017Bøker utgitt i 2017<h2 class="forsvaretElement-H2">Kompetanseforvaltning i Forsvaret<br></h2><p>Tormod Heier (red.) <a href="http://www.fagbokforlaget.no/Kompetanseforvaltning-i-Forsvaret/I9788245021172" style="text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Fagbokforlaget</a><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">, 2017. </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">ISBN: 978-82-450-2117-2</span><br></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Kompetanseforvaltning%20i%20Forsvaret%20forside.jpg" alt="" style="width:280px;height:155px;" /></span></span></span></p><p>Har Forsvaret riktige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier – eller kompetanse, til å klare seg på en moderne slagmark? Denne boka diskuterer måten det norske forsvaret forbereder seg til krig på. <br></p><p></p><p><em>Kompetanseforvaltning i Forsvaret</em> plasserer seg i forskningsfeltet «reformer i offentlig sektor». Det norske forsvaret er godt kjent med slike reformer, blant annet gjennom store omstillinger på 1990- og 2000-tallet. Sammenlignet med resten av Europa har derfor Norge en liten, men relativt god forsvarsevne. Men «god forsvarsevne» er mer enn reformer og soldater klare til kamp. Reformene gjør også at militære avdelinger blir stadig dyrere, og færre i antall. Dermed blir styrkene først og fremst kompetanseorganisasjoner, ikke kamporganisasjoner. Milliardinvesteringer i avanserte jagerfly, ubåter og stridsvogner gjør ikke Norge tryggere, med mindre mannskapene som skal betjene dem også lærer gjennom langsiktig og systematisk kompetanseforvaltning. <br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Bjørn Terjesen og Roald Gjelsten (red.) <a href="http://bodoniforlag.no/butikk/bedrifts-og-organisasjonshistorie/sjomilitaer-kompetanse-og-lederutvikling-i-200-ar/">Bodoni forlag</a>. 2016. ISBN: 978-82-7128-925-6<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Terjesen%20og%20Gjelsten%20-%20Sjømilitær%20kompetanse%20og%20lederutvikling%20i%20200%20år.jpg" alt="" style="width:155px;height:221px;" /></span></span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Historiske og dagsaktuelle artikler om ulike temaer og fagfelt knyttet til Sjøkrigsskolens utvikling gjennom 200 år i et sjømilitært, maritimt og samfunnsmessig perspektiv.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Robert S. Ross and Øystein Tunsjø (eds.) <a href="http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100394100">Cornell University Press</a>. 2017. ISBN: 9781501709180<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Ross%20and%20Tunsjø%20-%20Strategic%20Adjustment%20and%20the%20rise%20of%20China.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><em>Strategic Adjustment and the Rise of China</em><span style="color:#333333;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13.3056px;background-color:#ffffff;"> demonstrates how structural and domestic variables influence how East Asian states adjust their strategy in light of the rise of China, including how China manages its own emerging role as a regional great power. The contributors note that the shifting regional balance of power has fueled escalating tensions in East Asia and suggest that adjustment challenges are exacerbated by the politics of policymaking. International and domestic pressures on policymaking are reflected in maritime territorial disputes and in the broader range of regional security issues created by the rise of China.Adjusting to power shifts and managing a new regional order in the face of inevitable domestic pressure, including nationalism, is a challenging process. Both the United States and China have had to adjust to China's expanded capabilities. China has sought an expanded influence in maritime East Asia; the United States has responded by consolidating its alliances and expanding its naval presence in East Asia. The region's smaller countries have also adjusted to the rise of China. They have sought greater cooperation with China, even as they try to sustain cooperation with the United States. As China continues to rise and challenge the regional security order, the contributors consider whether the region is destined to experience increased conflict and confrontation</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">USAs ledervilje svikter<br></h2><p>Svein Melby. <a href="https://www.fagbokforlaget.no/USAs-ledervilje-svikter/I9788245021707">Fagbokforlaget.</a> 2017. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245021707</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Melby%20-%20USAs%20ledervilje%20svikter.jpg" alt="" style="width:155px;height:196px;" /><br></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">USAs ledervilje svikter er en bredt anlagt analyse av amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Siktemålet er å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om de overordnede sidene ved USAs politikk og internasjonale rolle. Melby trekker historiske linjer tilbake til dannelsen av den amerikanske staten. Han forklarer bakgrunnen for den amerikanske eksepsjonalismen, selvbildet der USA anses som en unik stat med helt spesielle egenskaper og forpliktelser til å fremme utbredelsen av det verdigrunnlaget USA er fundert på. Dette selvbildet er nå i endring.<br></p>
Bøker utgitt i 2016Bøker utgitt i 2016<h2 class="forsvaretElement-H2">​​​Når dronene våkner – autonome våpensystemer og robotisering av krig </h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span>Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen og Tor Arne S. Berntsen (red.) <a href="https://www.cappelendamm.no/_nar-dronene-vakner-9788202495794" style="font-size:1rem;">Cappelen Damm Akademisk</a>, 2016.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/dronerOmslag.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /><br></span></span></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Droner og ubema</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">nnede våpensystemer gjør at krig kan føres på andre siden av jordkloden gjennom fjernstyring. Hva om disse våpnene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men selv blir i stand til å fatte beslutninger over liv og død? Boken Når dronene våkner tar for seg denne problemstillingen og ser på de militære, politiske, etiske og juridiske utfordringene som følger av dette. Vil mer autonome våpensystemer føre til en de-humanisering av krig, eller vil denne teknologien snarere gi økt presisjon og situasjonsforståelse i krise og krigssituasjoner? Kan maskiner erstatte mennesker i krig?​<br><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Militære fellesoperasjoner – en innføring <br></h2><p class="forsvaretElement-p">Morten Andersen og Geir Ødegaard, (red.) <a href="https://www.abstrakt.no/sosiologi-statsvitenskap-og-politikk/milit%C3%A6re-fellesoperasjoner-en-innf%C3%B8ring-detail">Abstrakt forlag</a>. 2016. ISBN:978-82-7935-377-5<br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Militarerfellesop_OMSLAG.jpg" alt="" style="width:155px;height:215px;" /><br></span></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br>Evnen til å planlegge, le</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">de og gjennomføre militære fellesoperasjoner er kjernen i det militære faget og i all militær virksomhet. Denne boken gir en innføring i hva en militær fellesoperasjon er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha politisk forståelse for hvis man skal lykkes med en slik operasjon. Blant temaene som presenteres og drøftes i boken er politiske perspektiver på bruk av militærmakt, rettslige rammebetingelser, de ulike styrkenes egenart, militære roller og funksjoner, ledelse, og hvordan militære operasjoner planlegges og gjennomføres nasjonalt og i rammen av NATO.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvaret - et kritisk blikk fra innsiden <br></h2><p class="forsvaretElement-p">Harald Høiback. <a href="https://www.cappelendamm.no/_forsvaret-harald-hoiback-9788202537326">Cappelen Damm</a>. 2016. ISBN: 9788202537326<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"></span></span><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/forsvaret-kritisk%20blikk%20forside.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span></p><p>Hva skal vi egentlig med Forsvaret? Hvordan ser det ut på innsiden? Hva er bra? Hva er mindre bra? Og hva er helt håpløst? Høgskolens egen Harald Høiback gir sitt svar i ny bok.<br></p><p></p><p><br></p><p><br></p><div class="book-title" style="font-size:12px;color:#003366;text-transform:uppercase;margin-bottom:0px;font-family:arial, helvetica, "nimbus sans l", sans-serif;font-weight:700;"><br></div><div class="book-title" style="font-size:12px;color:#003366;text-transform:uppercase;margin-bottom:0px;font-family:arial, helvetica, "nimbus sans l", sans-serif;font-weight:700;"><br></div><div class="book-title" style="font-size:12px;color:#003366;text-transform:uppercase;margin-bottom:0px;font-family:arial, helvetica, "nimbus sans l", sans-serif;font-weight:700;"><br></div><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">China in the era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges </h2><p class="forsvaretElement-p">Robert S. Ross and Jo Inge Bekkevold, Editors. <a href="http://press.georgetown.edu/book/georgetown/china-era-xi-jinping">Georgetown University Press</a>. 2016. ISBN: 9781626162976<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Ross%20and%20Bekkevold%20-%20China%20in%20the%20era%20of%20Xi%20Jinping.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#000000;font-family:arial, helvetica, "nimbus sans l", sans-serif;font-size:12px;font-weight:700;"></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#000000;font-family:arial, helvetica, "nimbus sans l", sans-serif;font-size:12px;">In this collection, leading scholars from the United States, Asia, and Europe examine both the prospects for China's continuing rise and the emergent and unintended consequences posed by China's internal instability and international assertiveness. Contributors examine domestic challenges surrounding slowed economic growth, Xi's anti-corruption campaign, and government efforts to maintain social stability. Essays on foreign policy range from the impact of nationalist pressures on international relations to China's heavy-handed actions in the South China Sea that challenge regional stability and US-China cooperation. The result is a comprehensive analysis of current policy trends in Xi's China and the implications of these developments for his nation, the United States, and Asia-Pacific.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Den innerste sirkel: Den militære sikkerhetstjenesten 1945–2002 <br></h2><p class="forsvaretElement-p">Hans Morten Synstnes.<a href="https://www.dreyersforlag.no/den-innerste-sirkel.5884970-335085.html"> Dreyer forlag</a>. 2016. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;">9788282651691 </span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Synstnes%20-%20Den%20innerste%20sirkel.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Historien om den militære sikkerhetstjenesten fra krigen og frem til 2002. Tjenesten, som før 2003 het Forsvarets overkommando/ Sikkerhetsstaben (FO/S), hadde som hovedoppgave å vokte over rikets sikkerhet og statlige hemmeligheter. Ulike sikkerhetstiltak skulle hindre andre lands spioner og egne utro tjenere i å lykkes. <br></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarets Sanitet. Helse for stridsevne. 1941-2016 </h2><p class="forsvaretElement-p"><strong></strong>Tor Jørgen Melien. <a href="https://www.dreyersforlag.no/forsvarets-sanitet.5890037-369882.html">Dreyer forlag</a>. 2016. ISBN: 9788282651752<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Melien%20-%20Helse%20for%20stridsevne.jpg" alt="" style="width:155px;height:213px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">Denne boken er den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling. Saniteten er Forsvarets eget «helsevesen» og utgjør all virksomhet i Forsvaret som arbeider med å forebygge og behandle syke og sårede for å beholde eller gjenopprette stridsevnen.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">International Order at Sea: How it is challenged. How it is maintained. </h2><p class="forsvaretElement-p">Jo Inge Bekkevold and Geoffrey Till (Eds.). <a href="https://www.palgrave.com/de/book/9781137586629">Pelgrave macmillan</a>. 2016. ISBN: 978-1-137-58663-6<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bekkevold%20and%20Till%20-%20International%20Order%20at%20Sea.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bekkevold%20and%20Till%20-%20International%20Order%20at%20Sea.tif" alt="" style="width:0px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><br></span></span><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bekkevold%20and%20Till%20-%20International%20Order%20at%20Sea.tif" alt="" style="width:0px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Provides a comprehensive resource that presents and analyses how international order at sea is challenged, changed and maintained.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p>
Bøker utgitt i 2015Bøker utgitt i 2015<h2 class="forsvaretElement-H2">Arctic: Commerce, Governance and Policy<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Uttam Kumar Sinha and Jo Inge Bekkevold (eds.) <a href="https://www.routledge.com/Arctic-Commerce-Governance-and-Policy/Sinha-Bekkevold/p/book/9781138855991">Routledge</a>. 2015. ISBN: 9781138855991<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Sinha%20and%20Bekkevold%20-%20Artic.jpg" alt="" style="width:155px;height:218px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">In May 2013, China, India, Japan, Singapore and South Korea (Asia 5) were given status as permanent observers in the Arctic Council. It was a symbolic and significant moment in the history of Arctic affairs. The list of stakeholders in the Arctic has now expanded to include both the Arctic littoral states and the five Asian states. The drivers and policies of these stakeholders on the Arctic vary, but research on climate change, possible changes to the global energy and minerals markets, adherence to international norms like the UNCLOS, and geopolitical considerations are issues of concern</span>.The book examines drivers and motivations of Asian countries’ entry into the Arctic, and its impact on commerce, policy and governance in the Arctic.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen</h2><p>Olav Bogen og Magnus Håkenstad. <a href="https://www.dreyersforlag.no/balansegang.5773797-339981.html">Dreyer forlag</a>. 2015​​. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;">9788282651363</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bogen%20og%20Håkenstad%20-%20Balansegang.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /><br></span></span></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:"pt serif", serif;background-color:#ffffff;">På to tiår har det norske forsvaret endret seg nesten til det ugjenkjennelige. Den kalde krigens enorme, mobiliseringsbaserte invasjonsforsvar har blitt erstattet av et lite, modernisert og delvis profesjonalisert innsatsforsvar. Denne utviklingen fant sted mot et bakteppe av sikkerhetspolitiske og militærteknologiske omveltninger, og var også en del av omfattende reformer i det norske statsapparatet. </span>Hva utløste omstillingen av Forsvaret? Hvordan foregikk den? Hva har blitt oppnådd, og hva gikk tapt underveis?</span></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:montserrat, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Per M. Norheim-Martinsen and Tore Nyhamar (eds.) <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><a href="https://www.routledge.com/International-Military-Operations-in-the-21st-Century-Global-Trends-and/Norheim-Martinsen-Nyhamar/p/book/9781138694415">Routledge</a>. 2015. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">978-1-13-881915-3</span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Norheim-Martinsen%20and%20Nyhamar%20-%20International%20Military%20Operations%20in%20the%2021st%20Century.jpg" alt="" style="width:155px;height:234px;" /></span></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">Expanding on Rupert Smith’s </span><em>The</em><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;"> </span><em>Utility of Force</em><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">, the volume assesses the changing parameters within which force as a political instrument is ultimately carried out. By analysing nine carefully selected mission types, the volume presents a comprehensive analysis of key trends and trajectories. Building upon this analysis, the contributors break the trends and parameters down into real and potential tasks and mission types in order to identify concrete implications for military forces in future multinational operations.</span></span><br></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014<br></h2><p>Sven Holtsmark (red.) <a href="https://www.pax.no/naboer-i-frykt-og-forventning.5682447-331604.html">Pax forlag</a>. 2015. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:"pt serif", serif;background-color:#ffffff;"> 9788253037509</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:"pt serif", serif;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Holtsmark%20-%20Naboer%20i%20frykt%20og%20forventing.jpg" alt="" style="width:155px;height:212px;" /></span></span></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Hvordan har relasjonene mellom Norge og Russland endret seg de siste 200 årene? Hvilke forestillinger har vi om hverandre? Hvordan har bildene og realitetene spilt sammen og påvirket hverandre? <span style="color:#333333;font-family:"pt serif", serif;background-color:#ffffff;">Gjennom det dramatiske hundreåret utviklet det norsk-russiske forholdet seg innenfor stramme rammebetingelser. Med Oktoberrevolusjonen og framveksten av sovjetkommunismen ble hevdvunne kontaktflater avbrutt. Kampen mot den felles fiende under andre verdenskrig ble avløst av ideologisk og storpolitisk konfrontasjon. Det var liten plass for folkelig kontakt utenfor sovjetiske og norske myndigheters synsfelt. Først med utviklingen av det nye Russland fra 1991 ble det igjen skapt grunnlag for et rikere norsk-russisk samkvem.</span></span><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Norge og Russland: Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene​ <br></h2><p>Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.). <a href="https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/norge-og-russland-uf.html">Universitetsforlaget</a>, 2015​​​​. ISBN: <span style="color:#222222;font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">9788215024745</span><br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/norge_russland.jpg" alt="" style="width:155px;height:222px;" /><br></span></span></p><p>Fremveksten av et mer selvbevisst Russland - med tydeligere stormaktsambisjoner og et mer potent forsvar - har aktualisert sikkerhetsutfordringene i nord. Dette påvirker også det norske handlingsrommet, politisk og militært. Denne antologien analyserer de nye forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Med ulike innfallsvinkler diskuteres hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ressurser norske myndigheter kan spille på, og hvilke utfordringer politikere og militære møter når potensielle kriser i nord må løses.​ ​<br><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​Pedagogikk for det uforutsette​ </h2><p>Glenn Egil Torgersen, (red.). <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Pedagogikk-for-det-uforutsette/I9788245017687">Fagbokforlaget</a>, 2015. ISBN: <span style="color:#333333;font-family:lato, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">9788245017687</span><br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/ped_for_det_uforutsette.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /><br></span></span></p><p>Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? Pedagogikk for det uforutsette introduserer ny pedagogisk tenkning for å møte uforutsette hendelser. Et av formålene er å unngå eller redusere virkningene av alvorlige hendelser som inntreffer overraskende. I andre sammenhenger, som i undervisning, kan uforutsette hendelser utnyttes til læring og åpne for produktive øyeblikk. For å oppnå dette utfordrer forfatterne tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. ​<br></p><p><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Security, Strategy and Military Change in the 21st Century: ross-Regional Perspectives<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Jo Inge Bekkevold, Ian Bowers and Michael Raska (eds.) <a href="https://www.routledge.com/Security-Strategy-and-Military-Change-in-the-21st-Century-Cross-Regional/Bekkevold-Bowers-Raska/p/book/9781138832657">Routeledge. </a>2015. ISBN: 9781138832657<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bekkevold,%20Bowers,%20Raska%20-%20Security,%20Strategy%20and%20Military%20Change%20in%20the%2021st%20Century.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">The volume covers a wide range of case studies, including the transformation of China’s military in the 21st century, the internal and external challenges facing India, Russia’s military modernization program and the USA’s reassessment of its strategic interests. In doing so, the book provides the reader with the opportunity to conceptualize how strategic thinking, military reform, operational adaptation and technological integration have interacted with the challenges outlined above. With contributions by leading scholars and practitioners from Europe and Asia, this book provides a valuable contribution to the understanding of strategic and operational thinking and adjustment across the world.</span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;"><br></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">The US NATO Debate: From Libya to Ukraine<br></h2><p>Magnus Petersson. <a href="https://www.bloomsbury.com/us/the-us-nato-debate-9781628924510">Bloomsbury. </a>2015. ISBN: <span style="color:#2a2a2a;font-family:sans-serif;font-size:12px;">9781628924510</span></p><p><span style="color:#2a2a2a;font-family:sans-serif;font-size:12px;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Petersson%20-%20The%20US%20NATO%20Debate.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /></span></span></span></p><p><span style="color:#2a2a2a;font-family:sans-serif;font-size:12px;"><span style="color:#000000;font-family:sans-serif;font-size:12px;">Since the Libya War in 2011 it has been widely suggested that NATO's role in US security policy has diminished, because Washington gives Europe less and Asia more strategic priority (a tendency that is reinforced by budget restraints), and because the US is no longer interested in always leading NATO activities that mainly concern European conditions. </span><span style="color:#000000;font-family:sans-serif;font-size:12px;">Several experts have suggested that the US expect that the European security challenges primarily should be handled by NATO's European allies in a new transatlantic burden sharing model, and that the US role should principally be Article V-focused. This book investigates to what extent these claims are valid, and what consequences they may have for European and international security.</span></span></p>
Bøker utgitt i 2014Bøker utgitt i 2014<span><span class="image-with-caption"></span></span><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">A GAME OF CHESS AND A BATTLE OF WITS: INDIA’S FORWARD POLICY UNDER NEHRU (1961-1962)</h2><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Johan Løøv. <a href="https://www.bloomsbury.com/in/a-game-of-chess-and-a-battle-of-wits-9789384052027" style="text-decoration-line:underline;">Bloomsbury</a>. 2014. ISBN: 9789384052027<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Løøv%20-%20A%20game%20of%20chess%20and%20a%20battle%20of%20wits.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">The Sino-Indian border conflict appeared to be a marginal third world phenomenon of modest scale – in other words: an event of minor international significance. Half a century later, the history of the border conflict is quite contrary and increasing in importance. In different ways, India and China have taken decisive steps on what promises to be the long way back to their historical weight as major powers.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​</h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">COMMON OR DIVIDED SECURITY? GERMAN AND NORWEGIAN PERSPECTIVES ON EURO-ATLANTIC SECURITY<br></h2><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Robin Allers, Carlo Masala and Rolf Tamnes (Eds.) <a href="https://www.peterlang.com/view/title/16579" style="text-decoration-line:underline;">Peter Lang</a>.2014. ISBN: <span aria-hidden="true"></span>978-3-653-99383-7<span aria-hidden="true"></span><br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Allers,%20Masala%20and%20Tamnes%20-%20Common%20or%20divided%20Security.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span><br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">The European nations and their American Allies will have to rethink how to design common security. Failure to animate the European Union (EU) and to reinvigorate the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) as efficient tools for peace and security might lead the West back to the spectre of divided security, to fragmentation and renationalisation.</span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">EUROPEISK POLITISK HISTORIE 1750-1950<br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Rolf Hobson. <a href="https://www.cappelendamm.no/_europeisk-politisk-historie-rolf-hobson-9788202243166" style="text-decoration-line:underline;">Cappelen Damm Akademisk</a>. 2014. ISBN: 9788202243166<br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Hobson%20-%20Europeisk%20politisk%20historie.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">Hvordan har demokratisering, liberalisering og nasjonalisme formet de politiske regimene som oppsto i Europa etter 1750? </span>På 1700-tallet fantes det en rekke forskjellige politiske regimer i Europa, blant annet eneveldet, adelsrepublikker, autokrati, konstitusjonelt monarki og føderative ordninger. Oppløsningen av standssamfunnets rettslige ulikhet var uttrykk for en liberalisering, som sammen med demokratiseringen og nasjonalismen skapte nye former for legitimitet og nytegnet europakartet. Etter den franske revolusjonen oppsto politiske regimer som påberopte seg demokratisk legitimitet, men nye former for despoti oppsto under revolusjonskrigene. Utover på 1800-tallet ble imidlertid det konstitusjonelle monarkiet, med et voksende demokratisk innslag, den dominerende regimeformen. Samtidig utfordret nasjonalstaten de multinasjonale rikene, og de europeiske statene eksporterte en form for opplyst enevelde til sine oversjøiske kolonier. Nasjonalismen skjerpet konkurransen innenfor statssystemet mot slutten av århundret, noe som bidro til utbruddet av første verdenskrig. De krigførende statene mobiliserte ressurser i et hittil ukjent omfang og skapte forutsetningene for nye totalitære bevegelser og regimer. Den første ettpartistaten oppsto i Sovjetunionen etter en ødeleggende borgerkrig. Mellomkrigstiden ble preget av polarisering mellom uforenlige regimer etter hvert som det parlamentariske demokratiet ble skjøvet til side i en rekke stater, til fordel for autoritære og fascistiske regimer. De ideologiske motsetningene formet i stor grad andre verdenskrig, da det nazistiske Tyskland forsøkte å etablere et raseimperium i Europa.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">FORSVARSDEPARTEMENTETS HISTORIE: FRA ENEVELDE TIL FOLKESTYRE 1814-1940<br></h2><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Tom Kristiansen. <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Forsvarsdepartementets-historie-1/I9788245017229" style="text-decoration-line:underline;">Fagbokforlaget</a>. 2014. ISBN: <span aria-hidden="true"></span>9788245017229<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Kristiansen%20-%20Forsvarsdepartementets%20historie.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="font-size: 11px; font-family: 'Calibri'; color: #282828;">Gjennom århundrene hadde hæren og marinen hatt en stor grad av autonomi, en stilling som ble utfordret etter opprettelsen av Stortinget. Hovedkonfliktlinjen i norsk forsvarshistorie etter 1814 gir dermed seg selv: I hvilken grad skulle etaten styres og kontrolleres av Stortinget, og hvor mye makt skulle fortsatt ligge i hendene på de gamle makthaverne: kongen, offiserene og embetsverket? </span>Med dannelsen av et departement som var transparent og politisk-konstitusjonelt ansvarlig, kunne Stortinget få kontroll med og styre militæretaten. Historien om opprettelsen av Forsvarsdepartementet fortelles mot et bakteppe av den internasjonale politiske og militære utviklingen, unionsstriden, innenrikspolitikken og forfatningskampene i Norge.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">FØRSTE VERDENSKRIG: OPERASJONER, MYTER OG INNFLYTELSE<br></h2><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Harald Høiback og Palle Ydstebø (red.). <a href="https://www.abstrakt.no/filosofi-og-humaniora/forste-verdenskrig-detail" style="text-decoration-line:underline;">Abstrakt forlag</a>, 2014. ISBN: <span aria-hidden="true"></span>978-82-7935-360-7<span aria-hidden="true"></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/1.vkrig.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /><br></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;">Første verdenskrig var banebrytende i mange sammenhenger, også militært. Faktorer som har preget krigføringen siden, som luftmakt, moderne landkrig, ubåtkrigføring, propaganda og gasskrigføring, ble for alvor introdusert under denne krigen. Denne boka belyser viktige hendelser og sentrale utviklingstrekk under første verdenskrig, og trekker tråder fram til vår egen tid. </span><a href="http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/FHS:default_scope:BIBSYS_ILS143271385" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">Finn boken i biblioteket​​​</a><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">GENDER I FORSVARET: FRA TEORI TIL PRAKSIS </h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;color:#333333;font-weight:bold;text-transform:uppercase;"></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Anita Schjølset, (red.). </span><a href="https://www.abstrakt.no/sosiologi-statsvitenskap-og-politikk/gender-i-forsvaret-fra-teori-til-praksis-detail" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Abstrakt forlag</a><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">, 2014. ISBN: </span><span aria-hidden="true" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">978-82-7935-349-2</span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Gender_forsvaret.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Mange tror at gender bare dreier seg om kvinner og likestilling. Gender er imidlertid like mye et kjønnsperspektiv: Mens kjønn dreier seg om biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, handler gender om de tillærte verdiene vi legger i disse forskjellene, vårt sosiale kjønn. <em>Gender i Forsvaret: Fra teori til praksis</em> gir en bred introduksjon til hva gender er, hvilken nytteverdi militære aktører kan ha av å bruke genderperspektiv, og hvordan det kan implementeres i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. De strategiske føringene som baserer seg på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet er sterke. Forsvaret trenger en tydelig linje som viser hvordan genderperspektiv og genderanalyse kan brukes for å håndtere konflikter i dag, uavhengig av hvor konflikter utkjempes. Boken har derfor utarbeidet tydelige føringer for operasjonsplanlegging, stabsarbeid og utdanning av oppsettende styrker.<br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Geopolitics and Security in the Arctic: Regional dynamics in a global world<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Rolf Tamnes and Kristine Offerdal. <a href="https://www.routledge.com/Geopolitics-and-Security-in-the-Arctic-Regional-dynamics-in-a-global-world/Tamnes-Offerdal/p/book/9780415734455">Routeledge</a>. 2014. ISBN: 9780415734455<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Tamnes%20and%20Offerdal%20-%20Geopolitics%20and%20Security%20in%20the%20Arctic.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">The key aim of the work is to identify the conditions for cooperation, stability and peace in the Arctic and to reach beyond simple description and expectation in order to explore in depth some of the main factors that will determine the future of international relations in the region. Furthermore, it addresses key topics such as the geopolitical significance of the Arctic and the importance of oil and gas resources in the Arctic. The book also investigates what the main characteristics of governance in the Arctic are, and how institutions and regimes can promote stability and security in the region. The volume maintains two layers of focus. The first relates to the dynamics within the Arctic and the second to developments outside the region, highlighting that we cannot understand the Arctic in isolation from global developments such as energy markets, security conflicts and NATO-Russian antagonism.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">India's Grand Strategy: History, theory, Cases<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Kanti Najpai, Saira Basit and V. Krishnappa. <a href="https://www.routledge.com/Indias-Grand-Strategy-History-Theory-Cases/Bajpai-Basit-Krishnappa/p/book/9780415739658">Routeledge India</a>. 2014. ISBN: 9780415739658<br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Bajpai,%20Basit,%20Krishnappa%20-%20India%27s%20Grand%20Strategy.jpg" alt="" style="width:155px;height:236px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">As India prepares to take its place in shaping the course of an ‘Asian century’, there are increasing debates about its ‘grand strategy’ and its role in a future world order. This timely and topical book presents a range of historical and contemporary interpretations and case studies on the theme. Drawing upon rich and diverse narratives that have informed India’s strategic discourse, security and foreign policy, it charts a new agenda for strategic thinking on postcolonial India from a non-Western perspective. Comprehensive and insightful, the work will prove indispensable to those in defence and strategic studies, foreign policy, political science, and modern Indian history. It will also interest policy-makers, think-tanks and diplomats.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">K<span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;">rigskunstens historie: fra 1500 til i dag </span></h2><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;">Harald Høiback. <a href="https://www.cappelendamm.no/_krigskunstens-historie-harald-hoiback-9788202447076">Cappelen Damm</a>, 2014. ISBN: 9788202447076</span></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/krigsskunsten.jpg" alt="" style="width:155px;height:218px;" /><br></span></span></span></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;">Krigskunstens historie beskriver hvordan krigføring har utviklet seg fra kruttet tas i bruk på midten av 1400-tallet, fram til de høyteknologiske krigene i vår egen tid. I løpet av disse århundrene har prinsippene for krigføring, og finansiering av krig og militær tenkning endret seg radikalt. Samtidig viser forfatteren hvordan teknologi, politikk og samfunnsliv har preget måten krig er blitt ført på, og ikke minst hvordan mennesker til ulike tider har tenkt og følt om krig.</span>​<br></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​</span></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​​Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk </h2><p class="forsvaretElement-p">Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten Rønnfeldt (red.) <a href="https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/norge-i-internasjonale-operasjoner-uf.html">Universitetsforlaget</a>, 2014. ISBN: 9788215022871</p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/norge_intops.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Etter den kalde krigen har norsk maktbruk og norske styrker endret karakter. Fra å være passive fredsbevarere, har norske soldater deltatt aktivt i kriger og konflikter utover 2000-tallet. Denne boken forsøker å svare på hva som kan forklare denne endringen i norsk militær maktbruk de siste 20 årene. Hvordan har dette endret det norske forsvaret? Hvilke lærdommer har vi gjort oss, og hvordan påvirker engasjementet internasjonalt vårt hjemlige forsvar?<br><br></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">The Future of NATO: Regional Defense and Global Security<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Andrew A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds.) <a href="https://www.press.umich.edu/7696997/future_of_nato">University of Michigan Press. </a>2014. ISBN: 978-0-472-07240-8</p><p><span style="color:#000000;font-family:"trebuchet ms", helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"></span><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Michta%20and%20Hilde%20-%20The%20future%20of%20NATO.jpg" alt="" style="width:155px;height:232px;" /><br></span></span></p><p><span style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-family:"trebuchet ms", helvetica, sans-serif;font-size:12px;">The conclusion of International Security Assistance Force (ISAF) operations in Afghanistan in 2014 closes an important chapter in the history of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). In this volume, European and US experts examine a range of perennial issues facing the Alliance, including relations with Russia, NATO’s institutional organization and command structure, and the role of the United States in the Alliance, in order to show how these issues shape today’s most pressing debate—the debate over the balance between NATO’s engagement in security operations globally and traditional defense within the North-Atlantic region. The volume’s contributors propose that NATO can indeed find a viable balance between competing, but not inherently incompatible, strategic visions.</span><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">US Missile Defense Strategy: Engaging the Debate<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Michael Mayer. <a href="https://www.rienner.com/title/US_Missile_Defense_Strategy_Engaging_the_Debate">Lynne Rienner Publishers</a>. 2014. ISBN: 978-1-62637-150-7<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Mayer%20-%20US%20Missile%20Defence%20Strategy.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#494949;font-family:"trebuchet ms", tahoma, verdana, arial, sans;font-size:13.376px;background-color:#ffffff;">Why has the United States continued to develop ballistic missile defenses in an era of irregular warfare and asymmetric terrorist threats? How does missile defense contribute to US global strategy? Can the BMD system achieve the goals that lay behind its creation? Michael Mayer addresses these questions in his balanced approach to the contentious debate over the strategic value of missile defense. </span><span style="color:#494949;font-family:"trebuchet ms", tahoma, verdana, arial, sans;font-size:13.376px;background-color:#ffffff;">Mayer surveys the grand strategies of the Clinton, Bush, and Obama administrations, methodically comparing them with each president's missile defense policies. He also demystifies the fundamentals of the BMD system. Seeking to change the terms of the debate, he cogently challenges much of the conventional wisdom touted by both supporters and detractors of ballistic missile defense.</span><br></p><span><span class="image-with-caption"></span></span><p><span><span class="image-with-caption"></span></span></p>
Bøker utgitt i 2013Bøker utgitt i 2013 <h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Krig og fred i det lange 20.århundre<br></h2><p>Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes  og Hanne Hagtvedt Vik (red.) <a href="https://www.cappelendamm.no/_krig-og-fred-i-det-lange-20-arhundre-9788202431914">Cappelen Damm</a>. 2013. ISBN: 9788202431914<br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Waage,%20Tamnes,%20Vik%20-%20Krig%20og%20fred%20i%20det%20lange%2020.%20århundre.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to verdenskriger som tragiske utfall. Etter siste verdenskrig vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene i verdenspolitikken. Krig og konflikt ble samtidig ledsaget av mangeartede bestrebelser på å skape fred. Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt. Parallelt med dette skjøt globaliseringen fart, og fra 2001 ble «krigen mot terror» et sentralt spørsmål i internasjonal politikk. Samtidig vokste det fram nye, regionale stormakter på den internasjonale arenaen, med Kina i første rekke. De pågående, globale maktforskyvningene understreker at Europas hegemoni i maktpolitikken definitivt er over. De markerer samtidig slutten på det som i denne boka betegnes som «det lange 20. århundre», fra 1870 til i dag. <span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:roboto, "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;">Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i dette «lange århundre»? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land? </span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Mechanistic Realism and US Foreign Policy: A New Framework for Analysis<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Johannes Gullestad Rø. <a href="https://www.routledge.com/Mechanistic-Realism-and-US-Foreign-Policy-A-New-Framework-for-Analysis/Ro/p/book/9780415635394">Routeledge</a>. 2013. ISBN: 9780415635394<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Rø%20-%20Mechanistic%20Realism%20andUS%20Foreign%20Policy.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /><br></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">The explanatory power of Mechanistic Realism is demonstrated through a meticulous analysis of what transpired inside the George W. Bush administration, as its members forged a response to the 2001 terrorist attacks. Through the exploration of individual-level data, Mechanistic Realism provides a more comprehensive analysis of the US response. The book concludes that international relations (IR) scholars would benefit analytically by assembling the most pertinent mechanisms into an explanatory toolbox rather than developing and applying grand theories. Mechanistic Realism is a first step in this direction.</span><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">MELLOM FRED OG KRIG: NORSK MILITÆR KRISEHÅNDTERING <br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Tormod Heier og Anders Kjølberg, (red.). <a href="https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/nasjonal-krisehandtering-uf.html" style="text-decoration-line:underline;">Universitetsforlaget</a>, 2013. ISBN: <span style="font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;color:#222222;background-color:#ffffff;">9788215021478</span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/mellom_fred_og_krig.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /><br></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Militære styrker er et av statens viktigste, men også mest risikable virkemidler i sikkerhetspolitiske kriser. Slike kriser er ofte svært komplekse med både sivile og militære utfordringer og ansvarsforhold. Boken <em style="font-size:1rem;">Mellom fred og krig – Norsk militær krisehåndtering </em>tar for seg Forsvarets rolle i krisehåndtering. Den ser på kryssende sektor og profesjonsinteresser og spenningsfeltet mellom fred og krig i nasjonal krisehåndtering.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><p><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Nato's european allies: Military Capability and Political Will<br></h2><p>Janne Haaland Matlary and Magnus Petersson. <a href="https://www.palgrave.com/br/book/9781137034991">Palgrave macmillan</a>. 2013: ISBN: <span style="color:#666666;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">978-1-137-03499-1</span><br></p><p><span style="color:#666666;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Matlary%20and%20Petersson%20-%20NATO%27s%20European%20Allies.jpg" alt="" style="width:155px;height:239px;" /></span></span><br></span></p><p><span style="color:#666666;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#555555;font-family:verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">The question of burden sharing has always been important in NATO with an acute relevance today as the US will cut its defence budget over a ten-year period and is no longer automatically willing to lead military operations. This volume considers Europe's role in political force for the future exploring eight European case studies.</span><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">norsk MANUAL I KRIGENS FOLKERETT </h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Camilla Guldahl Cooper og Lars Morten Bjørkholt.​ <a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=26d95951-5c70-434a-a67a-bd729d09df89">Forsvaret</a>, 2013</span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Manual_krig.jpg" alt="" style="width:155px;height:223px;" /><br></span></span><br></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"></span>Manual i krigens folkerett er en praktisk veiledning for militære styrker til bruk ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner på taktisk og operasjonelt nivå. Boken er pedagogisk lagt opp gjennom å samle de mest aktuelle reglene i krigens folkerett og forklare hva disse innebærer. </span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Security and Profit in China’s Energy Policy: Hedging Against Risk<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Øystein Tunsjø. <a href="https://cup.columbia.edu/book/security-and-profit-in-chinas-energy-policy/9780231165082">Columbia University Press</a>. 2013. ISBN: 9780231165082</p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Tunsjø%20-%20Security%20and%20profit%20in%20China%27s%20Energy%20policy.jpg" alt="" style="width:155px;height:233px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">Though it cannot be "secured," China's energy security can be "insured" by marrying government concern with commercial initiatives. This book comprehensively analyzes China's domestic, global, maritime, and continental petroleum strategies and policies, establishing a new theoretical framework that captures the interrelationship between security and profit. Arguing that hedging is central to China's energy-security policy, this volume links government concerns about security of supply to energy companies' search for profits, and by drawing important distinctions between threats and risks, peacetime and wartime contingencies, and pipeline and seaborne energy-supply routes, the study shifts scholarly focus away from securing and toward insuring an adequate oil supply and from controlling toward managing any disruptions to the sea lines of communication. The book is the most detailed and accurate look to date at how China has hedged its energy bets and how its behavior fits a hedging pattern.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Soldier Repatriation: Popular and Political Responses<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Kåre Dahl Martinsen. <a href="https://www.routledge.com/Soldier-Repatriation-Popular-and-Political-Responses/Martinsen/p/book/9781138279353">Routledge</a>. 2013. ISBN: 9781472416490<br></p><p class="forsvaretElement-p"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Martinsen%20-%20Soldier%20Repatriation.jpg" alt="" style="width:155px;height:235px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:"helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:#ffffff;">Soldier repatriation from Afghanistan has impacted debate about the war. This study highlights this impact with particular focus on Britain, Denmark and Germany. All three countries deployed soldiers soon after the 9/11 attacks, yet their role in Afghanistan and the casualty rates suffered, have been vastly different. This book looks at how their casualties influenced the framing of the war by analysing the political discourse about the casualties, how the media covered the repatriation and the burials, and how the dead were officially recognised and commemorated. Explaining how bodies count is not done exclusively by focusing on the political leadership and the media in the three countries, the response from the men and women in Afghanistan to the official framing of the war is given particular weight. Martinsen contributes to our understanding of European strategic culture by showing how countries respond to the same security challenges.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan</h2><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;"></span>Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary (red.). <a href="https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/strategisk-effekt-uf.html" style="font-size:1rem;">Universitetsforlaget</a>, 2013. ISBN: 9788215021317</p><p class="forsvaretElement-p"></p><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/strategisk_sukse.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span>Norsk militærmakt har i løpet av 2000-tallet blitt et etterspurt maktinstrument i internasjonal politikk. Denne boken spør hvilke strategisk tenkning som lå til grunn for norsk deltakelse i operasjonene i Libya og Afghanistan.  Er norske myndigheter bevisste på hva de ønsker å oppnå og hva det krever når de tar i bruk militære styrker utenlands?  Var deltakelsen i Libya og Afghanistan en <em>strategisk suksess?</em></span></span></p><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><em><br></em></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><span lang="EN-US">​​<br>Understanding Military Doctrine: A Multidiciplinary Approach</span><span lang="EN-US"> </span></h2><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span lang="EN-US" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Harald Høiback. </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><a href="https://www.taylorfrancis.com/books/9781136760242">Taylor & Francis</a>, 2013. ISBN: <span style="color:#000000;font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">9781136760242</span></span></span></p><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/understanding-military-doctrine.jpg" alt="" style="width:155px;height:230px;" /></span></span>Militære doktriner handler om hvordan militære styrker mener at de selv bør tenke og handle for å vinne krigen. Boken<em> </em>forsøker å gjøre det tittelen tilsier: Å hjelpe leseren til å forstå hva militære doktriner er, hvilke styrker og svakheter de har, og hvordan de best kan brukes. Forfatteren bruker historie, filosofi og statsvitenskap til å gi et bilde av hvordan militære doktriner kan brukes som et redskap til kommando, endring og utdanning i militære organisasjoner.</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><br></span></p><p><br></p>
Bøker utgitt i 2012Bøker utgitt i 2012 <h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">CONTEMPORARY MILITARY INNOVATION. BETWEEN ANTICIPATION AND ADAPTION</span><br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">Dmitry (Dima) Adamsky and Kjell Inge Bjerga (eds.) <a href="https://www.routledge.com/Contemporary-Military-Innovation-Between-Anticipation-and-Adaption/Adamsky-Bjerga/p/book/9780415523363" style="text-decoration-line:underline;">Routledge/Cass Military Studies</a>, 2012</span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/contemporary-military-innovation.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">This book explores contemporary military innovation, with a particular focus on the balance between anticipation and adaption. The volume examines contemporary military thought and the doctrine that evolved around the thesis of a transformation in the character of war. Known as the Information-Technology Revolution in Military Affairs (IT-RMA), this innovation served as an intellectual foundation for the US defence transformation from the 1990s onwards. Since the mid-1990s, professional ideas generated within the American defence milieu have been further disseminated to military communities across the globe, with huge impact on the conduct of warfare. With chapters written by leading scholars in this field, this work sheds light on RMAs in general and the IT-RMA in the US, in particular. The authors analyse how military practice and doctrines were developed on the basis of the IT-RMA ideas, how they were disseminated, and the implications of them in several countries and conflicts around the world.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></p> <h2 class="forsvaretElement-H2">​​I<span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;">nnblikk i fellesoperasjoner: synergi gjennom felles innsats</span></h2><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">Eldar Berli (red.). <a href="https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/99797">Forsvarets stabsskoles skriftserie</a>, 2012</span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Innblikk%20i%20Fellesoperasjoner.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span>Boken skal gi leseren innsikt i de forhold som utgjør militære fellesoperasjoner. Den tar for seg de ulike komponentene land, sjø, luft- og spesialstyrker; ulike funksjoner som kommando og kontroll, etterretning, logistikk, cyberoperasjoner, strategisk kommunikasjon, operasjonelle rett m.m. En viktig del av boken omhandler ledelse, planlegging og gjennomføring av fellesoperasjoner, med vekt på stabsprosesser i et hovedkvarter.​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">ISRAELERNE. <span aria-hidden="true"></span>KAMPEN OM Å HØRE TIL<span aria-hidden="true"></span><br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span aria-hidden="true"></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">Hanne Eggen Røislien. <a href="https://www.aschehoug.no/nettbutikk/israelerne-ebok-aco.html" style="text-decoration-line:underline;">Aschehoug</a>. 2012</span><span aria-hidden="true"></span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="https://magento.aschehoug.no/media/catalog/product/9/7/9788203293658.png" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;color:#222222;">Helt siden nasjonen Israel erklærte sin selvstendighet i 1948, har landet vekket sterke følelser. Men hva med dens innbyggere? Hvor mye vet vi egentlig om dem? Om deres problemer, lengsler og drømmer? Hva kjennetegner israelsk identitet? I denne boka får du møte vanlige israelere - mennesker som forsøker å leve normale liv under unormale omstendigheter. Denne boka handler om israelerne som ikke når avisoverskriftene, men lever sine liv med, i og i skyggen av den israelsk-palestinske konflikten. </span></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><br></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">KINAS ØKONOMI<br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Jo Inge Bekkevold<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">, </span>Henning Kristoffersen. Gyldendal forlag. 2012</p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Kinas%20økonomi.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Kina er i ferd med å ta tilbake sin ledende posisjon i verdensøkonomien, og vi vil merke hvordan Kina endres i årene som kommer. Hvilken retning vil Kina velge? Hva blir konsekvensene for norsk økonomi, for norske husholdninger og bedrifter og for norsk økonomisk politikk? Norges ledende økonomer skriver her om en rekke sannsynlige endringer i den kinesiske økonomiske vekstmodellen, og om konsekvenser for Norge og verdensøkonomien.<br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">KRIGENS VITENSKAP: EN INNFØRING I MILITÆRTEORI </h2><p class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Harald Høiback og Palle Ydstebø, (red.). <a href="https://www.abstrakt.no/organisasjon-ledelse-og-okonomi/krigens-vitenskap-en-innforing-i-militaerteori-detail" style="text-decoration-line:underline;">Abstrakt forlag</a>, 2012</p><p class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/krigens_vitenskap.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /><br></span><em></em></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Krigens vitenskap tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet, og hvordan strategi og militærteori omsettes til praktisk handling. I boken analyseres moderne militærteori langs historiske linjer – på politisk, operasjonelt og taktisk nivå. Hovedtrekkene i militære operasjoner til lands, vanns og i luften, samt såkalte cyberoperasjoner og ikke-statlig krigføring beskrives.<br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><br></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;">NORDEN MELLAN STORMAKTER OCH FREDSFÖRBUND</span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">Fredrik Doeser, Magnus Petersson, Jacob Westberg (red.). <a href="https://santerus.se/norden-mellan-stormakter-och-fredsforbund-bok-65.html" style="text-decoration-line:underline;">Santérus</a>. 2012</span><br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="https://santerus.se/cache/produktbilder/norden_mellan_stormakter_och_fredsforbund_width_1200.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">I denna bok analyseras och diskuteras de långsiktiga förutsättningarna för ett fördjupat nordiskt samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken med utgångspunkt i exempel inriktade mot konkreta samarbetsprojekt som omfattat två eller flera av de nordiska länderna. De olika delstudierna sträcker sig över hela tidsperioden från Napoleonkrigens slut till 2000-talet. Detta 200-åriga perspektiv är motiverat av ambitionen att analysera hur samarbetet påverkats av olikartade internationella förhållanden i fråga om maktfördelningen mellan stormakterna samt närvaro och frånvaro av olika internationella samarbetsorganisationer.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Twenty-First Century Seapower. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"> ​Cooperation and conflict at sea</span><br></h2><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Peter Dutton, Robert Ross and Øystein Tunsjø. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span><a href="https://www.routledge.com/Twenty-First-Century-Seapower-Cooperation-and-Conflict-at-Sea/Dutton-Ross-Tunsjo/p/book/9780415698122">Routledge/Cass Series: Naval Policy and History</a> 2012</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="https://kbimages1-a.akamaihd.net/02dbb3af-f0e2-49de-b127-59e0e44cd7b5/1200/1200/False/twenty-first-century-seapower.jpg" alt="" style="width:155px;height:229px;" /></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p">This book offers an assessment of the naval policies of emerging naval powers, and the implications for maritime security relations and the global maritime order. Since the end of the Cold War, China, Japan, India and Russia have begun to challenge the status quo with the acquisition of advanced naval capabilities. The emergence of rising naval powers is a cause for concern, as the potential for great power instability is exacerbated by the multiple maritime territorial disputes among new and established naval powers. This work explores the underlying sources of maritime ambition through an analysis of various historical cases of naval expansionism. It analyses both the sources and dynamics of international naval competition, and looks at the ways in which maritime stability and the widespread benefits of international commerce and maritime resource extraction can be sustained through the twenty-first century.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">VÅRE HEMMELIGE SOLDATER<br></h2><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Tor Jørgen Melien. <a href="https://spartacus.no/boker/vare-hemmelige-soldater-212" style="text-decoration-line:underline;">Spartacus forlag</a>. 2012<br></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/products/vare-hemmelige-soldater.jpg" alt="" style="width:155px;display:block;margin:5px;" /><br></span></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det norske forsvarets spesialstyrker har høstet internasjonal anerkjennelse for sin deltakelse i utenlandsoperasjoner etter den kalde krigen, men offentligheten vet lite om deres virksomhet. Hemmelighold er viktig for å kunne løse oppdraget, for personellets sikkerhet, samt fordi norsk «modus operandi» er utviklet i nært samarbeid med andre land. Dersom norske spesialstyrker skal ha mer åpenhet rundt sin virksomhet, vil det også kunne avsløre mye om virksomheten til tilsvarende styrker fra andre land. <span aria-hidden="true"></span>Boka gir en samlet historisk fremstilling av de norske spesialstyrkene fra 1940 til i dag, der styrkenes utvikling etter andre verdenskrig i all hovedsak er upløyd mark. <br></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#222222;font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#222222;font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#222222;font-family:"helvetica neue", helvetica, roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></span></span></span></span></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><h2 class="forsvaretElement-H2"><br></h2><p class="forsvaretElement-p"><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></span></p><p><br></p>
Bøker utgitt i 2011Bøker utgitt i 2011 <p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/militaerstrategi_paa_norsk.jpg" alt="" style="width:150px;height:225px;" />​</span></span>​Militærstrategi på norsk: en innføring </span></strong><span>(Håkan Edström og Palle Ydstebø, red.). Abstrakt forlag, 2011<br><br>Denne boken handler om grensesnittet mellom politikk og bruken av militære styrke. Forfatterne argumenterer for at det er i dette grensesnittet man finner strategien, og leseren blir gitt en innføring i militærstrategiens rolle, med vekt på norske forhold. Boken belyser særtrekk ved norsk militærstrategi i NATO og FN-operasjoner Norge har deltatt i med militære styrker.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"></span><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/nyttland_nyttforsvar.jpg" alt="" style="width:150px;height:226px;" />​<strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span class="image-with-caption" style="display:inline !important;"><span class="caption" style="display:inline !important;">​</span></span></span></strong></span></span>​Nytt landskap – nytt forsvar: norsk militærmakt, 1990 – 2010 </span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">(Tormod Heier, red.). Abstrakt forlag, 2011</span><br style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><br>Få, om noen, offentlige institusjoner har gjennomgått så store endringer på så kort tid som Forsvaret de siste tiårene. <em><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Nytt landskap: nytt forsvar</span></em> tar for seg denne endringen, fra et massemobiliseringsforsvar på slutten av den kalde krigen, til et moderne og profesjonalisert forsvar rundt 20 år etter. Boken setter fokus på hvilke sikkerhetspolitiske, økonomiske og samfunnsmessige trender som kan forklare endringen, og hvordan disse endringene har kommet til uttrykk i dagens Forsvar.</span></span></p>
Bøker utgitt i 2010 eller tidligereBøker utgitt i 2010 eller tidligere<p class="MsoNoSpacing">​<strong>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/uniformitet_mangfold_250.jpg" alt="" style="width:150px;height:226px;" /></span></span><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Uniformitet eller mangfold? </span></strong>(Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, red.). Abstrakt forlag, 2010<span>​</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span>Militære styrker bærer uniform som symbol på felles forståelse, tenkesett, referanserammer, begrepsapparat og profesjonskultur. Samtidig stiller et moderne samfunn krav om mangfold som en styrke og berikelse, også av sine militære styrker. Denne boken handler om hvordan det norske forsvaret bør </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">balansere uniformitet og mangfold?<br><br><br></span></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Krigerkultur%20i%20en%20fredsnasjon.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Krigerkultur i en fredsnasjon</strong> (Håkan Edström, Janne Haaland Matlary og Nils Terje Lunde, red.). Abstrakt forlag, 2009<br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br>Denne boken tar for</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> seg spenningen mellom et forsvar som blir stadig mer profesjonalisert og hvor direkte erfaring med krig har utviklet en krigerkultur, og et samfunn preget av et selvbilde som en fredsnasjon. Hva baseres denne kulturen på og hvilken profesjonskultur har utviklet seg? Hvilket ansvar har politikere og samfunnet for hvordan den militære profesjonen utvikler seg? Dette er noen av spørsmåleneKrigerkultur i en fredsnasjon gir leseren et innblikk i.​<br><br></span></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Jus-og-militaermakt_hd_image.jpg" alt="" style="width:150px;height:222px;" /></span></span>Jus og militærmakt </strong>(Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib). Gyldendal akademisk, 2009</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p>Dette er en innføringsbok i militær jus, og brukes som lærebok i utdanning av vernepliktige soldater i Forsvaret. Boken forutsetter ingen juridiske forkunnskaper og egner seg for alle som ønsker en generell innføring i jus og folkerett. Boken redegjør for norske og internasjonale regler for væpnede styrker i krig og fred, og tar for seg tema som suverenitetshevdelse, deltakelse i internasjonale operasjoner, forholdet mellom politi og forsvar og mellom Forsvaret og politiske myndigheter.</p><p><br></p><p><strong>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Etikk-og-militaermakt_hd_image.jpg" alt="" style="width:150px;height:222px;" /></span></span>Etikk og militærmakt </strong>(Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, red.). Gyldendal akademisk, 2009</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p>Etikk og militærmakt er en innføringsbok som brukes i den studiepoenggivende etikkopplæringen av vernepliktige soldater i Forsvaret. Den tar for seg sentrale spørsmål innen forholdet mellom etikk og militærmakt – Hvilke etiske verdier og normer avgjør bruk av militærmakt? Hva betyr det å være soldat i dagens forsvar til forskjell fra under den kalde krigen? Boken kan leses av alle som er interessert i etikk og militærmakt.​<br><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/history_air_warfare.jpg" alt="" style="width:150px;height:225px;" /></span></span>A history of air warfare</strong> (John Andreas Olsen, red.). Potomac books, 2009<br></p><p>This title clarifies air power's role in modern warfare. It explores its involvement in operations other than war and low-intensity campaigns. It affords an overall global perspective because of its internationally diverse contributors. This one-volume anthology provides a comprehensive and objective analysis of the part air power has played in military engagements over the past century.​<br>​​​​​</p><p><br></p><p><strong>​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/johnwarden.jpg" alt="" style="width:150px;height:213px;" /></span></span>John Warden and the renaissance of American air power</strong> (John Andreas Olsen). Potomac books, 2007<br></p><p>Andreas Olsen has written an insightful, compelling biography of retired U.S. Air Force colonel John A. Warden III, the brilliant but controversial air warfare theorist and architect of Operation Desert Storm’s air campaign. Warden’s radical ideas about air power’s purposes and applications, promulgated at the expense of his own career, sparked the ongoing revolution in military affairs.​</p><span><br></span>

Publisert 29. mai 2015 15:53.. Sist oppdatert 20. november 2018 15:05.