Ny bok: International Order at Sea

Internasjonale eksperter innen maritime fag undersøker hvordan den internasjonale orden på sjøen utfordres, endres og vedlikeholdes. Den ene av de to redaktørene, Jo Inge Bekkevold, arbeider ved FHS/IFS.

Boka "International Order at Sea: How it is challenged. How it is maintained",
er redigert av Jo Inge Bekkevold og Geoffery Till
Utgiver er det anerkjente forlaget Palgrave MacMillan UK.

Bidragsyterne undersøker utfordringer knyttet til den internasjonale orden på sjøen i Stillehavet, Indiahav-regionen, Atlanterhavet og arktiske farvann.

Boka kan nå lånes fra biblioteket ved FHS.

For mer detaljer om boka og bidragsyterne, se her.

Om forfatterne

Jo Inge Bekkevold leder Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier.

Geoffrey Till er  professor i maritime studier ved the Defence Studies Department ved King's College i London. Han er også direktør for Corbett Centre for Maritime Policy Studies.

Publisert 12. desember 2016 10:15.. Sist oppdatert 13. desember 2016 14:18.