Kompetanseforvaltning i Forsvaret

Har Forsvaret riktige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier – eller kompetanse, til å klare seg på en moderne slagmark? Denne boka diskuterer måten det norske forsvaret forbereder seg til krig på.

Kompetanseforvaltning i Forsvaret
Tormod Heier (red.)
Fagbokforlaget, 2017
ISBN: 978-82-450-2117-2
250 s.

Kompetanseforvaltning i Forsvaret plasserer seg i forskningsfeltet «reformer i offentlig sektor». Det norske forsvaret er godt kjent med slike reformer, blant annet gjennom store omstillinger på 1990- og 2000-tallet. Sammenlignet med resten av Europa har derfor Norge en liten, men relativt god forsvarsevne. Men «god forsvarsevne» er mer enn reformer og soldater klare til kamp. Reformene gjør også at militære avdelinger blir stadig dyrere, og færre i antall. Dermed blir styrkene først og fremst kompetanseorganisasjoner, ikke kamporganisasjoner. Milliardinvesteringer i avanserte jagerfly, ubåter og stridsvogner gjør ikke Norge tryggere, med mindre mannskapene som skal betjene dem også lærer gjennom langsiktig og systematisk kompetanseforvaltning.

Hvordan anskaffer, Ivaretar og videreutvikler Forsvaret kompetanse?

I denne antologien presenterer vi ny kunnskap om hva som skaper god forsvarsevne, spesielt for små land som Norge. Ikke ved å telle opp gjenværende jagerfly og soldater, men ved å analysere Forsvarets evne til å anskaffe, ta vare på, og videreutvikle kompetanse. Hvor er det «skoen trykker» når moderne styrker også blir moderne kompetanseorganisasjoner? Hvilke krefter utløses når politiske forventninger om «kontinuerlig forbedring» og «strategisk kompetanseledelse» skal inn i operative miljøer som er innrettet for krig?

Et originalt bidrag til forskning på reformer i offentlig sektor

Kompetanseforvaltning i Forsvaret tar mange av de «mykere» sidene ved forsvarsreformene opp til diskusjon. Ved hjelp av 15 professorer, førsteamanuensiser, forskere og offiserer, settes statens mest dramatiske og kontroversielle virkemiddel inn i en bredere tverrfaglig ramme. Boken er et originalt bidrag til forskningsfronten på «reformer i offentlig sektor».

Personell & kompetanse - et strategisk forskningsprosjekt

De ulike kapitlene er resultatet av et strategisk forskningsprosjekt ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole – Personell & Kompetanse – som er finansiert av Forsvarsdepartementet i perioden 2015–2019.

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren, forsker ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole, og programleder på forskningsprosjektet Personell & Kompetanse.

Øvrige bidragsytere

 • Ole Boe, førsteamanuensis, Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole
 • Cato Christensen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Tom Christensen, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Tone Danielsen, sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Therese Dille, visedekan, gskolen i Sørøst-Norge
 • Jørgen Weidemann Eriksen, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole
 • Cathrine Filstad, professor, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI
 • Pål Kristian Fredriksen, kaptein i Luftforsvaret, hovedlærer Luftkrigsskolen
 • Christian Moldjord, førsteamanuensis, Luftkrigsskolen
 • Per M. Norheim-Martinsen, førsteamanuensis, Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole
 • Nina Rones, seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Truls Røkke, major i Luftforsvaret, hovedlærer Luftkrigsskolen
 • Glenn-Egil Torgersen, professor, Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole

Publisert 21. juni 2017 00:00.. Sist oppdatert 13. oktober 2017 14:04.