Norske kampfly i krig - bombing på klare betingelser?

Militære studier 3-4 er et dobbeltnummer som tar for seg hvordan ulike regjeringer etter den kalde krigen har brukt norske jagerfly i utlandet. Studien er den første i sitt slag i Norge.

​Hovedfunnet er ikke overraskende. Fra Kosovokrigen i 1999 til operasjonene i Afghanistan og Libya går det en rød tråd – de politiske og militære rammene for hvordan krigen føres, blir stadig videre.

Norges offensive holdning faller sammen med økende allianseavhengighet på
hjemmebane. Etter hvert som den nasjonale forsvarsevnen forvitrer, reduseres
også det norske handlingsrommet. Økt avhengighet av andre lands styrker hjemme
gjør det vanskelig å fremme selvstendige synspunkter om krigens gang ute. Da
er det kanskje ikke så rart at nasjonale begrensninger – på militærspråket kjent
som caveats – blir stadig mer upopulært. Norske jagerfly er, sammen med våre
spesialstyrker, blitt en etterspurt vare som forventes å gjøre sin del av jobben – i
et sikkerhetsfellesskap som for tiden knaker i sammenføyningene.

Om forfatteren

Gabriel Husby er utdannet statsviter med en mastergrad fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Han har også studert ved
Luftkrigsskolen. Husby har tjenestegjort ved flere avdelinger i Hæren, Brigade
Nord, og har internasjonal tjenesteerfaring fra Afghanistan.

Publisert 25. mai 2016 09:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:15.