Har vi lært noe av vårt engasjement i Afghanistan?

I tråd med Forsvarets slagord skulle man tro at dess viktigere noe var, dess bedre ble man til å akkumulere kunnskap. Årets siste utgave av Militære studier spør om dette stemmer.

Mange mener det er lite å lære av vårt engasjement i Afghanistan. Når læring ikke er institusjonalisert, men opp til den enkelte, blir det vanskelig å lære, eller forkaste lærdom som irrelevant. Det hjelper ikke hvor mange soldater og hvor dyrt utstyr vi har, dersom vi ikke vet hvordan dette brukes effektivt. Vi er avhengige av en lærende organisasjon, som evner å omsette læringen ut over enkeltmannsferdigheter.

Å dømme ut fra årets siste utgave av Militære studier, ser det ut til at vi har sviktet, også når det gjaldt som mest.

Forfatteren

Inga Nesheim er statsviter fra UiO med fordypning i internasjonal politikk, spesielt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Nesheim skrev sin masteroppgave som del av prosjektet Kunnskapsbank Afghanistan ved Forsvarets høgskole.

Hun har jobbet som vitenskapelig assistent for Afghanistanutvalget og ved UDs operative senter. Nesheim har studert utenrikspolitikk ved American University i Washington, D.C. og vært praktikant ved Norges ambassade samme sted. Fra 2017 arbeider hun i Justis- og beredskapsdepartementet.

Last ned og les Militære studier nr. 6 .

Les andre utgaver av Militære studier.


Publisert 7. desember 2016 15:07.. Sist oppdatert 7. desember 2016 15:07.