Militære studier

Militære studier er en militærfaglig tidsskriftserie innenfor Forsvarets stabsskoles ulike fagområder.
Militære studier belyser interessante og aktuelle tema knyttet til militær virksomhet. Serien skal være et forum der militærteori møter operasjonell virksomhet.
Ansvarlig redaktør er orlogskaptein Thomas Slensvik.

Ansvarlig redaktør fram til og med nr 3-4 2016 var oberstløytnant Tormod Heier.

Last ned og les alle numre av Militære stud​ier i FHS Brage​
Publisert 5. september 2016 12:57.. Sist oppdatert 22. september 2016 08:24.