Når dronene våkner

Hva om dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men selv fatter beslutninger over liv og død? En ny bok tar for seg autonome våpensystemer og robotisering av krig.

​Tittel: Når dronene våkner. Autonome våpensystemer og robotisering av krig.
Redaktører: Tor Arne Berntsen, Sigrid​ Redse Johansen og Gjert Lage Dyndal, alle ansatt ved FHS.
Forlag: Cappelen Damm

De senere årene har det vært stor debatt om bruk av ubemannede droner som kan fjernstyres fra den andre siden av jordkloden. Forfatterne i boka Når dronene våkner tar debatten et skritt videre. Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette?

Hør sak i NRK Ekko 26.04.

Les Berntsens debattinnlegg i Aftenposten 4. mai.

Dronekrig, drapsdroner og drapsroboter. Den internasjonale debatten preges av ulike perspektiver på bruk av ubemannede droner som fjernstyres fra den andre siden av jordkloden.

Hva om dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer.

Synspunktene spenner fra total aversjon og påstander om forbud, til pragmatisk optimisme om en mer human krigføring. Uansett juridiske og etiske perspektiver, så påvirker den teknologiske utviklingen hvordan krig utføres. Der enkelte frykter de-humanisering og tap av kontroll over slagmarken, ser andre med optimisme på de muligheter som teknologisk utvikling gir for økt presisjon og situasjonsforståelse.

Et felles anliggende ser ut til å være hvordan krigens lidelser kan begrenses til hva som er strengt uunngåelig. Motsetningene oppstår i synet på hva framtidens militærteknologi vil medføre; beveger vi oss kort sagt mot mer human eller mer brutal krigføring ved å erstatte mennesket med maskiner?

Publisert 4. april 2016 00:00.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.