Necesse v2 nr3Necesse v2 nr3http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse v2 nr3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12019Fagredaktør Dosent Dagfinn Andreassen gir en elefant som symboliserer redaktøransvaret til fagredaktør for neste nummer, OK Frode Mjelde. (Foto: Katrine Austgulen)
Necesse nr 3 2016Necesse nr 3 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse nr 3 multi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8396
NecesseNecessehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6607

Necesse

Nytt nummer av tidsskriftet Necesse ute

Temaet for utgaven er: Realfag og teknologi for marineoffiseren. Artiklene spenner fra matematiske beregninger av hvor mye tid man skal legge ned i forberedelser til konkurranser, via presentasjon av ingeniørfaglig introduksjonsarbeid med bla prosjekt landgangsfartøy for autonome land-droner, til styrkeberegning av framtidig undervannsfarkost (kadettoppgave).

Fagredaktør: Dosent Dagfinn Andreassen

-----------------

Under hovedoverskriften sjømilitær profesjonskompetanse er hensikten med Necesse å legge til rette for tverrfaglig debatt og refleksjon gjennom formidling av både fagfellevurderte (nivå 1) og populærvitenskapelige arbeider. Fremragende oppgaver fra Sjøkrigsskolens elever vil også bli publisert.

Hovedredaktør: KK (PhD) Roar Espevik.  

«Necesse» kommer i 4 utgivelser hvert år. Vi har en bred tilnærming innen følgende sjømilitære fagfelt: Navigasjon, teknologi, logistikk/ressursforvaltning, ledelse og sjømakt. Disse har hvert sitt nummer i løpet av året. Heftene trykkes i et begrenset opplag. Alle utgivelser blir lagt ut i Sjøkrigsskolens elektroniske arkiv. Det finner du her. Her vil du også finne kadettenes bacheloroppgaver samt masteroppgaver og doktorgrader skrevet av offiserer og ansatte ved Sjøkrigsskolen.


Publisert 22. februar 2018 00:00.. Sist oppdatert 22. februar 2018 11:15.