Necesse nr. 2, 2019 "Militær navigasjon – navigatøren i fokus"

Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst.  Denne utgaven belyser navigasjon og navigatøren.

TEMAER OG ARTIKLER I DETTE NUMMERET


Del 1 Ledelse og læring

Når ulykker blir underholdning 

av Tore Relling og Odd Sveinung Hareide 

Når det skjer en storulykke oppstår det et voldsomt informasjonsbehov i befolkningen som media jager etter å dekke. Ofte omtales ulykkene som uforståelige, skremmende og sjokkerende, og etter kun kort tid presenteres en rekke overfladiske og forenklede forklaringer til ulykken. Et stadig større sensasjonsjag og jakt på syndebukker er en trussel mot utviklingen av sikkerhetsnivå. 

Anvendelse av HFACS som undersøkelsesmetode ved ulykker og uønskete hendelser 

Av Frode Voll Mjelde, Marianne Fjeldstad og Sondre Apalvik Gombos

Undersøkelser av større alvorlige hendelser legger til grunn at ulykker ikke er noe som skjer; de forårsakes. Når en ulykke likevel inntreffer, uavhengig av direkte eller utløsende årsak, betraktes den som et symptom på ett eller flere bakenforliggende problemer. Anvendelse av et fast verktøy for kartlegging av menneskelige faktorer (HFACS) i ulykker og uønskete hendelser kan i så måte bidra til å belyse sammenhenger over tid, som grunnlag for læring og endring av adferd i organisasjonen.

Virker Crew Resource Management trening? 

Av Magne Bolstad 

Artikkelen er et utdrag fra en masteroppgave innen samme tema som ser nærmere på effekten av CRM-trening for elever ved Sjøkrigsskolen. Målsetningen har vært å undersøke om Sjøforsvarets CRM kurs fører til ønsket bruk av CRM-adferd og ferdigheter hos elever ved Sjøkrigsskolen når de utfører navigasjon i praksis om bord på skolefartøyene. 

Situation Awareness for the Maritime Navigator 

Av Odd Sveinung Hareide

Artikkelen beskriver situasjonsbevissthet sett fra Endsley`s teori, samt kritikken som er rettet mot denne teorien. De fleste navigatører har en formening om hva begrepet situasjonsbevissthet (som blir omtalt som situasjonsforståelse) omhandler, men teorien tilsier at dette avhenger av kontekst. Forfatteren presenterer en teori for å bedre forstå navigatørens situasjonsbevissthet, og hvordan denne kan benyttes for å øke sikker og effektiv navigasjon. Artikkelen er et utdrag fra forfatterens PhD arbeid. 


Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere i Politiet 

Av Hans-Eirik Thue 

Artikkelen tar utgangspunkt i konkrete hendelser ved Vest Politidistrikt. Sammen med beskrivelse av teoretisk bakgrunn for teambygging og etablering av teamfølelse vises det hvordan teori og praksis innen ledelse får positiv innvirkning på oppdragsløsning av tre samtidige hendelser. Avgjørende suksesskriterier synliggjøres ved at operasjonelt og taktisk nivå evner å etablere fokus mot et felles mål. 

Del 2 Navigasjon og utdanning

Navigasjonsutdanning før og nå 

Av Henning Sulen

«Fra 6 knop med sekstant til 60 knop med Bill Gates». Dette er slagordet Kompetansesenteret i Navigasjon etablerte for å synliggjøre revolusjonen i navigasjon med innføring av Skjold-klassen kystkorvetter. «6 knop med sekstant» viser til navigasjonen med orlogsfartøy med seil. «60 knop med Bill Gates» viser til kystkorvettenes fart opp mot 60 knop med navigering med elektronisk kart, elektronisk integrert brosystem, elektroniske navigasjonssystemer og elektroniske sensorer. 

Utvikling av navigasjon gjennom 41 år 

Av Steinar Nyhamn 

Navigasjon har Norge vært forankret i 100vis av års erfaring og utvikling. Da forfatteren startet sin utdanning i 1980 var papirkartet kjernen i faget som marinen så stolt utdannet navigatørene i. Det var ingen den gang som skulle forutse endringene som kom etter millenniumskiftet. Vi fikk en revolusjon og et paradigmeskifte som skulle skape frustrasjon, utfordringer og til og med ulykker. Hva skjedde og hvordan taklet vi egentlig dette? 

Black Palette 

Av Morten A. Sørensen og Kristian Aa. Nilse

“Svarte netter krever svarte paletter”. ECDIS nattpalett er for lys til å ivareta nattsynet, samtidig som det er vanskelig å lese informasjonen presentert. Black Palette er utviklet ved å følge prinsippene i HumanCentred Design (HCD) for å gjøre systemet mer brukervennlig gjennom fokus på menneskelige faktorer og hvordan systemet skal brukes. 

Nettbrett og militær navigasjon 

Av Odd Sveinung Hareide, Kurt Haukeberg og Kåre Schiøtz 

Det er mange fordeler med papirløs navigasjon, og en ser en stadig større utnyttelse av nettbrett til navigasjonsformål. Bruksområdet for nettbrett kan være forskjellig, og nettbrett kan dekke funksjonaliteten til «ECDIS-i-en-boks» konseptet beskrevet i SNP-500. Denne artikkelen vil sette fokus på denne bruken, informere om viktigheten av godkjente elektroniske navigasjonskart (ENC) samt et eksempel på en applikasjon som er egnet til bruk i militær navigasjon. 

Robust navigasjon i Sjøforsvaret 

Av Stein Egil Iversen og Odd Sveinung Hareide 

Fagansvar for Posisjon, Navigasjon og Tid (PNT) i Forsvaret er delegert til Sjøforsvaret, og videre til Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter (Navkomp) som har det utøvende fagansvaret. Inngående kjennskap og forståelse for teknologi og brukerbehov er essensielt for å få til et godt samspill med mennesket. Denne artikkelen vil gi leseren et lite innblikk i kompleksiteten innenfor Robust PNT. 

Teknologitrender i simulatormarkedet 

Av Martin Frotvedt, Jonas Haukenes, Sebastian Jørgensen og Eivind Sognnes

Simulatorsystemer finnes i de fleste yrker og miljøer i dagens samfunn. Enten det er i oljebransjen, i maritime miljøer, luftfart eller i helsevesenet, så finnes det simuleringer og simulatorer - i hvert fall til en viss grad. Denne artikkelen gir et inntrykk fra årets simulatorkonferanse – ITEC 2019.

Del 3 Bacheloroppgaver Operativ Marine 2019

En beskrivelse av årets bacheloroppgaver for Operativ Marine 

Siste års kadetter ved operativ marine gjennomfører emne PP3051 Bacheloroppgave hvert vårsemester, og disse oppgavene er kort beskrevet her. Bacheloroppgaven skal besvare en relevant operativ problemstilling som et ledd i målrettet FoU-arbeid ved SKSK og som både kadetten og (Sjø)Forsvaret for øvrig skal ha nytte av. 

Del 4 Gjengivelse av artikler publisert i andre tidsskrift

A «HOT» approach to incident investigation 

Av Fenna van de Merwe og Mark Fisher

Reaping the full benefits of incident investigations is a complex challenge. DNV GL integrated human, organizational and technical dimensions, also known as its “HOT” approach, to help Carnival Corporation & plc develop a more efficient investigation process with outcomes that have greater impact. 


Del 5 Fagfellevurderte artikler

A sociotechnical perspective on the future Vessel Traffic Services 

Av Giovanni Pignoni, Odd Sveinung Hareide, Sashidharan Komandur og Frode Volden

Autonomy is expected to cause significant changes to the Maritime Traffic System (MTS). The Vessel Traffic Services (VTS) is a control system in the MTS and will be affected by new interactions caused by autonomy. The paper proposes a proactive approach in discussing the future VTS. Tekst: Tore Relling, Gesa Praetorius og Odd Sveinung Hareide Trial application of pupillometry for a maritime usability study in field conditions This research evaluates the fitness, in field conditions, of an eye-tracking based method for accurate measurement of cognitive workload. This implies evaluating the fitness of this tool in changing light conditions such as in coastal navigation.

The indirect effect of experience between personality hardiness and situational awareness 

Av Bjørn Helge Johnsen, Evelyn-Rose Saus, Roar Espevik, Sverre Sanden og Olav Kjellevold Olsen 

The study investigates the relationship between personality hardiness and SA during a simulated police scenario using a mediation approach. The results showed an indirect relationship between hardiness and SA where police officers high on hardiness were interpreted as being more involved in the training, and gained more experience in perceiving and interpreting critical stimuli in operational scenarios.
 

Implementering av teamevaluering i operativ avdeling: En case studie av «Bottom-Up» organisasjonsutvikling 

Av Bjørn Helge Johnsen, Roar Espevik og Rune Villanger

Operative avdelinger er avhengig av gode teamferdigheter. Slike ferdigheter omfatter mer en taktikk og prosedyrer, og gode avdelinger har også et fokus på samhandling for effektiv oppdragsløsning. Artikkelen beskriver evaluering og utvikling av teamatferd i politiets spesialstyrke (Beredskapstroppen), basert på teorien om felles mentale modeller. Publisert 25. november 2019 08:00.. Sist oppdatert 25. november 2019 11:23.