Necesse nr. 1, 2020 "Sjømilitær utvikling i Russland og Kina. Grunnlag for bekymring?"

I denne utgaven ønsker forfatterne å gi noen svar på hvilke faktorer som påvirker Norges behov for sjømakt i fremtiden.


​Temaer og artikler i dette nummeret

Del 1 Sjømakt

Nordflåtens evne til kystnær maktprojeksjon. Implikasjoner for Bastionsforsvaret 

Av Ina Holst-Pedersen Kvam

Østavind – framveksten av den kinesiske marinen 

Av Ståle Ulriksen 

Hypersoniske missiler – hype eller trussel? 

Av Thea Larsen 

Private militære selskap – en ny russisk kapasitet å regne med også til sjøs? 

Av Åse Gilje Østensen 

Sjøkontroll: viktig og misforstått 

Av Tor Ivar Strømmen 

Hormuzsundet – korleis kan krigsskip navigere i internasjonale sund i tråd med folkereten og havretten? 

Av Ingrid Handeland 

Benchmark Advisory Testing på Sjøkrigsskolen 2019 

Av Hege Skilleås

Del 2 Ledelse og militærpsykologi

Boyd’s OODA LOOP

Av Chet Richards 

Two teams – the power of group dynamics

 Av Stein Hatlem Forsdahl & Endre Sjøvold 

Militærpsykologisk forskning i felt: En case-studie av biologiske markører under solokryssing av Antarktisk 

Av Bjørn Helge Johnsen, Rune Gjeldnes, Hans Olav Monsen Neteland, Jukian F. Thayer & Terry M. Philips

Del 3 Navigasjon

Coastal Navigation – in a digital era  

Av Odd Sveinung Hareide

Del 4 Fra Fronten

Moderne strid gjør karakterstyrke viktigere enn noen gang tidligere. Hva han vi lære av vår ferske stridserfaring? 

Av Jostein Mattingsdal

Publisert 1. april 2020 09:00.. Sist oppdatert 2. april 2020 10:38.