hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=301Korona (fra latin corona, 'krans, krone') er i astronomien det ytterste lag i atmosfæren til solen og andre stjerner. Foto: NASA/media/PubImages/Forside_Korona spesial_ingress.jpg

 

 

hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1312_koronahandteringfors/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/koronahandtering-forsvarets-hogskole/media/PubImages/Art%2014_koronahåndtering%20ved%20FHS_ingress.jpgKoronahåndtering ved Forsvarets høgskoleRegjeringen har omtalt korona-pandemien som den største krisen med de mest inngripende tiltakene iverksatt av norske myndigheter siden andre verdenskrig. Hverdagen ble endret, men kravene var de samme.hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=849
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1311_handteringkoronapand/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/handtering-koronapandemien-saniteten-sjoforsvaret/media/PubImages/Art%2013_koronahåndtering_SJØSAN_ingress.jpgHåndtering av koronapandemien. Erfaringer fra Saniteten i Sjøforsvaretav Sverre Sanden, Ulrik Hansen, Jon Helge Vasbø, Bente Langedal, Cathrine Finvåg. hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=837
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1310_undervisningmilitarn/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/undervisning-militar-navigasjon/media/PubImages/Art%2012%20Navigasjon_ingress.jpgGjennomføringen av emnet «Militær Navigasjon 2» i koronatidAv Henning Sulen hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=824
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1307_matematikksmittespre/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/matematikk-smittespredning/media/PubImages/Art%2011_Epidemimatematikk_ingress.jpgEpidemimatematikkav Harald Totlandhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=797

Necesse: spesialnummer fra Korona-fronten

I dette spesialnummeret beskriver og drøfter praktikere og akademikere hvordan de ulike sidene ved Korona-pandemien berører oss.

Her prøver vi å forstå hva som skjer, hvorfor og ikke minst få frem den viten som kan hjelpe oss alle til å mestre.

Necesse er stengt for nye bidrag og vil frem til midten av juni 2020 fortløpende publisere de som er antatt.

Hvordan pandemien påvirker våre liv

Korona-pandemien som nå rammer oss, er alvorlig og har rammet flere land svært hardt. Alvoret i situasjonen er tydelig siden norske myndigheter, for første gang siden andre verdenskrig, har iverksatt tiltak i en skala som er svært begrensende. 

Tiltakene som er innført, har endret arbeidsforholdene til svært mange. Bedrifter har midlertidig måtte legge ned sine virksomheter, mange er permitterte med negative økonomiske følger, og i flere bedrifter og offentlige etater har ansatte måtte endre hvordan de skal arbeide. 

De som har ansvaret i samfunnets kritiske funksjoner, og derfor er i nærkontakt med mange potensielle smittebærere, må konstant være oppmerksom på smittefaren. Jeg tror ikke den som sitter i kassen på din lokale matbutikk tenkte på denne muligheten i februar, og uten kunnskap kan det bli ubegrunnet frykt for mulige konsekvenser. 

Mange opplever at deres normale fritidssysler ikke lenger lar seg gjennomføre samtidig som kontakt med familie og venner er endret radikalt, og for mange til et minimum. Informasjon om pandemien er tilgjengelig på alle plattformer og til alle døgnets tider, noe som gjør det vanskelig å få en pause fra de skremmende nyhetene. 

Smittefaren og tiltakene rundt denne påvirker oss som individer, på arbeidsplassen og i fritiden. 

Faglig tilnærming til pandemien

Tematisk er det i den virkelige verden flere samfunnsområder som er i endring, f.eks. innenfor totalforsvaret, ledelse, politikk, utdanning, politi, helsevesen, justissektoren, forsvar, beredskap, samfunnssikkerhet, isolasjon, arbeidsliv, digitalisering, dugnad mm. 

Necesse har utfordret både akademikere og praktikere til å drøfte dagens virkelighet, enten det omhandler hva, hvordan eller hvorfor.  

Artikkelforfattere har stått helt fritt, så lenge teksten berører konsekvensene av Korona-pandemien, og hva som basert på sikker viten, er lurt å gjøre.

 Alle publiserte artikler

 

 

hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1282_lareavandreisolertie/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/lare-av-andre-isolert-i-ekstreme-situasjoner/media/PubImages/Art%201_ingress_opplisting_2.jpgHva kan vi lære av andre som har vært isolert under ekstreme situasjoner?De individuelle konsekvensene av Covid-19-tiltakene. Av Bjørn Helge Johnsen, Guttorm Brattebø, Andreas E. Nordstrand, Roar Espevik og Jarle Eid. hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=682
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1297_koronamoralskstresss/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/korona-moralsk-stress-skade/media/PubImages/Art_6_Smitte%20og%20moralsk%20skade_ingress.jpgMoralsk stress og moralsk skade på korona-fronten i NorgeDen pågåande korona-pandemien har snudd eit stabilt norsk arbeidsliv på hovudet i løpet av berre nokre dagar.hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=721
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1284_helseberedskapsommer/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/helseberedskap-sommerfelt-pettersen-brattebo/media/PubImages/Art%202_Helseberedskap_ingress.jpg“Bedre etter snar enn føre var” – tanker om helseberedskapHvorfor endte vi opp med en situasjon som ingen ønsket? av Jan Sommerfelt-Pettersen, Guttorm Brattebøhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=688
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1285_psykiskhelserekrutts/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/psykisk-helse-rekruttskolen-covid-19/media/PubImages/Art%203_psykisk%20helse%20rekrutt_ingress.jpgIvaretakelse av psykisk helse i rekruttskolen for norske soldater i førstegangstjeneste under Covid-19 pandemienav Jon Fauskanger Bjåstad, Sverre Sanden, Morten Wiig Bjorland, Morten Tvedt, Arnold Myrvang, Hans Bøe Jakobsen og Tore Tveitstul. hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=692
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1286_overgangenknmstatsra/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/overgangen-knm-statsraad-lehmkuhl-til-«korona-norge»/media/PubImages/Art%204_Anders%20Odden%20Pedersen_ingress.jpgOvergangen fra KNM Statsraad Lehmkuhl til «korona-Norge»av Vilde Hagen Espedalhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=699
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1287_korona.ledelseilimin/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/korona-ledelse-i-liminalsonen/media/PubImages/Art%205_Ledelse%20i%20liminalsonen_Anders%20Odd%20Pedersen_ingress.jpgKorona. Ledelse i liminalsonenav Stein Hatlem Forsdahlhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=708
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1305_johnboydconflicttheo/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/john-boyd-conflict-theory/media/PubImages/Art%209_Jon%20Boyd%20SKSK_orig.jpgWhy The Norwegian Naval Academy teaches John Boyd's conflict theoryby Tommy Krabberød, Damien O’Connell, Chester W. Richards, Endre Sjøvold, Stein Hatlem Forsdahl, Jostein Mattingsdal and Roar Espevik hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=761
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1303_koronakaranteneklost/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/koronakarantene-kloster-og-kaserne/media/PubImages/Art%207%20kloster_kaserne_ingress.jpgKoronakarantene, kloster og kaserneKjedsomhetens anatomi i pandemiens tid, av Paul Otto Brunstadhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=736
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1304_mentalkoronamestring/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/mental-koronamestring/media/PubImages/Art%208%20mental%20koronamestring_ingress.jpgMental koronamestringArtikkelen presenterer fem enkle teknikker for å mestre egne tanker. Teknikkene er hentet fra klassisk buddhistisk psykologi, med støtte i moderne stressforskning, og kan benyttes av hvem som helst i en vanlig hverdag.hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=750
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1306_digitaltteamarbeid/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/digitalt-teamarbeid/media/PubImages/Art%2010_digitalt%20samarbeid_ingress.jpgWaiting for the host to start this meeting ... – Psykologisk trygghet i digitalt teamarbeid hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=772
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1307_matematikksmittespre/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/matematikk-smittespredning/media/PubImages/Art%2011_Epidemimatematikk_ingress.jpgEpidemimatematikkav Harald Totlandhogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=797
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1310_undervisningmilitarn/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/undervisning-militar-navigasjon/media/PubImages/Art%2012%20Navigasjon_ingress.jpgGjennomføringen av emnet «Militær Navigasjon 2» i koronatidAv Henning Sulen hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=824
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1311_handteringkoronapand/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/handtering-koronapandemien-saniteten-sjoforsvaret/media/PubImages/Art%2013_koronahåndtering_SJØSAN_ingress.jpgHåndtering av koronapandemien. Erfaringer fra Saniteten i Sjøforsvaretav Sverre Sanden, Ulrik Hansen, Jon Helge Vasbø, Bente Langedal, Cathrine Finvåg. hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=837
hogskolene_1281_necessespesialnummerhogskolene_1312_koronahandteringfors/hogskolene/Forskning/Publikasjoner/Necesse/necesse-spesialnummer-korona/koronahandtering-forsvarets-hogskole/media/PubImages/Art%2014_koronahåndtering%20ved%20FHS_ingress.jpgKoronahåndtering ved Forsvarets høgskoleRegjeringen har omtalt korona-pandemien som den største krisen med de mest inngripende tiltakene iverksatt av norske myndigheter siden andre verdenskrig. Hverdagen ble endret, men kravene var de samme.hogskolene_1281_necessespesialnummerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=849