Norsk manual i krigens folkerett

Manualen er en praktisk veiledning for medlemmer av de norske militære styrker til bruk ved planlegging og gjennomføring av operasjoner i væpnet konflikt, og i undervisning.

Manualen er skrevet av Camilla Guldahl Cooper og Lars Morten Bjørkholt ved FHS/Forsvarets stabsskole, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Norges Røde Kors og Generaladvokaten har også gitt sine innspill til manualen.

Krigens folkerett er aktuelt for Forsvaret, hver eneste dag. Våre styrker blir stilt overfor vanskelige valg, under planlegging og ledelse av operasjoner og i pressede situasjoner på bakken, i lufta og til sjøs, og må ofte reagere raskt. Da er det viktig å ha reglene i ryggmargen.

Praktisk veileder
Manual i krigensfolkerett er en praktisk veileder for medlemmer av de norske militære styrker til bruk ved planlegging og gjennomføring av operasjoner i væpnet konflikt, og i undervisning. Manualen er ment å gjøre reglene i krigens folkerett mer tilgjengelige for Forsvarets personell og styrke grunnleggende holdninger og kultur knyttet til krigens folkerett på alle nivåer.

En manual for operasjonsledere og -planleggere
Hovedmålgruppa er personell som planlegger og leder operasjoner på taktisk og operasjonelt nivå. Det er tatt utgangspunkt i ulike operative problemstillinger, slik som hvem og hva som er lovlige mål, hvem og hva som er beskyttet, hvem som kan berøves friheten, og hvordan angrep skal gjennomføres.

Publisert 9. oktober 2014 09:24.. Sist oppdatert 1. august 2019 10:47.