Militære fellesoperasjoner - en innføring

Forsvarets stabsskole lanserer ny lærebok om bruk av militærmakt og militære operasjoner.

​Forsvarets primære oppgave er å planlegge, gjennomføre og lede militære fellesoperasjoner. Slike operasjoner kan spores langt tilbake i militærhistorien. I sin eldste og enkleste form kunne det dreie seg om sjøtransport for å landsette hærstyrker på fremmed territorium.

Komplekse

Dagens militære fellesoperasjoner er langt mer sammensatte og har mye større omfang. De omfatter ikke bare bruk av land-, luft- sjø- og spesialstyrker, samt cyberoperasjoner, men også koordinering av en rekke støttefunksjoner: kommando og kontroll, etterretning, logistikk, sivilt-militært samarbeid og strategisk kommunikasjon. De er komplekse å planlegge, lede og gjennomføre.

En innføring

Militære fellesoperasjoner gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha forståelse for hvis man skal lykkes. Blant temaene som drøftes er: politiske perspektiver, rettslige rammebetingelser, etikk, forholdet til media, de ulike styrkenes og støttefunksjonenes roller, ledelsesproblematikk, og hvordan operasjoner planlegges og ledes i et fellesoperativt hovedkvarter.

Boken vil være nyttig både for Forsvarets ansatte, ulike samarbeidspartnere, og andre som ønsker å forstå hva militære operasjoner i dag innebærer og hvordan de foregår.

Militære fagmiljø

Kapitlene i boken er skrevet av erfarne offiserer og sivile forskere, som har eller har hatt tilknytning til fagmiljøene på Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. Boken er redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard, begge oberstløytnanter ansatt ved Forsvarets stabsskole.

Du kan bestille boka fra forlagets hjemmesider eller bokhandelen.​

Publisert 23. februar 2016 00:00.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.