Risk-taking Attitudes and Behaviors

...among Military Personnel in Dangerous Contexts.
En kategorisert oversikt av forskning på risikorelaterte holdninger og adferd i en militær kontekst.

​(Moving soldiers 1-2015)

Hensikten med denne utgaven av Moving Soldiers – Soldaten i bevegelse - er å presentere en kategorisert oversikt av forskning på risikorelaterte holdninger og adferd i en militær kontekst.

Bibliografien er forankret i et større prosjekt ved NIH/F - "Læring under risiko" - som har til hensikt å øke kunnskapen om risiko som dimensjon i læring og dens betydning for utviklingen av militære trenings- og prestasjonskulturer.

For å gi en oversikt over tidligere forskning på dette feltet, er det i bibliografien samlet referanser (n=226) til tidsskriftartikler, bøker og kapitler i bøker, samt Ph.D- avhandlinger som omhandler soldaters opplevelser og holdninger til risiko.

Referansene er avdekket gjennom søk i akademiske databaser på tematisk relevante nøkkelord, søk i Google Scholar, samt gjennomgang av referanselister til aktuelle publikasjoner.

De 226 referansene har blitt analysert og gruppert i 12 tematiske kategorier, og er fulgt av en drøfting med tanke på betydningen for prosjektet "Læring under risiko".

Publisert 4. juni 2015 13:18.. Sist oppdatert 23. januar 2017 10:52.