Veteranprogram førstesideVeteranprogram førstesidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Veteraner_førsteside_veteranprogram.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5003

Norske veteraner og det sivile samfunnet

Prosjektet er avsluttet.

Hvordan norske veteraner og deres familier ut fra sine krigserfaringer mestrer og skaper mening i det norske samfunnet.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dette forskningsprogrammet om norske veteraner er et samarbeid på tvers mellom Forsvarets høgskoles avdelinger. Programmet er finansiert av Forsvarsdepartementet og består av tre doktorgradsprosjekt og en mastergrad. 

Prosjektene ønsker å forstå hvordan veteranene og deres familier mestrer, fortolker og skaper mening ut ifra sine erfaringer i det norske samfunnet, som ellers er preget av dyp fred. Målet er å bidra med ny kunnskap som komplimenterer eksisterende forskning, som i stor grad har fokusert på veteraners helse og levekår.  


Programmet har en kvalitativ, tverrfaglig tilnærming og kombinerer fagområdene sosiologi, psykologi og teologi. Forskerne legger også vekt på knytte seg til den internasjonale forskningen på dette feltet gjennom å delta på konferanser og samarbeide med relevante miljøer i Norge og andre land.

Forskningsområder

  • Meningsdanning - personlig vekst og mestring av stress blant veteraner
  • Det militære drap
  • Meningsdannelse blant Afghanistanveteraner og ektefelle/samboere i lys av den norske kulturelle konteksten
  • Stabsveteranen og familien

Deltakere
Bendik Baasland, (tidl. FSTS)
teologi
​militæretikk
å ta liv i kamp
Elin Gustavsen (tidl. IFS)
militærsosiologi
veteranerfaringer
militære familier
June Kvål, (tidl. Krigsskolen)
helse- og sosialpsykologi
stabsveteraner
Roger Lien, Luftkrigsskolen
militærpsykologi
personlig vekst
mestring

 Publikasjoner

 

 

Gustavsen, Elin. 2015. "The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans." International SociologyGustavsen, Elin. 2015. "The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans." International Sociology<p>​​​This article examines the construction of meaning among a group of Norwegian Afghanistan veterans. On the basis of interview data, three frameworks of interpretation are identified that were consistently used by the participating veterans to communicate the meaning of their deployment: (1) a military framework, which generated meaning from the military- and job-related aspects of their service; (2) a societal framework, which allowed them to emphasize the societal value of the endeavour; and (3) a personal framework, for conveying the personal impact of their experience. These meaning making strategies are analysed from a cultural perspective, in particular the lack of a shared war experience that characterizes Norwegian society. The collective arena does not provide a settled manner for how to interpret such an experience, so the construction of meaning has to take place outside the societal realm.</p><p><a href="http://iss.sagepub.com/content/early/2015/11/12/0268580915613191.abstract"><strong>To download the article, go to the web pages of International Sociology (limited access).</strong></a><br></p>

Publisert 23. september 2015 14:32.. Sist oppdatert 10. desember 2018 11:20.