Strategisk kompetanseledelse i Forsvaret

Doktorgradsprosjektet ligger under programmet personell- og kompetansesstyring i forsvarssektoren og ønsker å analysere hvordan Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvaret har respondert på den politiske bestillingen fra Forsvarsdepartementet om å innføre «strategisk kompetanseledelse» i egen etat. Prosjektet går også dypere til verks, og analyserer hvordan "Strategisk kompetanseledelse" konkret kommer til uttrykk i utvalgte taktiske enheter innad i Hæren, samt i Luft- og Sjøforsvaret. ​

Prosjektet undersøker hvilke prinsipper og styringslinjer som preger etatens SKL-satsning, og hvilken effekt den har nedover i Forsvarets organisasjon.

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen.

Publisert 20. mai 2019 11:50.. Sist oppdatert 9. september 2019 10:12.