The Russian Way of Regular Land Warfare

A Comparative Case-Study of Three Major Russian Operations after the Cold War.

Dette PhD-prosjektet tar sikte på å beskrive den russiske "way of regular land warfare" etter den kalde krigen. 

Dette skal oppnås gjennom å sammenligne et teoretisk utgangspunkt (en konseptualisering av den sovjetiske "way of regular land warfare" fra 1980-årene) med tre tilfellestudier av større russiske operasjoner. Disse er Georgia-krigen i 2008, invasjonen av Krimhalvøya i 2014 og intervensjonen i Donbass fra 2014. 

Studien er primært opptatt av konvensjonelle operasjoner på det taktiske og operasjonelle nivået. 

Prosjektet startet i 2019 og er forventet avsluttet i 2023.

Prosjektleder fra FHS/Krigsskolen er Amund Osflaten.

Publisert 19. mai 2020 13:54.. Sist oppdatert 19. mai 2020 13:54.