Allmenn verneplikt - restitusjon etter multifaktorielt stress

Formålet med prosjektet er å undersøke kjønnsmessige forskjeller i fysiologiske og prestasjonsmessige tilpasninger etter fysisk og psykisk krevende militære feltøvelser.

Prosjektet har gjennomført datainnsamling i tre del-prosjekter på Skjold, Rena og Jørstadmoen, og det skrives på en artikkel fra studien på jegertroppen og fallskjermjegertroppen ved Rena.

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Prosjektledere fra FFI er Olav Vikmoen og Hilde Teien.
Prosjektdeltaker fra FHS/Stabsskolen er Anders Aandstad og prosjektdeltaker fra Norges idrettshøgskole er Truls Raastad (professor II ved FHS/STS).

Publisert 21. mai 2019 13:41.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:04.