Fysisk form i Forsvaret

Formålet med prosjektet er å benytte data fra Forsvarets databaser til å beskrive fysisk form i Forsvaret, herunder utvikling i fysisk form over tid, kjønnsmessige forskjeller, og effekten av tjeneste/trening.

Dataene hentes fra sesjon, førstegangstjeneste og årlig test for militært tilsatte.

Prosjektet er godkjent av Forsvarets høgskoles forskningsnemd og ferdigstilles i 2021. Det er en målsetning om å publisere flere nasjonale og internasjonale artikler fra materialet.

Prosjektleder ved FHS/Stabsskolen er Anders Aandstad og hans interessefelt og kompetanseområder er:

  • Idretts- og arbeidsfysiologi
  • Testmetodikk fysisk form
  • Militære fysiske arbeidskrav
  • Kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet i Forsvaret​​
Et utvalg av Anders Aandstad sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)
  • Aandstad, Anders og Anders McD Sookermany. 2008. "Mennesket som basis for militære operasjoner". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 227–242. Universitetsforlaget.
  • Aandstad, Anders, Amund Jensen og Jan Kristian Bredesen. 2018. Sammenhengen mellom 12 minutter ro-ergometer test og tid på 3000 meter løp. Rapport, Forsvarets høgskole.

  • Aandstad, Anders. 2017. Physical Fitness and Physical Activity i Norwegian Home Guard Soldiers. A cross-sectional and method comparison study. Doktorgradsavhandling, Norges idrettshøgskole.

  • Aandstad, Anders og Rune Hageberg. 2018. Reliability and Validity of a Maximal Treadmill Test for Predicting Aerobic Fitness in Norwegian Prospective Soldiers. Military medicine.

Publisert 21. mai 2019 11:21.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:11.