Kadettutviklingsstudien

Kadettutviklingsstudien er et prosjekt startet og ledet av Forsvarets høgskole (FHS) og Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F) i samarbeid med de tre krigsskolene. Prosjektet har blant annet sett på utvikling i motivasjon til fysisk aktivitet og endring fysisk form gjennom tre-årig krigsskoleutdannelse.

Prosjektet har medført mange publikasjoner basert på de selvrapporterte spørreskjemadataene. Det er hittil publisert mindre data fra de fysiske målingene, men det arbeides for tiden med to artikler knyttet til henholdsvis validitet av styrketestene som ble benyttet (senere innført for hele Forsvaret), samt en artikkel om endring fysisk form (tidligere publisert som masteroppgave). De to fysiologiske artiklene vil bli publisert i løpet av 2019.

Prosjektleder fra NIH er Reidar Säfvenbom.
Ansvarlig for publisering av de to fysiologiske artiklene er Anders Aandstad, ved FHS/Stabsskolen.

Publisert 21. mai 2019 12:07.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:12.