Validering 3000 meter løpstest

Forsvarets høgskole (FHS) og Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F) har i en 10 års periode gjennomført flere studier der test av maksimalt oksygenopptak (VO2maks) og 3000 meter løp er inkludert. Formålet med prosjektet er å slå sammen data fra flere studier, og studere korrelasjonen mellom de to kondisjons-målene, samt utvikle en prediksjonsformel for estimering av VO2maks ut fra tid løpt på 3000 meter.

Ønsket sluttprodukt i 2019 er en artikkel i et internasjonalt militær-medisinsk eller idrettsfysiologisk tidsskrift.

Prosjektleder ved FHS/Stabsskolen er Anders Aandstad.

Publisert 21. mai 2019 12:47.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:13.